Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Takový běžný týden zastupitelů hnutí STAN Praha

Takový běžný týden zastupitelů hnutí STAN Praha

7. 5. 2021

Pandemie v Česku povoluje, děti v základních školách rotují, očkování pokračuje, otevřela se registrace pro občany 50+, zásoby testů pro školy se tenčí, napětí s Ruskou federací trvá a před poslaneckou sněmovnou vystupuje 2. muž vlády - ministr vnitra Hamáček, aby vysvětlil pozadí plánování cesty do Moskvy, zachránil ČSSD, očkování a svět v době, kdy nám vládnou nedůvěryhodní lidé, které nelze zbavit kompetencí, protože opozici, a tedy i nám, se nedaří sehnat dostatečnou podporu pro změnu.

Klub zastupitelů STAN  (zleva: Miloš Růžička, Hana Kordová Marvanová, Jana Plamínková, Petr Hlubuček)

Klub zastupitelů STAN (zleva: Miloš Růžička, Hana Kordová Marvanová, Jana Plamínková, Petr Hlubuček)

Pan prezident mlčí, a když prolomí mlčení, uhlazuje ruské zájmy. Premiér s ničím nesouhlasil, ale asi je malý pán, protože to je vše, co k tomu za týden dodal. Jestřáb Hamáček je v tom až po uši, zachraňoval Česko a zvrtlo se to, protože jeho teď už asi nikdo nezachrání. Zdá se mi to, nebo prezident Zeman je jediný, kdo je v klidu a drží Marii Benešovou, jediné želízko v ohni, které nyní nasadil proti nejvyššímu státnímu zástupci?  Pojďme se raději podívat, jaké starosti mají naši STAN starostové a zastupitelé v Praze, kteří tentokrát o své agendě velmi podrobně informují.

Rada HMP a klub krajských zastupitelů STAN

Vše o radě zde: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Týden Petra Hlubučka

Celý tento týden věnoval Petr představování nejdůležitějšího tisku celého volebního období - Klimaplánu -  politickým kolegům. Hovořil o něm i se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a získával podporu ze strany byznysu. Tento tisk bude na program u pondělní Rady HMP.

V úterý proběhla konference, kde PVK představilo nové analytické metody a testovací přístroje pro garanci vysoké kvality pitné vody v Praze.

Petr ocenil tento týden členy HZS za dlouholetou službu u sboru Hlavního města Prahy. 

Položil věnce u příležitosti připomínky Pražského povstání a konce 2. světové války.

Zúčastnil se sázení 100 vzrostlých stromů na Vítkově. Je super, že se daří sázet nové stromy i v centru města. Na Vítkově jich bude postupně vysazeno ještě dalších 300. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlavnimu_mestu_se_dari_naplnovat_plan.html

Zahájil také venkovní výstavu Energie a Civilizace pod patronací Olgy Menzelové a profesora Miroslava Bárty na pražské Kampě. Ta je volně přístupná všem.  

Absolvoval schůzku s finským velvyslancem, kde probíral možnosti financování modernizace Prahy za pomoci fondů EU. 

Praha třídí bioodpad, zájem roste: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazane_stale_vice_pouzivaji_nadoby_na.html

Z gesce Hany Kordové Marvanové

Hlavním tématem naší radní Hany Kordové Marvanové je v současné době zejména projekt dostupného družstevního bydlení a tento týden ve čtvrtek se Hanka zúčastnila ve spolupráci s Tomášem Hřebíkem (radní za STAN v Praze 8) panelové diskuze v centru architektury CAMP. Kromě nich mezi panelisty usedl i další náš zastupitel Miloš Růžička. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/diskuze_radnich_a_odborniku_o_dostupnem.html

Celá akce byla streamována živě, v záznamu lze zhlédnout zde: https://vimeo.com/542646278 Tím, že město založí bytová družstva a poskytne jim pozemky pro výstavbu, se mohou snížit náklady na pořízení družstevního bytu až o 30% oproti koupi bytu z developerské výstavby. Realizace tohoto projektu bude mít z pohledu občanů pozitivní dopad na cenovou hladinu bytů v Praze.

V současné době připravujeme ve spolupráci s Pražskou developerskou společností návrh pro Radu a Zastupitelstvo, aby odsouhlasilo záměr výstavby družstevních bytů na konkrétních pozemcích hl. m. Prahy“, říká Hanka, která minulý týden vystoupila na téma problematiky družstev a dostupnosti i na zastupitelstvu Libereckého kraje: https://www.facebook.com/grax88/videos/10159132881027902

Shrnutí Jany Plamínkové

Jana Plamínková vedla v pondělí pravidelnou měsíční schůzi starostů sdružených ve Svazu městských částí HMP (Svaz sdružuje 36 městských částí a Jana je jeho předsedkyní). Tentokrát si pozvala jako hlavní hosty pražského koordinátora očkování Martina Ježka a předsedu představenstva Technologie Hl. m. Prahy (a ředitele této společnosti) Tomáše Jílka. „Debata k pražskému osvětlení byla opravdu velmi podnětná a pan ředitel Jílek získal možná více informací o své společnosti, než mu bylo milé", říká Jana. Jana se dále účastnila pravidelné koaliční porady Výboru pro územní rozvoj, který se bude konat příští úterý – na těchto schůzkách se koaliční členové VURMu seznamují s jednotlivými navrženými změnami územního plánu a snaží zkoordinovat své hlasování. A vzhledem k tomu, že VURM bude projednávat i pátou aktualizaci Územně analytických podkladů, zúčastnila se i debaty na toto téma. Výbor pro životní prostředí, který Jana vede, se velmi intenzivně zabývá způsoby, jak dostat do města více stromů. Jana se proto zúčastnila prezentace výsledků skupiny, která na IPR připravila Městský standard uličních stromořadí. Kromě toho byla i mediálně aktivní. Vzhledem k tomu, že se v MF Dnes objevil minulý týden článek „Stavební zákon: jak zbavit úředníky nadvlády politiků“, zareagovala na to ze své pozice dlouholeté starostky, bývalé radní HMP a předsedkyně SMČ HMP svým článkem „Stavební zákon, či „developeři sobě?“ (vyšel 30. 4.). Dále o ní vyšel obsáhlý třístránkový materiál v časopise Moderní obec: https://www.facebook.com/photo?fbid=1846053725572503&set=pcb.1846054265572449.

 Pracovní zápisník Miloše Růžičky

 Miloš Růžička starosta

Starosta a zastupitel Miloš Růžička, stejně jako další starostové a radní městských částí za STAN připravuje v současné době další investiční projekty výstavby a rozvoje sportovních zařízení tak, aby mohly být zařazeny do „zásobníku projektů“ rozvoje sportovní infrastruktury HMP, ze kterého bude Praha postupně vybírat projekty pro finanční podporu a realizaci. Stejně tak připravujeme tyto projekty pro podání žádostí o finanční podporu u Národní sportovní agentury.

Stejně jako další starostové a radní městských částí za STAN aktuálně připravuje další projekty k realizaci ve spolupráci s HMP zastoupeným náměstkem primátora za STAN Petrem Hlubučkem – tentokrát na téma plnění Klimatického závazku Prahy. Vznikají nebo budou vznikat nová stromořadí, aleje, polní cesty a cyklocesty, mokřady, vyčištěné vodní plochy, pítka atd.

Ve spolupráci s HMP, okolními starostkami, starosty a zástupci STAN dál připravuje propojení městských částí a sousedních středočeských obcí Severní pražské plošiny cyklostezkami. Proběhl další výrobní výbor TSK. Velmi užitečný a pro občany atraktivní a dlouho očekávaný bude prostup pěších a cyklistů společně s tokem Mratínského potoka pod dálnicí D8. Stejně tak se v posledním roce konečně přiblížilo k realizaci cyklo přemostění stejné dálnice na katastru Ďáblic.

Miloš s týmem odborníků připomínkoval v rámci EIA stavební záměry, které mohou zásadním způsobem ovlivnit kvalitu zdraví dotčených Pražanů, kvalitu životního prostředí i významnou část volné krajiny okrajového prstence Prahy. Aktuálně šlo o záměry stavby vnějšího dálničního okruhu v úsecích 519 a 520, částí vnitřního okruhu, resp. průmyslového polookruhu, Prahy nebo přípravy vysokorychlostní tratě Praha - Německo.

Miloš Růžička zastupitel HMP

Na zasedání grantové komise Rady HMP pro oblast zdravotnictví a sociální péče projednal a ve většině případů doporučil ke schválení grantové a několik individuálních žádostí o finanční podporu pro rok 2021. Na programu byly:

Dotace v rámci Programu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“
Dotace v rámci Programu "Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“
Z individuálních dotací byla doporučena např. žádost na pořízení a instalaci automatu pro samoobslužný výdej náhradního a substitučního materiálu v rámci adiktologických služeb Prahy, nebo Český červený kříž a jeho výborný kurz „moderního ošetřovatelství“, který byl už tolik užitečný v rámci přípravy nejen dobrovolníků na poskytování zdravotní péče Pražanům během pandemie.
Vzhledem k zhoršující se sociální situaci mnoha Pražanů byl opět podpořen Fond podpory bydlení Výboru dobré vůle, nebo tolik vyhledávaná a využívaná doprava zdravotně imobilních spoluobčanů s asistencí.

Jako předseda Výboru ZHMP pro zdravotnictví a spolu s dalšími starosty a radními jako zástupci zřizovatelů základních a mateřských škol aktuálně řeší aktuálně velmi nepřehlednou situaci, kterou opět způsobila vláda svým selháním ve věci nákupu a organizace testování ve školách. Co s testováním v MŠ? Snad vyřešeno zrušením povinného testování. Základní školy v Praze mají zásobu testů cca na 10 - 14 dní. Co potom? Kdo nakoupí další testy? Jaké testy? Dál bude vláda trvat na testech antigenních? Bude možné využívat novou generaci levnějšího PCR testování, jak Praha otestovala a jak navrhuje vládě? Kdo to zaplatí? Lze nakupovat centrálně nebo jen individuálně? Spadne tento úkol na samotné školy? Jak jim STAN může pomoci? „Odpovědí je minimum. Všichni se opět musíme nechat překvapit. Politici STAN ale vědí, že štěstí přeje připraveným. S naší dlouholetou praxí řešit krizové a nepřehledné situace věřím, že zvládneme úspěšně i návrat dětí a žáků do škol a školek“, uzavírá povzbudivě náš pražský zastupitel. 

Z facebooku Jana Laciny

Jan Lacina a všichni kverulanti ze spolku Kverulant se radovali, protože zase mohou volně vstoupit do areálu Pražského hradu. Bohužel tato radost netrvala příliš dlouho: https://www.facebook.com/lacina.jan.STAN/photos/a.1468240589888566/4118246984887900/ „To je tak hrozná zpráva o současném prezidenství a o těch, kdo mají dočasnou moc nad tímto posvátným místem a nejvýznamnějším symbolem české státnosti, že mi skutečně docházejí slova“, zlobí se ve svém fb postu Honza, který spolu se senátorem Jiřím Růžičkou již více jak rok volá po otevření této pražské dominanty.

Honza tento týden také vstoupil poprvé do arény Jaromíra Soukupa a v kolbišti byl s Jiřím Pospíšilem. Téma bylo to nejaktuálnější, kterým jsem tento týdenní přehled uváděla: Vrbětice, prezident, Ruská federace, vlastizrada, socha Koněva… Celý záznam zde: https://www.barrandov.tv/rubriky/novinky/predvolebni-arena-jaromira-soukupa-4-5-2021-uz-nyni-v-nasem-archivu_15070.html?fbclid=IwAR0gIFBfg1snYPFdDIn5z2Cd66Uy2_Np_IvIYdWGI6mMTgXINxNOUOtJRRY

 

Vlasta Urbánková

Krajská tajemnice STAN Praha

Autor: Vlasta Urbánková