Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Aktuality Starostka Čejetic a místopředsedkyně STAN na jihu Čech Ivana Zelenková: Je třeba být lidem nablízku, slyšet na jejich potřeby a reagovat na ně

Starostka Čejetic a místopředsedkyně STAN na jihu Čech Ivana Zelenková: Je třeba být lidem nablízku, slyšet na jejich potřeby a reagovat na ně

9. 5. 2023

Starostka Čejetic a místopředsedkyně STAN na jihu Čech Ivana Zelenková: Je třeba být lidem nablízku, slyšet na jejich potřeby a reagovat na ně

Starostka Čejetic a místopředsedkyně STAN na jihu Čech Ivana Zelenková: Je třeba být lidem nablízku, slyšet na jejich potřeby a reagovat na ně

S jakou vizí jste vstoupila do nové role místopředsedkyně Starostů a nezávislých v Jihočeském
kraji?
Mou první reakcí na zvolení místopředsedkyní bylo v první řadě velké překvapení. Nečekala jsem to. Očekávala jsem, že tuto funkci obsadí někdo v politice zkušenější, než jsem já. Vize tudíž přišla až po této volbě, s kterou jsem se musela tak trochu vnitřně sžít. Chtěla bych, aby hnutí STAN bylo opět pozitivně vnímáno jako hnutí, které dokáže reagovat na problémy regionu a jeho obyvatel a řešit je. Aby naše politika nebyla odtržená od běžného života občanů a dokázala na jejich problémy reagovat. 


Jste úspěšná starostka. Ve vaší obci se stále něco děje. Přenesete si tyto komunální zkušenosti i na
krajskou úroveň?
Určitě, člověku se nejsnáze vychází z vlastních zkušeností. Řešení nových situací do značné míry vychází z toho, co už známe nebo co jsme prožili.  Nové situace ale někdy vyžadují i nová řešení, takže  čerpat ze svých zkušeností starostky určitě budu, ale kopírovat se nedají. Snažím se vždy o to, jak najít nejvhodnější řešení, a to chci dělat i na krajské úrovni.


Které projekty u vás v Čejeticích považujete za nejdůležitější?
Především vybudování víceúčelového sportovně rekreačního areálu s ubytovacími chatkami, který slouží místním občanům i návštěvníkům obce a vodákům. Dále rekonstrukci pohostinství v Mladějovicích, které má veliký význam jako kulturní a společenské centrum pro tamější semknutou venkovskou komunitu. Dále pak jsou klíčové opravy komunikací, a to zejména s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Postupně každý rok opravujeme místní komunikace a ve spolupráci s Jihočeským krajem se v roce 2018 podařilo realizovat i náročnou rekonstrukci hlavního průtahu obcí.


Před námi jsou klíčové volby do krajského zastupitelstva. Už probíhají přípravy?
Sejdeme se a prodiskutujeme volební přípravu. Myslím, že hnutí STAN vzešlo z prostředí malých obcí a na ně by se opět mělo zaměřit. Malé obce tíží úplně jiné problémy než velká sídla. Je třeba být  lidem nablízku, slyšet na jejich potřeby a reagovat na ně. Samozřejmě, že je důležitá také viditelnost STANU v krajské politice, ale myslím si, že krajský úspěch se odvíjí od té komunální úrovně. 


Co považujete za nedůležitější při prosazování programu STAN v Jihočeském kraji?
Naslouchání lidem okolo sebe. Starostové obvykle musí řešit problémy obce bezodkladně, ihned. Spousta věcí se nedá odložit. Starosta je od toho, aby se staral. Pokud nezná problémy své obce, nemůže je řešit. Totéž platí i pro kraj. Naslouchat hlasům z měst a obcí, to si myslím, že je nejdůležitější. Vnímat potřeby obyvatel a reagovat na ně.

Autor: Michal Novák