Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Sdílení veřejného prostoru a úcta k hodnotám místa

Sdílení veřejného prostoru a úcta k hodnotám místa

25. 8. 2013

Pražští politici chtějí účelově zrušit oficiálně zatím neurčitý počet městských částí. Přichází doba městských dinosaurů? Spolkne politická chamtivost i kompaktní historická sídla připojená k Praze?

SDÍLENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU

A

ÚCTA K HODNOTÁM MÍSTA

(podnět k diskusi o veřejném prostoru, územním plánování, o úloze a postavení městských částí a k výměně zkušeností)

 

Pražští politici chtějí účelově zrušit oficiálně zatím neurčitý počet městských částí. Přichází doba městských dinosaurů? Spolkne politická chamtivost i kompaktní historická sídla připojená k Praze?

 

Velké firmy požírají malé, velké banky polikají malé, hlasitého hromotluka si všímáme více než moudrého člověka, efektní prudké gesto je pro diváka přítažlivější než citlivý pohyb, který    neodvede pozornost od podstaty příběhu. Tak to v našem světě funguje a uplatňovat tyto pravidla v pražské politice stále láká mnoho pražských zastupitelů. A tak původní místa osídlení, vždy sídla s  historií dlouhou mnoho stovek let, teprve nedávno připojená k Praze, s formálním označením  „městská část“, stále čelí hrozbě své likvidace sloučením s těmi velkými městskými částmi co již ztratily své jméno resp. co ho nikdy ani neměly.

Byl by to jen úkon administrativní (úprava organizace správy města) ? Nebo by ovlivnil stále dobře fungující specifický život místních komunit občanů Slivence, Benic, Lysolají, Troji, Dolních Chaber nebo třeba mého rodiště Ďáblic? Co kdyby byl naopak počet městských částí větší? Kdyby naopak např. obyvatelé Libně nebo Karlína či Podbaby měly vlastní samosprávu?Jak by tato skutečnost Prahu „poškozovala“? 

 

Praha má nový nástroj pro podporu svého rozvoje a územního plánování - Kancelář veřejného prostoru. Vznikl také soubor pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích.

 

Cílem kanceláře je slovy zakladatelů „prosazování a obhajování samotné existence veřejného prostoru, jeho důležitosti a zájmů. Dále pak ovlivňování podoby veřejného prostoru ve směru kvality, a to všemi dostupnými nástroji, které je z pozice kanceláře možné využít. … a současně definovat charakteristiky kvalitních veřejných prostranství a pravidla jejich udržení a vytváření.“

(viz http://www.uppraha.cz )

Rada hlavního města Prahy schválila 16. 4. 2013 soubor pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích. „Cílem těchto procesních zásad je koordinovat a zefektivnit čerpání financí z veřejného rozpočtu například do parků, ulic či náměstí tak, aby Pražanům přinesly maximální užitek.“

(viz http://www.urm.cz)

 

 

Autor: Ing. Miloš Růžička, STAN