Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Tento týden byla zahájena výstava Paha udržitelná a ZHMP schválilo dotace pro zelené projekty ve 42 pražských MČ.

Tento týden byla zahájena výstava Paha udržitelná a ZHMP schválilo dotace pro zelené projekty ve 42 pražských MČ.

18. 6. 2021

„Máme proti sobě soupeře bez finančních i morálních limitů“, uvádí Vítek Rakušan v úvodu rozhovoru pro týdeník Forum: https://www.forum24.cz/vit-rakusan-muzeme-ocekavat-nejhorsi-kampan-ktera-tady-za-30-let-byla-babis-usiluje-o-volice-spd/?fbclid=IwAR3IBAomzfS3NVRss6PXuBJFrnkX2fIougtGv6TP7mi4RokOuY6QP2xJ-rw

V tomto rozhovoru náš předseda popisuje vizi státu, ke kterému upínáme naše programové cíle jako STAN i společně s koaličními partnery.

Tento týden byla zahájena výstava Paha udržitelná a ZHMP schválilo dotace pro zelené projekty ve 42 pražských MČ.

Tento týden byla zahájena výstava Paha udržitelná a ZHMP schválilo dotace pro zelené projekty ve 42 pražských MČ.

Ve čtvrtek vystupoval také v živé předvolební televizní debatě k současným tématům v ČT 24, pokud vám unikla, zde shlédněte záznam: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3168177-zive-vysilani-ct24

 

Nejčerstvější senátní novinky Davida Smoljaka si pročtěte zde: https://www.davidsmoljak.cz/so/b0NeBel1a?languageTag=en&cid=21611138-db77-473f-bd8c-cf19254ddc56#/main

 

Z klubu zastupitelů STAN Praha

Rada HMP

Radní projednávali tento program: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Týden Petra Hlubučka

  1. Důležitým bodem Petrova týdne bylo schválení částky téměř 170 milionů korun, která bude rozdělena mezi 107 konkrétních projektů 42 městských částí. To prosadil na radě i na čtvrtečním zastupitelstvu. Tyto projekty městských částí jdou vstříc klimatickému závazku: Aby se nám dařilo naplňovat náš klimatický závazek hlavního města, je důležité, aby se zapojily i jednotlivé městské části. Bez nich to nepůjde. Mám proto radost, že jsme dnes na radě schválili podporu celkem 107 konkrétních projektů, které vzešly ze 42 městských částí.

Tak například Praha 1 vysadí stromy na Jungmannově náměstí

Praha 2 bude revitalizovat část Riegrových sadů

Praha 3 obnoví uliční stromořadí

Praha 4 postaví akumulační nádrže na dešťovou vodu u svých škol nebo provede rekonstrukci fontány na náměstí Generála Kutlvašra

Praha 5 bude revitalizovat Chaplinovo náměstí

Praha 6 postaví retenční nádrže na dešťovou vodu v parku Královka nebo třeba zrevitalizuje výsadbu před hotelem Internacionál

Praha 7 vysadí stromy v Schnirchově ulici nebo připraví projekt na výsadbu stromů v ulici Milady Horákové

Praha 8 použije peníze na výsadbu stromů, na nové květné louky nebo na poldry, co zadržují vodu

Praha 9 prodlouží park Přátelství

Praha 10 zrevitalizuje park Solidarita

Praha 11 zrevitalizuje dva sídlištní vnitrobloky Chalupkova – Hněvkovského – Květnového vítězství a Jurkovičovi - Jažlovická

Praha 12 postaví na své radnici fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny

Praha 13 bude revitalizovat parky na svém území

Praha 14 vybuduje park podél komunikace Českobrodská

Praha 15 postaví protipovodňová opatření na Botiči

Praha 16 zrevitalizuje urnový háj a vysází nové stromy

Praha 18 vysadí nové dřeviny

Praha 20 obnoví Nolčův park a park Chvaly

Praha 21 zrevitalizuje mokřady Dubínská

Praha 22 zrevitalizuje Cukrovarský park

a mnohé další.

Spoustu projektů mají i malé městské část“, vypočítává Petr Hlubuček na svém fb.

 

Společně neustále zlepšujeme životní prostředí v Praze!

 

  1. V úterý slavnostně předal novou hasičskou zbrojnici v Satalicích, kterou postavilo hlavní město pro potřeby místní dobrovolné jednotky a pásku stříhala i naše starostka Milada Voborská: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/pcb.4551141291577187/4551130441578272/

 

  1. V úterý večer potom zahájil výstavu Udržitelná Praha v Mánesu. Tam jste všichni až do konce června zváni, vstup je zdarma.

 

  1. Ve středu navštívil domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Mimo jiné se podíval na to, jak jsou klienti tohoto domu aktivní v ekologii a sami například kompostují, třídí odpad či si pěstují byliny. S paní ředitelkou Kohoutovou také zabrousil do tématiky sociálních služeb v Praze.

 

  1. Ještě týž den se poprvé sešla pracovní skupina k teplárenství, kterou Petr založil na základě následujícího usnesení RHMP: V souladu s usnesením rady HMP č. 1025 ze dne 10. 5. 2021 ke schválení Klimatického plánu hl. m. Prahy 2030 – úkolu ve věci teplárenství v Praze je tvořena pracovní skupina pro teplárenství. Tato skupina bude diskutovat, projednávat a navrhovat Radě HMP kroky směřující k dekarbonizaci teplárenství v Praze (zejména zdroje Mělník) a dosažení přiměřené, transparentní a konkurenceschopné ceny tepla pro Pražany. Na základě výsledků jednání s dodavateli a výrobci tepla navrhne rozhodnutí o dalším centrálním, či decentrálním směřování teplárenství v Praze“, ozřejmuje Petr funkci nové pracovní skupiny.

 

  1. V pátek se zúčastnil slavnostního znovuuvedení do provozu Podolské vodárny. Po 20 letech od ničivých povodní v roce 2002 tak bude do vodovodů v Praze dodávána voda z Vltavy. Technologie čištění přes aktivní granulované uhlí a UV záření to umožňuje. Vodu dokonce zbaví hormonů a pesticidů.

 

ZHMP

Program 28. zasedání: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

 

Hanka minulý týden zavítala do Olomouce s iniciativou Spravedlnost pro bytová družstva, která se snaží pomoci lidem bydlícím v družstevních domech, kteří po radnici požaduji, aby jim byly v souladu se sliby převedeny do vlastnictví byty, které si před dvaceti lety sami zaplatili v rámci tehdejšího vládou podporovaného programu.

       

Z agendy Jany Plamínkové

V úterý zasedal Výbor pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost v ZOO Praha: https://www.praha.eu/public/b5/ec/72/3279534_1158465__26_PROGRAM_jednani_vyboru_ZHMP__TED_.pdf

 

Výbor pro zdravotnictví ZHMP Miloše Růžičky

vyslechl 16. června na jednání zprávu ředitel pražské záchranné služby MUDr. Petra Koloucha, MBA, která byla shrnutím pandemické doby z pohledu Zdravotnické záchranné služby HMP.

Členové se dozvěděli nejen o celkovém počtu ošetřených a transportovaných pacientů s COVID, ale i mnoho zajímavých informací o novém systému koordinace směřování pacientů do volných lůžkových kapacit nemocnic. Tento systém vymyslela záchranná služba, uvedla do provozu v Praze a posléze tento systém převzala celá republika.

Pražská záchranka se podílela na komplikovaných převozech pacientů po celé ČR, uskutečnila celkem 49letů vrtulníkem a v nejobtížnějším měsíci březnu transportovala přes 3500 pacientů.

Ředitel Petr Kolouch na jednání výboru poděkoval vedení pražského magistrátu, poděkoval též všem záchranným složkám – hasičům, městské policii, policii ČR i Červenému kříži, kteří se všichni podíleli na koordinaci a úspěšnému zvládnutí celé pandemické situace.

 

Pro váš stálý přehled:

https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha

https://www.facebook.com/groups/246438773865155

 

Autor: Vlasta Urbánková