Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Starosta PhDr. František Jenčík a skauti Satalice

Starosta PhDr. František Jenčík a skauti Satalice

16. 4. 2013

Na základě šíření nepravdivých informací ve vztahu k mé sobě a úřadu městské části jsem se rozhodl stručně vyjádřit ke skautskému oddílu, který vede p. Podlaha a který do 28. 2. 2013 působil v Praze-Satalicích. Ukončení činnosti: Skautský oddíl ukončil svoji činnost v Praze-Satalicích z důvodu neplatné nájemní smlouvy, kterou uzavřel můj předchůdce ve funkci starosty p. Vaňhara. Tuto skutečnost ve své zprávě potvrdily kontrolorky z magistrátu, které na úřadu na přelomu roku prováděly mimořádnou finanční kontrolu.
Starosta PhDr. František Jenčík a skauti Satalice

Starosta PhDr. František Jenčík a skauti Satalice

Vyjádření k problematice skautského oddílu Skaut-S.S.V.

 

 

Na základě šíření nepravdivých informací ve vztahu k mé sobě a úřadu městské části jsem se rozhodl stručně vyjádřit ke skautskému oddílu, který vede p. Podlaha a který do 28. 2. 2013 působil v Praze-Satalicích.

 

  1. Ukončení činnosti: Skautský oddíl ukončil svoji činnost v Praze-Satalicích z důvodu neplatné nájemní smlouvy, kterou uzavřel můj předchůdce ve funkci starosty p. Vaňhara. Tuto skutečnost ve své zprávě potvrdily kontrolorky z magistrátu, které na úřadu na přelomu roku prováděly mimořádnou finanční kontrolu.
  2. Neplatná smlouva: Neplatná smlouva nebyla použita účelově, úřad totiž napravuje několik desítek smluv, které mají nedostatky.
  3. Náprava neplatné smlouvy: Odborníci z magistrátu doporučili jako nejvhodnější nápravu vyhlášení nového záměru na pronájem pozemku a budovy. Toto doporučení jsme respektovali a i já osobně jej považuji za nejčistší řešení.
  4. Účast p. Podlahy ve vyhlášeném záměru: V tomto roce byl vyhlášen záměr na pronájem pozemku a budovy. Nabídky posuzovala komise ve složení T. Maršál, L. Vrabec a Ing. Koděra – úmyslně jsem do ní nezařadil sebe, místostarostku ani Ing. Bílka, protože jsme byli do kauzy skautského oddílu vtaženi nejvíce. Komise obě podané nabídky na využití pozemku vyhodnotila negativně, neboť nesplňovaly formální podmínky stanovené v záměru.
  5. Neplacení energií: Během doby uzavřené smlouvy na pronájem, o které do loňského roku nikdo nevěděl, že je neplatná, byla povinnost platit úhrady za energie. Skautský oddíl tak nečinil, vina je však i na úřadu, který je měl vymáhat. Mimochodem, po převzetí úřadu jsem pochopil, že jeho agenda není v dobrém stavu a že pro jeho zlepšení je nutné přijmout odborně zdatného tajemníka úřadu, který mimo jiné řeší právě nápravy smluv a jejich plnění.
  6. Podnět k mimořádné kontrole z magistrátu: Kontrola proběhla na základě dvou podnětů vycházejících ze skautského oddílu, které byly doručeny na kontrolní odbor magistrátu. Jedna kontrola se proto zaměřila na majetek, který od městské části používal skautský oddíl, druhá pak na problematiku vodoměru.
  7. Postup úřadu při instalaci vodoměru: Není pravda, že jsme úmyslně ztěžovali podmínky pro skautský oddíl a že jsme nekonali podle zákona. Potvrzuje to zpráva z mimořádné kontroly. Nad rámec jsme pro skautský oddíl zajistili náhradní vodu, jednu nádobu nám však oddíl vrátil poškozenou.
  8. Majetek svěřený skautskému oddílu: Za minulého vedení byl předáván majetek skautskému oddílu bez předávacích protokolů. Díky mimořádné kontrole z magistrátu vůdce skautského oddílu podepsal dodatečný soupis, nedohledal se jeden stan, který vyřešila likvidační komise. Při zjišťování stavu majetku došlo k dvěma situacím. Na dotaz pí. Jandové vůči p. Podlahovi ohledně jednoho stanu, jí bylo odpovězeno, že to nebyl stan, ale pytel hadrů. Po reakci p. Jandy, který mu stan osobně předával, však p. Podlaha změnil stanovisko. Při přebírání majetku v závěru existence oddílu v Satalicích jsem se osobně zúčastnil diskuse na téma stůl pro stolní tenis. P. Podlaha konstatoval, že není v evidenci a že jej poškozený vyhodil na skládku. Po mém dopise, ve kterém jsem jej upozornil, že pokud stůl nevrátí, nechám věc prošetřit policii, stůl vrátil.
  9. Záměr vedení MČ Praha-Satalice prodat pozemek, na kterém působil skautský oddíl: Netuším, kde opoziční zastupitelé přišli na myšlenku, že chceme „vyhnat z lukrativního pozemku všechny subjekty a v nepřehledném výběrovém řízení jej prodat“, jak uvedl bývalý starosta p. Vaňhara ve svém prohlášení na březnovém řádném zasedání zastupitelstva městské části. Naším záměrem je naopak zachovat pozemek i s klubovnou pro volnočasové aktivity občanů Satalic a v souladu s tím byl vypsán nový záměr na pronájem těchto nemovitostí. Je pravda, že jsem na jednáních zastupitelstva uvedl, že v budoucnosti bude možná muset městská část tento pozemek nabídnout k prodeji, aby zvládla údržbu majetku (budovy, komunikace…). Otázkou je, kdy, a zda se případně nezlepší po odeznění ekonomické krize dotační vztahy od státu a z magistrátu.
  10. Výpověď dívčímu oddílu Amazonky: V roce 2011 chtěl p. Podlaha dát výpověď dívčímu skautskému oddílu Amazonky, které jsou organizovány v Junáku (p. Podlaha je samotný subjekt). Po mé výrazné intervenci jsem tento záměr zakázal. V té době mé vztahy k p. Podlahovi ochladly. Abych osobní pocity nepřenášel do vztahu k jeho osobě, předal jsem jej do kompetence místostarostce.

 

 

Na další subjektivní a irelevantní informace reagovat nebudu.

 

Závěr: Pokud se p. Podlaha přihlásí na záměr pronájmu pozemku, budu hlasovat proti. Moji důvěru nemá.

 

František Jenčík, starosta MČ Praha-sStalice

Autor: PhDr. František Jenčík