Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Čejetice opravují kapličky i kostel

Čejetice opravují kapličky i kostel

6. 9. 2023

Čejetice se rozhodly, že z vlastních prostředků obnoví svoje kulturní památky. Oprava kapličky na návsi je jedním z mnoha kroků směrem k obnově kulturního dědictví obce.

Čejetice opravují kapličky i kostel

Čejetice opravují kapličky i kostel

Opravujeme kapličku za asi půl miliónu korun v Čejeticích na návsi. Máme celkem pět obcí a v každé z nich je nějaká kaplička. Dali jsme si za cíl, že postupně budeme tyto kapličky opravovat. Začali jsme letos v Čejeticích, další rok budou následovat Sedliště a poté kapličky v dalších obcích. Tento záměr je cestou, jak uchovat naše kulturní bohatství pro budoucí generace poznamenala starostka Čejetic Ivana Zelenková, která je zároveň místopředsedkyní STAN v Jihočeském kraji.

Kromě kapliček se obec také věnuje opravám hřbitovního kostela sv. Havla, což je velkým krokem směrem k zachování historie i náboženského dědictví Čejetic. „Rekonstruujeme tuto nemovitou kulturní památku s celkovými náklady kolem čtyř miliónů korun. Naším cílem je dokončit tuto rekonstrukci do prosince letošního roku. Současně jsme se také postarali o obnovu hřbitovní zdi a márnice,“ doplnila starostka Zelenková.

Starostka vysvětlila, že tyto projekty jsou součástí většího závazku vůči kulturnímu a historickému dědictví obce Čejetice. „Chceme, aby tyto naše památky dále nesly poselství minulých dob a zůstaly  pevně ukotvené v čase. Kapličky a kostel jsou důležitou součástí našeho kulturního dědictví a máme povinnost zachovat je pro budoucí generace. Jsme odhodláni investovat nejen finanční prostředky, ale také naši energii a věnovat těmto památkám svou péči,“ dodala starostka Zelenková.

Autor: Michal Novák