Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Krajské volby 2020 Volební program

Volební program

​Do fungování kraje chceme přinést to nejlepší z fungování našich obcí. Proto jsme si dali za cíl rozvíjet následujících osm oblastí, které jsou podle nás klíčové pro další rozvoj kvality života obyvatel v jižních Čechách.

Každá z těchto oblastí je garantována osobností s dlouholetou zkušeností na obecní i regionální úrovni. Ačkoliv nikdo z nás nerozumí všemu, dohromady tvoříme silný tým. Tým, který je ověřen praxí.

Doprava má spojovat, ne rozdělovat

Budeme pokračovat v budování obchvatů obcí a investicích do silniční infrastruktury. Snížíme počet uzavírek a udržíme kvalitní dopravní obslužnost venkova. Dokončíme Vltavskou cyklostezku a podpoříme vznik dalších.

Více >

Jihočeská krajina, domov náš i našich dětí

Zaměříme se na zlepšení životního prostředí ve městech i na venkově, podpoříme projekt "1000 a jedna cesta pro krajinu" a další projekty pro přizpůsobení se klimatickým změnám.

Více >

Investice do chytrých hlav se nejvíc vyplácí

Zajistíme dostupné a kvalitní vzdělávání pro 21. století v potřebných profesích, větší propojení škol s praxí a využití moderních technologií ve výuce, zavedeme na kraji studentský parlament a posílíme regionální výzkum.

Více >

Pohybem pro radost ze života

Budeme systematicky rozvíjet sportovní a pohybové aktivity u mládeže i seniorů a podpoříme vznik nových sportovišť, např. u krajských škol nebo příspěvkem na vytvoření projektové dokumentace obcím a spolkům.
 

Více >

Transparentní, přátelský a zodpovědný kraj

Budeme zodpovědně a transparentně hospodařit s rozpočtem kraje, sladíme investice s obcemi, více otevřeme hejtmanství a vybudujeme přívětivý úřad, který bude schopen poradit a pomoci.

Více >

Pomáháme potřebným

Posílíme terénní sociální služby pro seniory v přirozeném prostředí, budeme kontrolovat kvalitu sociálních služeb, zajistíme ochranné prostředky a testování ve skupinách ohrožených COVID-19.

Více >

Zdraví máme jen jedno

Udržíme stávající síť i dobré hospodaření krajských zdravotnických zařízení, zavedeme program podpory venkovských lékařů a zlepšíme dostupnost paliativní péče.

Více >

Jižní Čechy, centrum kultury a cestovního ruchu

Využijeme potenciál řeky Vltavy jako místa pro rekreaci, podpoříme místní kulturu a spolky organizující kulturní akce a přilákáme investice do nových turistických cílů.

Více >