Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Štvanická lávka je otevřena. Karlín a Holešovice spojuje unikátní konstrukce z bílého betonu

Štvanická lávka je otevřena. Karlín a Holešovice spojuje unikátní konstrukce z bílého betonu

1. 8. 2023

Chodci i cyklisté mohou konečně cestovat mezi Holešovicemi a Karlínem rychleji a bezpečněji. Štvanická lávka, kterou Praha uvádí do provozu, má přitom řadu architektonických i technologických unikátů. Lávku navíc doplňují umělecká díla. Výstavba vyšla zhruba na 352 milionů Kč.

zleva: Tomáš Hřebík, místostarosta Prahy 8 a předseda místní organizace STAN Praha 8; Lukáš Tůma, předseda místní organizace STAN Praha 7

zleva: Tomáš Hřebík, místostarosta Prahy 8 a předseda místní organizace STAN Praha 8; Lukáš Tůma, předseda místní organizace STAN Praha 7

Lávka nově představuje jednoduchou spojnici pro pěší a cyklisty mezi městskými částmi Praha 8 a Praha 7. Tři sta metrů dlouhá konstrukce z bílého ultra-vysokopevnostního betonu s antigraffiti nátěrem je nezvyklá svým zakřivením. Stavět se začala v lednu 2022 a její pochozí šířka je čtyři metry, u rampy na ostrov Štvanice pak tři metry. Most je osvětlen LED pásy ukrytými v madle zábradlí, nebude tedy vznikat zbytečný světelný smog. Zajímavostí jsou i bronzová madla od sochaře Aleše Hvízdala – na karlínské straně v podobě koní, na té holešovické zase v podobě býků, ostrov Štvanici pak zdobí zajíci.

Lávka nespojí jen Holešovice a Karlín, ale zpřístupní také ostrov Štvanice. Společně s lávkou jsme proto vytvořili manuál rozvoje ostrova. Manuál je nyní dopracovaný a některé konkrétní změny bude možné realizovat hned po jeho schválení. Jedná se například o zpřístupnění břehů, na kterých vznikne příjemné sezení u vody. Naší dlouhodobou vizí je Štvanice jako upravená zelená rekreační zóna, kam mohou Pražané přijít trávit volný čas, sportovat nebo za kulturou. Jednotlivé změny máme naplánované na etapy a s možnými variacemi dle dohody s místními aktéry,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Mezi Karlínem a Štvanicí lávka překlenuje koryto Vltavy o šířce 38 metrů a mezi Štvanicí a Holešovicemi šířka koryta činí dokonce 149 metrů. Poslední pole mostu u holešovické strany je možné zvednout tak, aby odolalo i průtoku tisícileté vody. Stavba má také drobné spáry, kterými bude odtékat dešťová voda.

Je na místě poděkovat všem institucím a jejich představitelům skrze několik volebních období, kteří se za dostavbu lávky zasadili. Za městskou část Praha 8 mohu říct, že toto nové propojení s druhým břehem Vltavy vnímáme jako velmi důležité, v předstihu jsme i prioritně zrekonstruovali a rozšířili cyklostezku A2, která na lávku na karlínské straně přímo navazuje. Chodcům a cyklistům se cesta do Holešovic významně zjednoduší a zkrátí. Nyní je dle mého názoru na řadě otevřít i diskuzi o plánovaném Rohanském mostě, který by stejnou službu prokázal i tramvajím a motorovým vozidlům,“ komentuje nejnovější mostní konstrukci přes Vltavu Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj městské části Praha 8.

Autory podoby Štvanické lávky jsou Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek a Vít Najvárek. „Naším cílem bylo, aby lávka působila jako přirozená křivka, která se vine prostorem. Zároveň jsme nechtěli, aby šla příliš do výšky. Navrhnout tuto stavbu bylo náročné konstrukčně i staticky, kvůli plynulosti provozu jsme však nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, pouze rampu," shoduje se kolektiv autorů nové lávky.

Lávka je osazena sochou Řeka od Jana Hendrycha, kterou financovala Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a tato městská instituce ji také bude mít ve správě. „Galerie hlavního města Prahy se s radostí připojila k realizaci lávky nákupem a instalací nového uměleckého díla do veřejného prostoru. Socha ženy s názvem Řeka od Jana Hendrycha může být zosobněním ostrova, stejně jako duší nového mostu. Představení nové plastiky veřejnosti za účasti autorů díla i architektury proběhne začátkem září," prohlašuje vedoucí správy veřejné plastiky GHMP Marie Foltýnová.

Autor: Klára Neumannová