Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Základní kámen obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad pochází z Pražského hradu

Základní kámen obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad pochází z Pražského hradu

16. 2. 2024

V rámci začínající kompletní obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad poklepali dnes zástupci hlavního města a radnice Prahy 3 na základní kámen, který byl na místo přivezen z areálu Pražského hradu. Jedná se o originální dlažební kámen ze III. nádvoří, které navrhoval významný architekt Josip Plečnik, autor zároveň i kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Symbolicky se tak znovu obě místa propojují.

Základní kámen obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad pochází z Pražského hradu

Základní kámen obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad pochází z Pražského hradu

V rámci začínající kompletní obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad poklepali dnes zástupci hlavního města a radnice Prahy 3 na základní kámen, který byl na místo přivezen z areálu Pražského hradu. Jedná se o originální dlažební kámen ze III. nádvoří, které navrhoval významný architekt Josip Plečnik, autor zároveň i kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Symbolicky se tak znovu obě místa propojují.

Náměstí Jiřího z Poděbrad je jedním z nejvýznamnějších pražských náměstí. Jsem moc rád, že se po letech a mnoha nekoncepčních úpravách konečně dočká kvalitního veřejného prostoru. Nová podoba náměstí bude reagovat i na pohled místních, kteří svoje připomínky předali během participačních setkání,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček a dodává: „Práce potrvají 33 měsíců a budou probíhat v několika etapách tak, aby co nejméně omezily běžný provoz náměstí. Přibudou nové stromy i retenční nádrže s dešťovou vodou na zavlažování.

První etapa projektu celkové obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad začala v lednu letošního roku, kdy bylo místo oploceno a začaly přípravné práce. V rámci obnovy bude upraven prostor před kostelem, zkvalitnění doznají pěší cesty i zeleň. Nové aleje stromů oddělí park od rušných komunikací. Práce potrvají 33 měsíců a zachovány zůstanou jak kulturní akce, tak i tradiční farmářské trhy, které se budou přesouvat po náměstí podle stavebních etap.

Základní kámen, který byl v pátek 16. února 2024 oficiálně uložen na stavbě, pochází z dlažby na III. nádvoří Pražského hradu. Hlavní město tímto symbolickým gestem navazuje na původní myšlenku slovinského architekta Josipa Plečnika, který chtěl už koncem 20. let minulého století významově propojit právě budovaný kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad s Pražským hradem, a tak do něj nechal vložit kameny z Hradu. V éře československého prezidenta T. G. Masaryka zároveň na obnově Pražského hradu sám pracoval.

Jako rodilému Pražákovi mi dělá radost každé zkrášlení hlavního města. U náměstí Jiřího z Poděbrad, ozdobeného působivým kostelem vystavěným podle návrhu Josipa Plečnika, mě to těší ještě víc. Je to svébytné místo setkávání obyvatel okolních čtvrtí, ale i návštěvníků z jiných koutů metropole. Takže jsem velmi zvědavý na výsledek,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Benefity změn pocítí Pražané hlavně v letních měsících. V souladu s klimatickým plánem a s postupující klimatickou změnou děláme Prahu zelenější a příjemnější. Přibude na 100 odolných stromů a podél Vinohradské vznikne alej, která pomůže odclonit hluk a znečištění z provozu. Asfalt nahradí vsakovací dlažba se schopností retence vody, přesto si náměstí Jiřího z Poděbrad uchová svůj charakter moderního městského parku a přinese lidem vyšší komfort. Vzniknou pítka i nové herní prvky pro děti. Fontána dostane novou úspornější technologii. Díky rekonstrukci využije oblíbené náměstí svůj potenciál naplno,” připojuje se Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán. 

Jsem rád, že se nám podařilo najít finance pro renovaci celého náměstí, aby splňovalo nároky, které si toto místo bezpochyby zaslouží. Nově navržený prostor kombinuje aktuální přístupy s důrazem na zachování historického dědictví. Více zeleně a vzdušnější prostor kolem kostela vytvoří příjemné a funkční místo pro obyvatele a návštěvníky,“ doplňuje radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Vítězný návrh revitalizace náměstí od architektonického ateliéru MCA počítá se zachováním charakteru městského parku s velkým podílem zeleně, zároveň ale rozšiřuje předprostor kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Trhy se přesunou ze severozápadní do severovýchodní části náměstí. Náměstí okolo kostela nebylo nikdy dokončeno jako celek a vzniklo spíše součtem dílčích úprav. Jeho nová podoba tak bude nejen ucelená, ale také jej více propojí s kostelem.

Návrh nové podoby náměstí byl vybrán v architektonické soutěži v roce 2000, zapojena byla i veřejnost, která se mohla vyjádřit přímo na místě v participačním kontejneru, který vznikl ve spolupráci Městské části Praha 3 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Náklady akce vycházejí z veřejné soutěže na výběr zhotovitele, který byl vybrán na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny. Cena realizace činí 477 776 488 Kč včetně DPH, v současné době jedná hlavní město s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které by mohlo přispět až na polovinu nákladů.

Vizualizace a aktualizovaný harmonogram stavby naleznete zde. Autorem vizualizací je architektonický atelier MCA. Aktuální fotografie ze slavnostního poklepání základního kamene jsou k dispozici na: TK_náměstí Jiřího z Poděbrad_základní kámen.

Praha 16. 2. 2024

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

 

Zdroj:  https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/zakladni_kamen_obnovy_namesti_jiriho_z.html        

Autor: Klára Neumannová