Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Tiskové zprávy Hlavnímu městu se daří plnit Akční plán výsadby 1 milionu stromů

Hlavnímu městu se daří plnit Akční plán výsadby 1 milionu stromů

29. 4. 2021

Hlavnímu městu se daří plnit Akční plán výsadby 1 milionu stromů

Hlavní město se v roce 2019 zavázalo, že do 8 let vysadí na svém území 1 milion nových stromů. Čísla ukazují, že tento plán se daří úspěšně plnit, a to i navzdory řádící pandemii koronaviru. Do dnešního dne bylo v Praze od přijetí Akčního plánu výsadby vysazeno 370.000 nových stromů.

„V loňském roce jsme nejvíce stromů vysázeli v nově budovaném lese Na Musile nebo v lesoparku v Ladech. Dohromady jsme tu vysadili téměř 70 tisíc stromů,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček/STAN.

Kromě nových lesů a lesoparků se daří nové stromy sázet i ve stávajících parcích v centru města nebo přímo v ulicích. Takhle například vznikla nová alej 17 stromů v Blanické ulici. Ve Stromovce, která se bude letos rozšiřovat o kus bývalého výstaviště, bylo loni vysazeno 255 nových stromů. Další desítky nových stromů byly vysazeny například na Petříně nebo na Dívčích hradech. Letos v květnu bude vysazeno více než 130 nových stromů v parku na Vítkově.

Před pár dny vznikl také zcela nový les na Lítožnici, kde v těchto dnech probíhá výsadba více než 50.000 stromů.

„Právě nedávná uzávěra okresů a nemožnost Pražanů opustit hranice hlavního města jasně ukázala, jak důležitou roli hrají lesy a parky v každodenním životě Prahy. Proto hodláme tyto plochy rozšiřovat i v budoucnu,“ říká Petr Hlubuček.

Při výsadbě nových stromů je dbáno na druhovou pestrost, aby nedocházelo například k šíření nákazy kůrovcem. Většinu nově vysazených stromů v nových lesích představují listnáče - dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní a habr obecný. Ty jsou doplňovány o jehličnany - především borovice, modřín a douglasku.

Loni také hlavní město při výsadbě poprvé pilotně testovalo i použití biouhlu a mykorrhizních hub pro zvýšení ujímavosti sazenic.

„Praha se nejen snaží sázet stromy v nových lesích na okrajích města, ale chce také dostat maximum stromů do ulic, tedy tam, kde jsou nejvíce potřeba“, říká RNDr. Jana Plamínková,  předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP/STAN. „Proto se v současné době  dokončuje základní koncepční materiál, který má výsadbu stromů v uličních alejích umožnit a zabezpečit také jejich dlouhodobý dobrý zdravotní stav - neboť jen strom v dobré kondici plní všechny funkce, které od něj očekáváme“, doplňuje.

Autor: Tomáš Nakládal   |   Sekce: Tiskové zprávy   |   Tisk   |   Poslat článek známému