Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Aktuality F.Vácha: Nedostatečná výše příspěvku obcím na výkon státní správy

F.Vácha: Nedostatečná výše příspěvku obcím na výkon státní správy

30. 10. 2015

V souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2016 jsem se s prosbou ve věci výše příspěvku pro obce na přenesený výkon státní správy obrátil na ministra financí Andreje Babiše. Řada obcí na přenesenou působnost dlouhodobě doplácí ze svých daňových příjmů, které by měly být na rozvoj a samosprávu, místo toho je vynakládají na zabezpečení agend státní správy. Například město České Budějovice, jehož jsem zastupitelem, doplácí na přenesenou působnost zhruba 80 milionů Kč ročně.

Je mi známa skutečnost, že po dlouhých letech bez valorizace (připomínám, že v letech 2011 - 2012 došlo k výraznému snížení příspěvku) se má na příští rok celkový objem prostředků určených na příspěvek zvýšit o jedno procento, tedy zhruba o 75 milionů Kč. To je jistě záslužné, avšak tato výše je stále nedostatečná. Jen pro příklad uvádím, že vláda hodlá v příštím roce zaměstnancům ve veřejném sektoru navyšovat mzdy o minimálně 3 %, což se rovněž dotýká úředníků samospráv a bude to znamenat další dodatečné výdaje. U města České Budějovice, bude takovéto navýšení představovat přibližně 3,5 mil Kč, přičemž očekávaný nárůst objemu příspěvku je kolem 1 mil Kč. Je tedy zřejmé, že celková valorizace příspěvku nebude moci pokrýt tyto zvýšené náklady a obdobná situace bude i v jiných městech a obcích.

Zajímal jsem se o to, jak dále bude Ministerstvo financí v dané věci postupovat. V jakém časovém horizontu a jakým způsobem bude stát obcím výkon státní správy kompenzovat nejen v roce 2016, ale i v dalších letech.

Pan ministr financí ve své odpovědi konstatoval, že valorizaci příspěvku o jedno procento je třeba vnímat jako nesporný důkaz vstřícného postoje vůči územním samosprávám. Slabiny vidí ve formě poskytování příspěvku, resp. použití. Uvádí, že jednotlivé resorty nejsou nijak motivovány ke snížení administrativní zátěže a s ní spojených finančních dopadů. Dále se vyjádřil, že příspěvek na výkon státní správy není jediným zdrojem krytí přenesené působnosti, poukázal na výši daňových příjmů obcí a přínos novelizace rozpočtového určení daní.

Celou reakci pana ministra financí naleznete zde.

 

Zdroj:http://www.frantisekvacha.cz/article/36-nedostatecna-vyse-prispevku-obcim-na-vykon-statni-spravy