Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Vzpomínky na "Samet": Rok 1989: Není malých rolí - Miloš Růžička, starosta Ďáblic

Vzpomínky na "Samet": Rok 1989: Není malých rolí - Miloš Růžička, starosta Ďáblic

19. 11. 2019

Celá Evropa v těchto týdnech žije vzpomínkami na pád berlínské zdi a na pád totalitních politických režimů Střední Evropy. U nás se samozřejmě nejvíce vzpomíná na události konce roku 1989 a hledají se aktuální i obecně platné formulace jejich odkazu.

Starosta Ďáblic s cedulí, která se nacházela pár metrů od jeho bydliště a doznala kreativní proměnu v roce 1989.

Starosta Ďáblic s cedulí, která se nacházela pár metrů od jeho bydliště a doznala kreativní proměnu v roce 1989.

I já jsem oslovován a vyzýván při různých příležitostech k vyjádřením. Jejich publikování by nepřineslo nic objevného. Připomněl jsem si ale jeden jev, obecně platný v průběhu každé, malé i velké, mimořádné či jinak extrémní situace, do které se někdy dostáváme ať již jako jednotlivci nebo členové nějakého týmu, nějakého společenství.

Je zajímavé a poučné pozorovat, jak v době „míru“ a klidu jsou viditelné a aktivní určité typy a povahy lidí. A jak v psychicky a fyzicky jinak náročných chvílích začnou mnozí z nich jakoby mizet a zcela nečekaně se objeví jiní, do té chvíle třeba zcela neznámí, kteří se projeví velkou rozhodností, znalostí, moudrým nadhledem a vnitřní silou. Tato energie probudí a „přivolá“ další lidi na místa a do společenských rolí, která se do té chvíle zdála být beznadějně prázdná. Přesně to jsem pozoroval a zažíval i já osobně na přelomu osmdesátých a devadesátých let, včetně tzv. listopadových událostí roku 1989.

A jak se někdy říká na divadle i v životě: „není malých rolí“, všechny jsou ve svém zapojení do celkového běhu událostí stejně důležité, každá buňka organismu, každá součástka stroje je pro celek stejně důležitá, protože je nezastupitelná. Každý dobře míněný čin je důležitý a teprve budoucnost ukáže, který byl a nakolik pro budoucí vývoj důležitý a cenný.

Takový osud stihl i autora drobného činu v Ďáblicích listopadu 1989. Možná šlo původně jen o legraci, recesi. V dané chvíli to však byl velmi silný impuls, symbol a inspirace pro typicky českou, chytrou a nenásilnou cestu ke svobodě. Mám na mysli uliční ceduli s označením Rudého, dnes Koníčkova, náměstí. Zůstala v naší paměti. A nejen naší, její cesta vedla až do sbírek Národního muzea.

S úctou a vzpomínkou k roku 1989

Miloš Růžička, starosta Ďáblic a člen KV STAN Praha

Autor: Vlasta Urbánková