Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Volební víkend je tu, číslo 17 připraveno vrátit zemi budoucnost.

Volební víkend je tu, číslo 17 připraveno vrátit zemi budoucnost.

8. 10. 2021

Dnes ranním rozdáváním skončila kontaktní kampaň pro parlamentní volby 2021 a ve 14 hodin se otevřou volební místnosti.

Volební víkend je tu, číslo 17 připraveno vrátit zemi budoucnost.

Volební víkend je tu, číslo 17 připraveno vrátit zemi budoucnost.

Dělali jsme, co jsme mohli, sehrály se dva zcela odlišné týmy lidí a od května do dnešního dne jsme vedli nezvykle dlouhou společnou kampaň, jejíž součástí byla i nevětší kontaktní kampaň, kterou jsem kdy dělala. Na té naší kampani je naprosto unikátní, že byla celá postavena na dobrovolnické pomoci. Dobrovolníci, a tedy i vy, si věšeli bannery na ploty, sdíleli naše posty na sociálních sítích a bojovali s dezinformátory a hejtery, dobrovolníci chodili na společná focení, natáčeli videa, vyráběli placky. Jiní chodili od domu k domu a do poštovních schránek doručovali volební noviny, protože na Českou poštu není spoleh. Ale především, vy dobrovolníci, jste od 18. května do dnešního dne stáli u vstupu do metra, v průvanu, na veřejně exponovaných místech a pomohli jste nám rozdat na jaře a na podzim přes 300 000 výtisků novin, 10 000 zmrzlin a nespočet úsměvů, povzbuzení, pozvánek na lepší budoucnost. Pro vaši představu: uskutečnili jsme 540 kontaktních akcí a na každé z nich se podíleli v průměru 3 lidé. Dle mých hrubých odhadů tedy téměř 1620 osob (pochopitelně mnozí mnohokrát, někteří každodenně, věnovali pár hodin ze svého denního programu této pomoci). Cítím zejména v posledním týdnu ohromnou energii, která nás žene do cíle a odevzdává naše uskupení do rukou voličů. Bylo mi potěšením s vámi spolupracovat a moc vám všem děkuji a vyjmenovávat se neodvážím, protože si nikdo z vás nezaslouží být opomenut!

Moc děkujeme!!!

 

Klub zastupitelů HMP

Rada HMP

Nejaktuálnější usnesení Rady nejsou ještě k dispozici, ale brzy se tam objeví: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Týden Petra Hlubučka

1. V pondělí rada - Petr nechal schválit koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů: 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/rada_schvalila_koncepci_planu.html

Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí jednotek IZS a spolkového života jednotlivých MČ, proto mají naši podporu. 

V pondělí se pod jeho záštitou konal odborný seminář o mlatových cestách v kontextu s klimatickým plánem: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/odborny_seminar_predstavil_moznosti_pro.html

4 pražské projekty jsou ve finále soutěže Adaptera awarrds: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/ctyri_projekty_z_prahy_miri_do_finale.html

 

2. V úterý navštívil Centrum sociálních služeb v Bžeziněvsi, kde se byl podívat na tepelné čerpadlo, které HMP podpořilo v rámci projektů městských částí podporujících klimatická opatření. HMP na to přispělo částkou 3 miliony korun. Hlavní město je připraveno podporovat všechny kvalitní projekty MČ, které povedou k naplňování cílů klimatického závazku. 

3. Ve středu se zúčastnil slavnostního ceremoniálu předání praporu Celního úřadu pro hlavní město Prahu. S celníky máme dlouhodobě dobrou spolupráci - bdí nad dodržováním zákonů a pomáhají potírat negativní jevy ve společnosti, jako jsou nelegální herny, drogy, černý trh a další. Také sehráli významnou roli zejména v počátcích pandemie COVIDU, kdy HMP díky nim jako první, v době absolutního nedostatku, míchali svou vlastní desinfekci a distribuovali ji na potřebná místa. 

4. Petr se zúčastnil představení nové technologie na ústřední čističce odpadních vod - čištění pomocí UV lamp, které dovedou z vody odstranit rotaviry a další infekční viry.

5. Zúčastnil se instalace nové technologie na protipovodňových vratech na Čertovce. Díky tomu bude centrum Prahy ještě lépe chráněno v případě hrozících povodní. https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/4898183633539616

6. Ve čtvrtek zasedal KV STAN Praha, kde Petr probíral aktuální témata z HMP, investiční projekty a připravované tisky ze své gesce – vyhlášku o poplatcích za svoz domovního odpadu a o ochraně veřejné zeleně, vyslechl poslední prognózy před volbami a hlasovalo se o přijetí 7 uchazečů.

7. Petr vás všechny zve, abyste se zúčastnili voleb do poslanecké sněmovny. Tyto volby jsou jedinečnou příležitostí, jak změnit poměry v této zemi k lepšímu. 

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/4894762973881682/

 

Z deníku Jany Plamínkové

Jana si také vyběhla na kontaktní kampaň - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1958725460971995&set=a.834279336749952, na Barrandově se utkala s jedním agresivním oponentem, ale zůstalo naštěstí jen u slov. Jinak Roznesla ve Slivenci, Holyni, Barrandově a Lochkově kolem 2000 novin.

 

Jazzová kampaň, kterou zařídila naše tamní místostarostka Kateřina Arnotová, proběhla i v Čakovicích. Máme zde trojlístek kandidátů ze severu – starostku Miladu Voborskou ze Satalic, starostu Vinoře Michala Biskupa a již zmíněnou místostarostka Čakovic Kateřinu Arnotovou.

 

Tak už ten svůj dopis dnes raději posílám, abych stihla vyzvednout děti a jít si odvolit a vám všem připomenout kandidátku č. 17 a STAN!!

Autor: Vlasta Urbánková