Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha S Vladimírem Balašem o českém právu v době epidemie

S Vladimírem Balašem o českém právu v době epidemie

17. 9. 2021

"Naše soudy, které základní parametry rozhodování výkonné moci připomínají a opakovaně ve svém rozhodování upozorňují na určité ústavní limity a na to, že existuje princip přiměřenosti a racionality by zasloužily absolutorium", říká v rozhovoru níže kandidát do poslanecké sněmovny za STAN v Praze - doc. JUDr. Vladimír Balaš, CS.c.

S Vladimírem Balašem o českém právu v době epidemie

S Vladimírem Balašem o českém právu v době epidemie

Pane docente, již více jak rok se potýkáme s epidemií a prošli jsme si ve všech oblastech života nesčetnými peripetiemi, velkou prověrkou prochází zdravotnictví, školství, hospodářství, sociální systém.  Jak se epidemie odrazila v otázce práva? Lze očekávat množství žalob na stát, poukazování na porušování různých práv a svobod? Co je v právní oblasti nejmarkantnější změnou?

Změn asi není příliš, to, co vidíme v období pandemie, je snaha výkonné moci, zejména Ministerstva zdravotnictví a vlády, prosazovat opatření, která jsou chaotická a nemají mnohdy žádné racionální zdůvodnění. Přestože je zřejmé, že každá rozhodnutí výkonné moci, která v mimořádných stavech omezují v menší či větší míře lidská práva, musí být smysluplná nebo chcete-li, racionální, že musí být aplikována přiměřeně a musí být řádně odůvodněna, už jen proto, aby byla vůbec přezkoumatelná, setkáváme se opakovaně, a to už po řadu měsíců, s pravým opakem. Vysvětlení pro takové chování moci výkonné může být různé, osobně se domnívám, že se v jednání vlády a jí podřízených složek mísí neschopnost, zoufalství s arogancí moci.

Naproti tomu mě příjemně překvapují naše soudy, které základní parametry rozhodování výkonné moci připomínají a opakovaně i ve svém rozhodování upozorňují na určité ústavní limity a na to, že existuje princip přiměřenosti a racionality. Za to by české soudy zasloužily absolutorium. Bohužel je to, jako hrách na stěnu házet, a zdá se, že stávající vládní garnitura je jednoduše nepoučitelná.
 

Epidemiologická opatření a jejich zavádění nás připravila všechny o část práv a svobod, většinou jsme se jich vzdali dobrovolně ze strachu. Ale chaotická nařízení a omezená vymahatelnost vedly k tomu, že společnost čím dál častěji vyhlášky a nařízení porušuje, uvádí nás to do letargie. "Chcípl PES". Neočekává nás období rostoucí občanské neposlušnosti a znevážení práva? 

 

Máte pravdu, chaotický způsob rozhodování, nedostatečná transparentnost rozhodovacích procesů a neustálé změny a výjimky výrazně podlamují důvěru občanů ve stát. Jisté příznaky občanské neposlušnosti už můžeme zaznamenat a není se čemu divit. Vláda zcela ztratila důvěru většiny svých občanů a skepse se způsobem vládnutí se jen prohlubuje. Naštěstí se daří, vládě navzdory, očkovat stále více spoluobčanů, a nakonec se snad problém s koronavirem podaří udržet v přijatelných mezích a do konce roku se dostaneme z nejhoršího, doufejme, že už s kompetentním vedením státu.
 

Zabýváte se mezinárodním právem. Jak si naše země stojí v otázce vymahatelnosti práva ve srovnání se světem? Kde byste se rád inspiroval a před čím naopak varoval?

Obecně se uvádí, že vymahatelnost práva je uvnitř států obecně vyšší, než je tomu na mezinárodní úrovni. Ale i tam záleží na tom, o jakou oblast mezinárodněprávní úpravy se jedná. V České republice s vymahatelností práva již léta bojujeme a nejsem si jist, že tento boj vyhráváme, i když by se mohlo zdát, že se situace oproti devadesátým letům postupně stabilizuje a možná i nepatrně zlepšuje. Problém s efektivitou práva je složitější, začíná to na legislativní úrovni, právní normy by měly do jisté mír reflektovat společenskou realitu, právní úprava by za ní neměla zpožďovat ani ji nějak drasticky předcházet. Když se většina obyvatel s právním rámcem ztotožní a celkem přirozeně se chová podle toho, co právo normuje, jde o téměř ideální stav, stačí se vypořádat s extrémy, ty budou přítomny vždy. Mám ale pocit, že to u nás tak úplně ideálně nefunguje, Česká republika stále ještě doplácí na to, že jsme stát, který stále prodělává, a to mnohdy poměrně chaoticky, politickou, společenskou a ekonomickou transformaci. Stále ještě sklízíme pozůstatky „legislativní smršti“ a stále jsme si nezvykli na to, že úspěšné završení přechodu od totality v demokracii musíme vyhrát zejména v hlavách občanů a že cestou není co největší počet přijatých právních předpisů, ale jejich kvalita a srozumitelnost. 
 

Čemu by se zákonodárci měli v novém volebním období věnovat v oblasti legislativy prioritně nebo oč byste se rád zasadil Vy? 

Od výše uvedeného problému se odvíjejí pochopitelně i další, náš právní řád jen natolik nepřehledný, že orientace v něm činí problémy nejen běžným adresátům, občanům, ale i odbor kvalifikovaným právníkům a pracovníkům státní správy, a to na všech úrovních. Před novou vládou tak stojí nelehký úkol, zavést do normotvorby pořádek a systematičnost a zpřehlednit tak náš právní řád. Stejně tak bude nutno ztransparentnit řadu procesů, které s danou otázkou souvisí, ať už je to vytvoření skutečně profesionálního legislativního orgánu, který by asistoval zvoleným zákonodárcům, nebo se jmenováním soudních, správních a policejních funkcionářů na vedoucích místech, a poté lze očekávat, že činnost jimi řízených institucí bude vykonávána skutečně kvalitně a profesionálně. Primárními hledisky pro výběr by měla být profesionalita a morální integrita.

 

Děkuji za Vaše odpovědi.

 

Vlasta Urbánková

Krajská tajemnice STAN Praha

Autor: Vlasta Urbánková