Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Malé obce mohou být vidět a být úspěšné jak Pištín

Malé obce mohou být vidět a být úspěšné jak Pištín

15. 9. 2021

Pro každého starostu a vedení obce je velkou vzpruhou, když je jméno jejich obce či města představeno při nějakém vyhlašování výsledků soutěže, či jen zmíněn jejich nějaký projekt mezi těmi úspěšnými.

Malé obce mohou být vidět a být úspěšné jak Pištín

Malé obce mohou být vidět a být úspěšné jak Pištín

Obci Pištín se to v poslední době podařilo hned dvakrát. Poprvé koncem srpna při vyhlašování výsledků v soutěži Jihočeši třídí odpady za rok 2020. Mezi obcemi podobné velikosti, od 500 do 1999 obyvatel, jsme se umístili na třetím místě. Pro všechny, kteří se na úspěchu podíleli to znamená velké ocenění jejich práce. Že je s odpady a tříděním práce hodně to si jistě každý dokáže představit. Diplom nám bude připomínat, že jsme celý systém sběru, třídění a likvidace odpadů nastavili před rokem 2014 dobře. Jen krátké připomenutí jaká cesta k tomuto ocenění vedla. V několika vlnách jsme pořídili domácí kompostéry, ty jsou umístěny na několika stovkách zahrad a zahrádek na BIO odpad ze zahrádek, každý majitel nemovitosti si může požádat o hnědou nádobu na BIO, které se vyváží 1x za čtrnáct dnů, ve všech místních částech jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na zeleň. Výstavbou sběrného dvora se skokově zvýšilo množství tříděných komodit a i jejich složení. Jedenkrát za čtrnáct dnů přímo od domů svážíme pytle s plasty, nápojovými kartony, papír, sklo a pokud občané potřebují odvážíme i železo a větší elektrospotřebiče, stačí zavolat, upozornit, že tam nějaký větší náklad bude. Občan dá plast do pytle, sklo do tašky a hned při odvozu mu je potřebný počet pytlů, nebo taška vyměněna. Sběrný dvůr je v letní sezoně otevřen 3x týdně a v zimě 1x týdně a občané tam mohou i po dohodě mimo otvírací dobu. Přesto se najdou i tací co musí  svůj odpad, zejména v noci, odložit před vraty. V obci máme 11 různě vybavených  kontejnerových míst na papír, bílé a barevné sklo, potravinářské tuky, plasty, oděvy a kov, takže každý to má z domu opravdu kousek a nic nemusí končit ve stokách kolem obce.

Máme i buňky sloužící jako Re-use centra, které mají sloužit k odložení přebytečných věcí, které ještě někdo může dále využít. U všech veřejných budov jsou nainstalovány koše na tříděný odpad, na každé kulturní akci se snažíme třídit již na místě a  čekáme na dodávku opakovaně použitelného nádobí (kelímky, jídelní nádobí...) s myčkou.

Překvapení nastalo i při vyhlašování soutěže Zlatý erb za rok 2021. V této soutěži hodnotí odborníci webové stránky obcí z několika hledisek. Obec Pištín obdržela diplom za druhé místo v kategorii nejlepší elektronická služba a projekt Smart city. Získali jsme ho za zasílání podkladů pro zastupitele obce ještě před jednáním a tak už vlastně nemůže zodpovědný zastupitel přijít na jednání nepřipraven. A název obce Pištín zazněl při vyhlašování ještě jednou a to při vyhlášení nejlepších webových stránek obcí. Získali jsme první místo a zároveň postup do celostátního kola. K prvnímu místu náleží i krásný krystal, který rozšíří sbírku našich trofejí. Každá i malá pochvala je vzpruhou pro ty kdo se o život v obci starají.

Moc děkuji všem, kdo se podíleli, podílí a budou se podílet na práci obce. Ať už se jedná o pracovníky obce, občany kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí i externím firmám, které pro obec pracují. V obci Pištín to neděláme každý sám za sebe, pro nás všechny.

 

Jaroslav Havel

starosta obce Pištín

Vesnice jihočeského kraje 2017

Autor: Michal Novák