Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Týden ve znamení solidarity s Moravou.

Týden ve znamení solidarity s Moravou.

2. 7. 2021

Přírodní katastrofa, která minulý čtvrtek zcela zničila 7 jihomoravských vesnic a vybrala si i lidské životy, vyvolala úžasnou vlnu solidarity. Politická kampaň byla přerušena a obce a města, firmy i jednotlivci posílají peníze či materiální pomoc pro postižené oblasti. Do míst míří dobrovolníci, kteří odklízejí suť a trosky. STAN také uvolnil svůj darovací účet pro dary na Moravu a vybral spolu s Pirátskou stranou přes milion korun: 

Týden ve znamení solidarity s Moravou.

Týden ve znamení solidarity s Moravou.

https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/pirati-a-starostove-posilaji-ponicenym-obcim-milion-korun-prostrednictvim-nadace-via-rozvezli-take-potrebnou-materialni-pomoc?fbclid=IwAR1RYFXmIovrbeHPiPdOpWK3sA4GLltlkLqQl2GEbiDMUi5zhj_BccWTFC0

 

Krajský zastupitelský klub STAN Praha

Rada HMP

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Tiskové zprávy pražského magistrátu: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/index.html

 

Týden Petra Hlubučka

XI. celostátní sněm hnutí STAN byl, který měl probíhat v sobotu, byl zrušen v souvislosti s aktuálními událostmi a přesunut s tím, že nový termín je 31.8.2021 od 9,30 hod. Praha na tento sněm vysílá 22 delegátů a své nominanty do republikových orgánů. Petr Hlubuček bude obhajovat své místo v předsednictvu hnutí.

Začátek týdne se nesl nadále v duchu organizování efektivní pomoci zasaženým oblastem, kterou Petr jako náměstek pro bezpečnost HMP koordinoval již od víkendu:

PRAHA POMÁHÁ MORAVĚ

 • V noci jsme vypravili do postižených oblastí na jižní Moravu jednotky hasičů a pražských záchranářů včetně speciální polní nemocnice Golem.
 • Zrovna tak jsme na místo poslali psovody z Městské policie, kteří mají zkušenosti s vyhledáváním obětí v troskách budov.
 • Díky Pražským vodovodům a kanalizacím jsme hned v pátek 25.6. vypravili na místo kamion balené vody.
 • Poté co skončily záchranné práce, pomáháme s likvidačními pracemi a odklízíme škody na místě prostřednictvím sborů pražských dobrovolných hasičů.
 • V pondělí na radě byla projednána možnost finanční pomoci postiženým obcím ze strany hlavního města. Za náš zastupitelský klub navrhujeme částku 5 milionů korun.

 

Rada tento týden schválila poskytnutí daru Sdružení místních samospráv ve výši 2 mil. Kč pro 8 zasažených obcí (7 moravských a 1 obec v Ústeckém kraji) na likvidaci škod na obnovu a také modulu Golem s posádkou v počtu 2 osob pro účely zajištění zdravotnické služby v postižených oblastech jihomoravského kraje:

„Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy je jako součást odřadu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy pomáhá v postižené oblasti Jihomoravského kraje od nočních hodin prvního dne po ničivé katastrofě.  V současné chvíli ošetřuje v modulu Golem desítky osob denně, především z řad dobrovolníků a je jedinou možností v místě dostupné zdravotnické služby. Prodloužení nasazení modulu Golem je navrhováno s posádkou v počtu 2 osob v termínu alespoň do 2.7. 2021.“, píše se v důvodové zprávě.

 

Art direktor a fotograf Matěj Dereck Hard je hlavním aktérem projektu Odboru životního prostředí HMP který má upozornit na ničení veřejných parků a lesoparků v HMP a hlavní neřesti. Osvětová kampaň startuje právě nyní:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/kampan_ne_v_prirode_upozornuje_pomoci.html

Ve středu se Petr rozloučil s podivným školním rokem učiteli i dětmi v lysolajské základní škole: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/pcb.4593539120670737/4593519297339386 Přeji hezké prázdniny všem! Kromě deváťáků končí letos po 15 letech i ředitel naší základky Michal Hevák a jeho zástupkyně Dana Lukášová. Rád bych jim poděkoval za těch 15 let práce, kterou věnovali našim lysolajským dětem a věhlasu naší ZŠ Járy Cimrmana a popřál novému vedení školy jen to nejlepší!“, poděkoval současnému vedení ZŠ na svém oficiálním fb profilu.

Petrova krajská agenda je velice rozsáhlá, a proto své cíle a nejbližší úkoly, které Prahu v jeho gesci životního prostředí čekají a co chystá, představuje v podcastu, který minulý týden natočil: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/podcast-petr-hlubucek-o-adaptacnich-opatrenich-hlavniho-mest/r~ae7ce7d6d58f11eba1070cc47ab5f122/?fbclid=IwAR0Ic7HXIRMKCgM-ugI4OoDqZnRmvoEMBp51PjJR3pthfPbU1laVESxxAS0

 

KV STAN Praha

Čtvrteční KV vedla první místopředsedkyně Jana Plamínková, která v úvodu moc poděkovala Miladě Voborské za podpisovou akci zorganizovanou mezi starosty malých městských částí, kterou 28 signatářů podpořilo iniciativu Petra Hlubučka pro uvolnění 250 mil. Kč na realizaci prakticky hotových projektů městských částí v oblasti technické vybavenosti a infrastruktury, připravených Odborem investic. Dopis byl adresován panu primátorovi a radnímu HMP pro finance Pavlovi Vyhnánkovi. Jana Plamínková nadále vybízí členskou základnu, aby se hlásila do programových skupin, které by svou činnost na programu pro komunální a krajské volby STAN 2022 měly zahájit již v polovině prázdnin. Zde jsou jednotlivé programové gesce, přihlašujte se prosím mailem Adamovi Havlasovi, asistentovi Jany Plamínkové a předsedovi mSTAN Praha na adresu adamhavlas@email.cz:

Programové skupiny STAN Praha pro tvorbu programu ke komunálním volbám v roce 2022

 • Skupina pro dopravu a dopravní infrastrukturu - Pavel Dobeš
 • Skupina pro životní prostředí a infrastrukturu - Jana Plamínková
 • Skupina pro cestovní ruch - Lukáš Zicha
 • Skupina pro zdravotnictví - Miloš Růžička
 • Skupina pro sport a volný čas - David Dušek
 • Skupina pro školství - Antonín Klecanda
 • Skupina pro bytovou politiku - Tomáš Hřebík
 • Skupina pro sociální problematiku - Aneta Ečeková Maršálová
 • Skupina pro majetek, ekonomiku a podnikání - Petr Hejma
 • Skupina pro kulturu - Roman Bělor
 • Skupina pro územní plánování - Petr Hejl
 • Skupina pro bezpečnost - Petr Hlubuček
 • Skupina pro digitalizaci veřejné správy - Michal Biskup
 • Skupina pro legislativu HMP -  Stanislav Polčák
 • Skupina pro vědu a výzkum - Vladimír Balaš
 • Skupina pro Airbnb - Hana Kordová Marvanová
 • Skupina pro město a městské části - Jana Plamínková                                                                                                     

                                                                                                                                       

Z gesce Hany Kordové Marvanové

Hanka se zúčastnila 27. června uctění památky JUDr. Milady Horákové na pietním shromáždění ve věznici na Pankráci, jejíž vraždu ve vykonstruovaném politickém procesu si tento den připomínáme. „Za hl. m. Prahu jsem položila věnec a pronesla krátký projev, kterým jsem připomněla oběti politických procesů komunistického režimu“.  Pietní akt byl organizován Konfederací politických vězňů ČR ve spolupráci s Vazební věznicí Praha – Pankrác. 

V úterý se zúčastnila v Rezidenci primátora udílení Ceny Toma Stopparda, které poskytla jako radní záštitu. Cena, kterou v letech 1984 – 2017 organizovala Nadace Charty 77 a kterou v letošním roce převzala Knihovna Václava Havla, je udělována každoročně za původní, knižně nevydanou esej v českém jazyce na důležité společenské téma. Laureátkou se stala Josefína Formanová, divadelnice, dramaturgyně, výtvarnice a herečka, za původní esejistickou práci s názvem „Kde končím a kde začínám (a proč je dobré to vědět)“. 

Ve čtvrtek navštívila městské části Praha 12 a Praha 5, kde se setkala s některými představiteli – starostou MČ Praha 12 Janem Adamcem, místostarostkou Evou Tylovou, místostarostou MČ Praha 5 Tomášem Homolou a radním MČ Praha 5 Davidem Duškem. Společně jednali o možnostech realizace projektu Dostupného družstevního bydlení na území těchto městských částí. Navštívili některé konkrétní lokality a pozemky, které by byly vhodné pro výstavbu družstevních bytů. Představitelé obou městských částí vyjádřili zájem o projekt a zároveň ochotu se ho účastnit. Dohodli jsme se, že vytipované lokality budou součástí materiálu, který připravuji pro radu a zastupitelstvo, které by měly posvětit svým rozhodnutím záměr Prahy založit zde bytová družstva a zahájit družstevní bytovou výstavbu, do níž se budou moci hlásit obyvatelé Prahy a zároveň tak vzniknou i městské byty. 

V rámci řešení problémů týkající se Airbnb zve Hanka zástupce městských částí na kulatý stůl na téma poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v Praze, který se uskuteční v úterý 13. července od 10 hodin v Rezidenci primátora. Jeho předmětem bude diskuse zaměřená na zkušenosti městských částí a efektivitu uplatňování platných právních předpisů, zejména v oblasti stavebního práva. Pokud máte zájem se zúčastnit, může se přihlásit na sekretariátu naší radní na adrese: vladana.strakova@praha.eu.

Informace z kampaně

Naše kampaň má za sebou 1. fázi kontaktní kampaně, která byla ukončena 30.6. Rozdali jsme díky všem dobrovolníkům z řad Pirátů a STAN 120 000 novin. Zde kampaňový zpravodaj s aktuálními informacemi a pár akcemi s našimi lídry: https://mailchi.mp/pirati.cz/praha-kampan-zpravodaj-01-07?e=151a4b4b40

V současné době roznášíme ještě do schránek v městských částech, kde to jde jarní číslo. Tam, kde máme nějaké registrované příznivce a členy a kde jste zatím zásah nezaznamenali, moc by nám pomohlo, kdybyste zkusili vlastními silami část nákladu u vás roznést. Ozvěte se přímo mně. Česká pošta či jakýkoliv komerční distributor jsou po zkušenosti z minulých kampaní velmi nespolehlivou a drahou službou bez většího efektu. V podzimním roznosu se proto na vás spoléháme, že ve svém sousedství s distribucí volebních materiálů do schránek pomůžete.  V jarní části jsme takto roznesli Březiněves, Ďáblice, Čakovice, Satalice, Vinoř, Suchdol, Lysolaje, Nebušice, Modřany a Točnou, Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje, Běchovice, Kolovraty, Dubeč a Dubeček, Troju a Uhříněves. Dokonce jsme rozdávali i na Jižním městě a ve Stodůlkách na sídlištích.

Prosím, odpočiňme si nyní a před koncem srpna se znovu kontaktní kampaň rozjede na plné obrátky a budeme muset vydržet vysoké nasazení až do voleb. Věřím, že se nám podaří rozdat 200 000 ks nových novin, které jdou do výroby na začátku srpna. Od září se objeví naše billboardy a citylighty, na odpoledních rozdávacích akcích bude kromě novin i drobný merch a zmrzlina v obrandovaných obalech.

 

Přeji vám ničím nerušený prodloužený víkend a sváteční červencový čas!

 

Vlasta Urbánková

Krajská tajemnice STAN Praha

Autor: Vlasta Urbánková