Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Baletky v Pištíně budou tančit již po desáté a možná přijde i překvapení

Baletky v Pištíně budou tančit již po desáté a možná přijde i překvapení

16. 8. 2022

„Pištínské Baletky“ je název, který je znám mnoha obyvatelům Jihočeského kraje, ale i širokého a blízkého okolí.

Baletky v Pištíně budou tančit již po desáté a možná přijde i překvapení

Baletky v Pištíně budou tančit již po desáté a možná přijde i překvapení

Před patnácti lety se skupinka děvčat dohodla, že by mohli udělat pro své zdraví a tak začala posilovat tělo i ducha tancem. Vždyť tančit se dá v každém věku a po několika zkouškách se děvčata dohodla, že by mohla to, co se naučila předvést i občanům v Pištíně. Vzniky také první kostýmy tematicky laděné k připravovaným tancům. Nejprve zcela bez propagace a reklamy, vystupovaly jen na akcích obce či místních spolků. Zájem byl veliký a začaly přicházet pozvánky i do okolních obcí či třeba do domovů důchodců a podobných zařízení a to nejen v Čechách.

Slovo dalo slovo a členky se potkaly s podobnými soubory, které měly podobné zaměření a vznikl nápad  uspořádat akci, kde by mohlo vystoupit několik souborů najednou. První „Festival Baletek“ proběhl v sále hostince „Na Dolánku“ v Pištíně a protože byl takový zájem, že se všichni diváci nevešli, další ročník proběhl ve větším sále „Češnovické hospody“, ale také bylo málo míst, takže padlo rozhodnutí, změnit termín pořádání a využít podium, a prostory ve „Sportovně rekreačním areálu v Pištíně“ a u toho již zůstalo. Ve spolupráci s dalšími místními spolky a vedením obce tak letos proběhne již desátý ročník „Festivalu baletek“, kterého se zúčastní sedm souborů podobného zaměření. Jsou to lidé, kteří chtějí pobavit diváky i sebe navzájem, setkat se, popovídat si, zasmát se a jak říkám já, prožít odpoledne plné smíchu, dobré nálady, klidu a pohody v dnešní rychlé době. Je to jediný festival podobného zaměření v Jihočeském kraji a stojí za to ho zažít. Po skončení nikdo nemusí chvátat domů, ale všichni diváci i účastníci mohou posedět, zatančit si a pobavit se při živé hudbě a dobrém občerstvení.

Ale ani při takové zábavě v Pištíně nezapomínáme na to, že někde jsou lidé, kterým je třeba trochu pomoci a podpořit je. Obec Pištín a její spolky již dlouhodobě podporují Chelčický domov svatého Linharta, jeho některé uživatele také naše „Baletky“ aktivně zapojili do tanečních vystoupení pod názvem „Linhartky“. Rovněž výtěžek celé akce je věnován na konto tohoto zařízení. 

Vždyť role obcí a jejich snažení má směřovat k tomu, aby se občanům na venkově dobře žilo, aby služby nezaostávali za městy a ta omezení, která oproti obyvatelům měst máme, jako třeba horší dopravní dostupnost, méně služeb, někde i chybějící infrastrukturu, musíme nahradit sounáležitostí, dodržováním tradic a musíme si umět poradit a pomoci i za pomoci zdravého selského rozumu i v dnešních těžkých dobách. Venkov to vždy uměl a moudří starostové a zastupitelé toto vědí.

Jaroslav Havel (STAN)
starosta obce Pištín a fanoušek „Pištínských Baletek“

Autor: Michal Novák