Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Tisková zpráva k jednání RHMP o společném podniku k vybudování metra D

Tisková zpráva k jednání RHMP o společném podniku k vybudování metra D

28. 8. 2018

Prohlášení pražské organizace Starostové a nezávislí k dnešnímu jednání Rady hl. m. Prahy o založení společného podniku Dopravního podniku hl. m. Prahy a strategického partnera pro výstavbu metra D

Kandidáti do ZHMP za STAN

Kandidáti do ZHMP za STAN

Zásadně protestujeme proti postupu primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a náměstka Petra Dolínka (ČSSD). Přesto, že obdrželi zásadní výhrady týkající pro Prahu nevýhodných smluv o založení společného podniku DPP a strategického partnera, předložili Radě na poslední chvíli k odhlasování tento projekt, aniž by byl tento bod zařazen do programu Rady. Tímto jednáním ohrozili zájmy hlavního města Prahy. Díky hlasům zástupců Trojkoalice v Radě návrh neprošel. Výhrady spočívají v následujícím:


1) Nebyla předložena podrobná důvodová zpráva, ekonomický rozbor a plán financování a výnosů, aby bylo možno garantovat, že projekt bude Prahu výhodný a právně zabezpečený. Nelze připustit další „kauzu Opencard“.


2) Nejsou důkladně právně ošetřena veškerá rizika, která vyplývají ze společného podnikání hl. m. Prahy a soukromých investorů a nejsou řešena rizika vyplývající z toho, že ve společném podniku by mělo mít hl. m. Praha menšinový podíl.


3) Projekt předpokládá vložení pozemků města a DPP do společného podniku. Standardním postupem by měly být pozemky města prodávány nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení. Jedná se tak de facto o obcházení zákona při prodeji majetku města.


4) Není garantována ekonomická výnosnost pro hl. m. Prahu a existují rizika, že Praha neobdrží zisky z dokončeného projektu, a že bude projekt ztrátový.


5) Založení společného podniku DPP a privátního investora, v němž hl. m. Praha by mělo mít menšinový podíl, je v rozporu s požadavkem transparentnosti a nebyl by při hospodaření s majetkem dodržován zákon o svobodném přístupu k informacím. Jak jsme již dříve deklarovali, projekt výstavby metra D považujeme za jednu z hlavních priorit v rámci rozvoje hlavního města Prahy a zároveň podporujeme jeho neprodlenou realizaci.


Společný podnik pro výstavbu metra D v této podobě je pro hl. m. Prahu extrémně rizikový a právně nezabezpečený. V případě odsouhlasení projektu v této podobě hrozí hl. m. Praze a tím i Pražanům vážná škoda a zároveň porušení povinností při správě cizího majetku.


Za hnutí STAN Praha,


Ing. Petr Hlubuček, předseda pražské organizace STAN
RNDr. Jana Plamínková, radní HMP za Trojkoalici
JUDr. Hana Marvanová, lídr za STAN do voleb do ZHMP

 

V Praze dne 28.8.2018

Autor: Hana Marvanová, Petr Hlubuček, Jana Plamínková  |  Zdroj: Starostové a nezávislí Praha