Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Z gesce radního a předsedy STAN Praha Antonína Klecandy: Praha poskytne 24 školám 46 milionů korun na modernizaci učeben a navýšení kapacit pro studenty

Z gesce radního a předsedy STAN Praha Antonína Klecandy: Praha poskytne 24 školám 46 milionů korun na modernizaci učeben a navýšení kapacit pro studenty

10. 5. 2023

Radní hl. m. Prahy na dnešním zasedání souhlasili s poskytnutím návratné finanční výpomoci 24 školským zařízením na přípravu projektů v rámci Regionálního akčního plánu hlavního města Prahy 2021–2027 v oblasti středního školství. Celkem 46 377 000 korun bude sloužit k projektům na navýšení kapacit škol nebo například modernizaci výuky. Tato finanční výpomoc bude městu vrácena jednotlivými příspěvkovými organizacemi v následujících pěti letech.

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo dne 16. června 2022 Regionální akční plán pro roky 2021 až 2027, který obsahoval 24 projektových záměrů škol zřizovaných Prahou. Většina škol padala žádosti v roce 2023 a některé z nich budou projekty v tomto roce i realizovat. Jedná se většinou o projekty, které budou využity k modernizaci odborných učeben nebo například vytvoření bezbariérových vstupů,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda, který návrh finanční výpomoci školám předloží ke schválení zastupitelstvu na květnovém zasedání.

Příspěvkové organizace hospodaří s omezeným rozpočtem, nemají tedy dostatečné finanční prostředky na pokrytí financí na přípravu a realizaci projektů. Z tohoto důvodu je nutné, aby zřizovatel těmto příspěvkovým organizacím poskytl v první fázi peníze na činnosti spojené s přípravou projektových žádostí. Bez těchto finančních prostředků nemohou být projekty připraveny a následně realizovány,“ dodává radní Klecanda.

Dne 30. listopadu 2022 byla vyhlášena výzva č. 44 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Žádosti v této výzvě jsou hodnoceny formálními kritérii a kritérii přijatelnosti, projekty mezi sebou nesoutěží podle získaných bodů nebo podle rychlosti podání žádosti. V případě, že žádost splní formální kritéria a kritéria přijatelnosti, mohou být následně doporučeny k financování.

V souladu se strategií Prahy jsou preferované projektové náměty, které posilují kapacity oborů vzdělávání v kategorii čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončení 9. ročníku základní školy. Dále třídy, které podporují efektivní výuku a pedagogickou práci dle vzoru Futury Classroom Lab, projekty k vytvoření relaxačních místností pro pedagogy nebo zázemí či vybavení pro výuku odborných profilových předmětů, učebny a vybavení pro rozvoj cizích jazyků. V neposlední řadě také podporují modernizaci učeben, vybavení ICT, budování sítí a datových rozvodů k zajištění větší kyberbezpečnosti.

 

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_poskytne_24_skolam_46_milionu.html

Autor: Klára Neumannová