Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Seniorské domy v ohrožení a pokračující snahy zarouškovat Prahu.

Seniorské domy v ohrožení a pokračující snahy zarouškovat Prahu.

3. 4. 2020

Vážení čtenáři,

milí kolegové, přináším aktuality třetího týdne nouzového režimu v hlavním městě.

Seniorské domy v ohrožení a pokračující snahy zarouškovat Prahu.

Seniorské domy v ohrožení a pokračující snahy zarouškovat Prahu.

Rada HMP

Program: http://www.praha.eu/public/e6/42/3f/3117297_1071775_Prg_13_Rada_2020.pdf  

Usnesení: http://www.praha.eu/public/61/1d/ad/3118310_1073438__13._Rada_HMP_2020_usneseni.pdf 

 

Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP

Ve čtvrtek 2.4. se v mimořádném videokonferenčním režimu sešel Výbor pod vedením Jany Plamínkové, aby projednal a posunul zejména již několik let plánovanou revitalizaci Malostranského náměstí. Program a podklady jsou k nahlédnutí zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=077115174182177138128115192182177138133125115189182177138128115186182177138133128&id=25723

Výbor přijal usnesení, aby při rekonstrukci Malostranského náměstí bylo v dolní části vysázeno větší množství stromů i přesto, že historicky zde žádné stromy nikdy nebyly. Výbor doporučuje sázet více zeleně v městské památkové rezervaci, kde stromy chybí, a zejména v letních měsících, kdy se město přehřívá, každý strom zabraňuje vzniku a působení tepelného ostrova a zlepšuje klimatické podmínky.

 

Z gesce Petra Hlubučka

Koronavirus

Magistrátní odbor evidence a správy majetku obnovil po dvoutýdenní karanténě cca 50 zaměstnanců svou činnost.

Stejně jako v celé republice i v Praze se kriticky zhoršila situace růstu nakažených v domovech pro seniory, kde se zintenzivnila ochranná opatření. Výstupy z jednání krizového štábu jsou zveřejňovány: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/situace_v_domovech_pro_seniory_byla.html

Hlavní město Praha děkuje firmám i jednotlivcům, zkrátka všem, kteří se podílejí na fungování pomoci všemožnými prostředky, pomáhají zejména zásobovat chybějícími ochrannými pomůckami, které buď vyvíjejí či vyrábí, pomáhají distribuovat: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsky_magistrat_vazime_si_veskere.html

Nejlepší projekty v oblasti zmírňování změn klimatu nepřijdou o svou soutěž, termín vyhlášení se posune na konec dubna: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/soutez_o_nejlepsi_adaptacni_opatreni.html

Město vymýšlí způsoby mírnění ekonomických dopadů na pražské podnikatele, živnostníky. V kulturní oblasti vyhlásilo akci neomezených předplatných: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/kupte_si_vstupenku_na_nic_a_podporte_tak.html

Praha také pomůže ulevit mladým inovativním firmám v programu INFIN, které čerpaly prostředky v rámci evropských fondů příspěvkem na splácení úvěrů: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/program_infin_rozsiril_podporu.html

Kromě spolupráce s ČVUT při zajišťování ochranných pomůcek příslušníkům IZS, městské policii a dalším lidem v první linii v tomto týdnu navázal Petr také spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, kde vyrobili nanofiltry s parametry respirátorů FFP2 a FFP3. Ambicí je zajistit nejen ochranu zdravotníkům a složkám IZS, ale posléze je postupně dostat ke všem Pražanům:

 https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/3220796934611636/?type=3&theater

 

Dopis vládě

Vlnu nevole vzbudila v tomto týdnu iniciativa ministra obrany Lubomíra Metnara ve snaze omezit pravomoci volených orgánů v případě vyhlášení nouzového stavu a posílit tak roli vlády. Vedení Prahy reagovalo jasným stanoviskem v dopisu vládě ČR:


Vážený pane předsedo vlády,
vážené členky a členové vlády,


všechny složky výkonné moci nejen v České republice pracují v těchto týdnech pod mimořádným tlakem a nelze spravedlivě očekávat bezchybnost každého přijatého rozhodnutí. Usnesení vlády č. 122/2020 Sb., kterým se ukládá územním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev pouze v případech tímto usnesením vymezených, bohužel neobstojí ani ve světle náročných okolností, za kterých bylo přijato.

Samospráva obcí a krajů, zaručená článkem 8 Ústavy České republiky, nepatří v žádném myslitelném výkladu mezi práva omezitelná podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Během řádně vyhlášeného nouzového stavu je vláda oprávněna k nezbytnému omezení práv osob v souladu s Listinou základních práv a svobod (čl. 6 (1) cit. zákona), toto zmocnění se však zjevně nemůže týkat postavení dalších orgánů veřejné moci. Ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na než se dotčené usnesení vlády odkazuje, umožňují omezení svobody pohybu a pobytu osob na vymezených místech nebo území. V žádném případě však ani tento zákon neposkytuje vládě zmocnění k omezení činnosti orgánů územních samospráv.

Dovolujeme si Vás proto tímto požádat o zrušení předmětného usnesení vlády nejpozději do případného potvrzení nouzového stavu parlamentem a jeho nahrazení usnesením doporučujícím, nejlépe doplněným o metodickou podporu Ministerstva vnitra, která by úřadům obcí a krajů pomohla obstát v této obtížné situaci.

Jsme přesvědčeni, že ani naléhavost současné situace neobhájí jakékoli rozhodnutí vykračující zjevně z ústavního pořádku České republiky.

Přejeme Vám i do příštích dní mnoho sil,

s pozdravem


MUDr. Zdeněk Hřib,
primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček,
1. náměstek primátora

Ing. Petr Hlubuček,
náměstek primátora

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.,
náměstek primátora

Pavel Vyhnánek, M.A.,
náměstek primátora


Z gesce Hany Kordové Marvanové

Hanka jednala se zástupci pražské Hospodářské komory: 

"Dnes jsme na pražské radě rozhodli o zrušení valorizace nájmů v městských objektech pro tento rok. Připravujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou další opatření na podporu pražských podnikatelů a živnostníků, například prominutí nájmů po dobu nemožnosti podnikat, odklad plateb, dotační programy či další formy podpory", uvádí na svém FB po jednání pondělní Rady.  

Epidemie koronaviru posunula snahy naší radní regulovat služby krátkodobého ubytování, vláda bude projednávat zákon, který zpřísní podmínky tohoto podnikání: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/airbnb-koronavirus-ubytovani-parlament-sluzby-online.A200401_201351_ekonomika_ven?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop


 

S přáním klidného víkendu a zůstaňte zdrávi!!

 

 

 

Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková