Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Výzva pražského krajského výboru hnutí STAN

Výzva pražského krajského výboru hnutí STAN

13. 7. 2018

Primátorka Prahy hodlá na úterní Radu předložit tisk, který umožní vytvoření Společného podniku mezi hl. m. Prahou a Dopravním podnikem Praha a.s.. STAN poukazuje ve své výzvě na netransparentnost celého projektu.

Výzva pražského krajského výboru hnutí STAN

Výzva pražského krajského výboru hnutí STAN

 

Výzva pražského krajského výboru hnutí STAN

K projektu výstavby metra D a vytvoření společného podniku Dopravního podniku hl. m. Prahy a strategického partnera

Vážená paní primátorko,

vážený pane náměstku Dolínku,

vážení koaliční partneři,

 

jak jsme již dříve deklarovali, projekt výstavby metra D považujeme za jednu z hlavních priorit v rámci rozvoje hlavního města Prahy a zároveň podporujeme jeho neprodlenou realizaci. V této souvislosti též považujeme za důležité zajistit urbanistický rozvoj lokalit stanic metra výstavbou bytů, nákupních a administrativních center a volnočasových center, a to s cílem zlepšit kvalitu života občanů v dotčených lokalitách.

Vznesli jsme ovšem zásadní připomínky k tomu, jak je projekt připraven. Aniž se těmito připomínkami kdokoli zabýval, projekt má být nyní dne 17. 7. 2018 předložen Radě HMP ke schválení. S tím zásadně nesouhlasíme. Tyto nedostatky představují pro hl. m. Prahu závažná rizika:

 Nebyla předložena podrobná důvodová zpráva, ekonomický rozbor a plán financování a výnosů pro hl. m. Prahu, aby bylo možno garantovat, že projekt bude pro hl. m. Prahu výhodný a právně zabezpečený. Nelze připustit, aby z tohoto projektu vznikl problém, jakým byl Opencard.

 Nejsou důkladně právně ošetřena veškerá rizika, která vyplývají ze společného podnikání hl. m. Prahy a soukromých investorů a nejsou řešena rizika vyplývající z toho, že ve společném podniku by mělo mít hl. m. Praha menšinový podíl.

 Není doložena a garantována ekonomická výnosnost pro hl. m. Prahu a existují rizika, že hl. m. Praha neobdrží zisky z dokončeného projektu, a že bude projekt ztrátový.

 Dlouhodobé provozování společného podniku DPP a privátního investora a jeho dceřiných společností za účasti dalších soukromých developerů je v rozporu s požadavkem transparentnosti výkonu veřejné správy, neboť v těchto obchodních společnostech bude nepochybně upřednostňována důvěrnost informací. Takto by nebylo garantováno dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela zásadní strategický projekt v miliardových řádech, který hlavní město zaváže v budoucím období na velmi dlouhou dobu, předpokládali jsme, že jeho příprava i realizace bude transparentně komunikována v rámci koalice. V tomto směru jsme byli vždy připraveni ke spolupráci s cílem společně odstranit všechna rizika a pro HMP najít co nejvýhodnější řešení.

V tomto směru jsme navrhovali upravit projekt společného podniku tak, aby byl omezen jen na nezbytně nutnou dobu a splnění přesně definovaného účelu (zejm. příprava výstavby) s tím, že budou ve smluvní dokumentaci právně vyřešena veškerá rizika pro hl. m. Prahu. Dále jsme při takto závažném rozhodnutí považovali za nezbytné, aby před hlasováním v Zastupitelstvu hl. m. Prahy měli všichni členové rady i zastupitelé v dostatečném předstihu k dispozici veškeré podklady, včetně příslušných návrhů smluv, a to v zájmu zajištění transparentnosti celého projektu a dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím.

V této souvislosti jsme též vyvolali koaliční dohadovací řízení, na které dosud nebylo z vaší strany reflektováno.

Vyzýváme vás proto k okamžitému koaličnímu projednání záměru a dalšího postupu při jeho realizaci, a to ještě před předložením záměru k projednání Radě HMP. Zároveň Vás vyzýváme ke stažení projednávání bodu 16 Rady HMP dne 17. 7. 2018.

Za hnutí STAN Praha,

 

Ing. Petr Hlubuček, RNDr. Jana Plamínková, JUDr. Hana Marvanová

 

V Praze dne 13. 7. 2018

Autor: Vlasta Urbánková