Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Tiskové zprávy Stříbrná medaile hlavního města pro věhlasného genetika

Stříbrná medaile hlavního města pro věhlasného genetika

6. 11. 2019

Miloš Růžička, navrhovatel oceněného za ZHMP, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas

Zastupitelé Hlavního města Prahy ve čtvrtek 17. října 2019 odhlasovali udělení stříbrné medaile hlavního města Prahy MUDr. Radimu Šrámovi, DrSc. Nyní se připravuje slavnostní ceremoniál, na němž budou dále oceněni např. Meda Mládková, Jiří Menzel, Pavel Klener nebo dlouholetá ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Doktor Šrám, který letos oslavil své osmdesáté narozeniny, je světově uznávaným genetikem a nositelem řady ocenění – naposledy to byla nejvyšší akademická medaile Akademie věd ČR, De scientia et humanitate optime meritis, v srpnu 2019. Je to ocenění udílené osobnostem, které svou prací přispívají nejen vědeckému poznání, ale zároveň slouží dobru lidstva.

Rozhodnutí vyznamenat dr. Šráma také vysokým pražským oceněním vzešlo z popudu předsedy Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas, Ing. Miloše Růžičky (STAN). „Práci pana doktora Šráma s úctou sleduji řadu let: mimořádně důležité jsou jeho studie o vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví, na vývoj plodu v těle matky i na další vývoj dětí jednoznačně potvrzují zhoršování zdravotního stavu pražské populace. Je to neblahý trend, který ostatně dokládají také medicínské statistiky.“

MUDr. Radim Šrám působí mimo jiné i jako expert Světové zdravotnické organizace, kde se věnuje zejména vlivu znečištěného ovzduší na genetický kód dětí. V České republice prováděl kromě Prahy rozsáhlá výzkumná šetření především v Teplicích nebo na Ostravsku.

„Jsem samozřejmě velmi rád, že hlavní město výjimečnou práci dr. Šráma ocenilo, ovšem tím nejlepším a nejtrvalejším oceněním, ze kterého  budou zároveň mít opravdový a trvalý prospěch všichni pražští obyvatelé, bude uvedení jeho vědeckých poznatků do praxe. To už je ale úkol pro nás politiky,“ poznamenává M. Růžička.

„Doktor Šrám už dlouhá léta varuje například před snižováním rozlohy zeleně, která má schopnost zachycovat jemné prachové částice v ovzduší: upozorňuje, že každé zmenšení zelených ploch se v horizontu dalších let projeví mimo jiné nárůstem respiračních chorob u dětí. Doufám, že ocenění stříbrnou medailí pana doktora Šráma potěší, myslím si ale, že třeba vysazování nových stromů a rozšiřování parků namísto upřednostňování kamionové dopravy by mu udělalo radost ještě větší,“ uzavírá M. Růžička.

Ocenění bude doktoru Šrámovi a dalším osobnostem, které se Praha rozhodla vyznamenat, předáno koncem letošního roku na slavnostním ceremoniálu.

Autor: Vlasta Urbánková   |   Sekce: Tiskové zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému