Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Radní hlavního města a Středočeského kraje společně jednali o důležitých tématech v oblasti školství nebo dopravy

Radní hlavního města a Středočeského kraje společně jednali o důležitých tématech v oblasti školství nebo dopravy

19. 6. 2023

V Rezidenci primátora hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se v úterý 13. června 2023 uskutečnilo společné jednání Rady hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Představitelé obou samospráv řešili otázky, které se týkaly například oblasti dopravy nebo aktuálních témat ve školství. Touto spoluprací tak dále navazují na loni podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci.

Radní hlavního města a Středočeského kraje společně jednali o důležitých tématech v oblasti školství nebo dopravy

Radní hlavního města a Středočeského kraje společně jednali o důležitých tématech v oblasti školství nebo dopravy

Vazba se Středočeským krajem fungovala a funguje. Již dříve uzavřené memorandum budeme i nadále naplňovat a možná jej ještě doplníme. Máme společné problémy, svým způsobem společné obyvatele – řada jich přejíždí za studiem, prací či bydlením – a hledáme i společná řešení,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy a dodává: „Navázat na dobrou spolupráci se Středočeským krajem bych chtěl také v oblastech, které jako primátor mám v gesci. V oblasti bezpečnosti například u dobrovolných hasičů, kde se ti středočeští nedávno zapojili do protipovodňových cvičení v Praze-Chuchli. U kyberbezpečnosti jde o společné přípravy na riziko blackoutu, v oblasti energetiky se pak jedná o zvyšování soběstačnosti, úspor a úrovně energetické bezpečnosti Prahy i Středočeského kraje.

Považuji za nutnost, aby Středočeský kraj a hlavní město spolupracovaly, protože to jsou opravdu propojené nádoby. Nejintenzivnější je spolupráce zejména v oblasti školství, veřejné dopravy a spolupracujeme i na poli integrovaného záchranného systému, intenzivní je to zvláště u zdravotnické záchranné služby. A spolupráce funguje i v oblasti krizového řízení a bezpečnosti,“ sděluje Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje.

Cílem setkání bylo navázat na dosavadní spolupráci mezi hlavním městem Prahou Středočeským krajem a dále ji prohlubovat. Důvodem tohoto kroku je vzájemná provázanost v mnoha oblastech i velký pohyb obyvatel mezi oběma regiony, neboť dohromady tyto celky tvoří jeden metropolitní region.

Obě strany se v primátorské rezidenci konkrétně dohodly na pokračující spolupráci zejména v dopravě a školství. V první z těchto oblastí se například jedná o budování veřejné dopravy propojující hlavní město s okolím.

Společné dopravní projekty mezi Prahou a Středočeským krajem považujeme za zásadní pro kvalitní rozvoj obou oblastí. Budeme stavět například novou tramvajovou trať do Zdib. Zanedlouho budeme podávat žádost o územní rozhodnutí. Na výstavbu této trati bychom rádi využili i peníze z evropských dotačních titulů.  Připravuje se také nová trolejbusová trať do Brandýsa, která povede z Českomoravské. Tou se cestující svezu o něco dříve, měla by mít délku až 22 kilometrů. Aktuálně také řešíme vandalismus na vlakových soupravách, které na příměstských linkách vozí velké množství Pražanů i Středočechů. Proto máme za oba kraje společný projekt s Českými drahami za cca 100 milionů Kč. V rámci toho by mělo dojít k doplnění bezpečnostních kamer do vlaků i vně, soupravy by měly dostat nové antigraffiti nátěry a polepy a připravili jsme také osvětovou komunikační kampaň,” připojuje se Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

V oblasti školství je pak prioritou Prahy a Středočeského kraje především spolupráce při budování školských kapacit nebo při úpravách v oborové skladbě středního školství.

Klíčová je taktéž spolupráce Středočeského kraje a Prahy ohledně kapacit na středních školách,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda a doplňuje: „Víme, že nemalé procento žáků ze středních Čech se hlásí na střední školy v Praze, je proto stěžejní na tuto situaci pružně reagovat. Praha se zasazuje o to, aby kapacity v budoucích letech dokázaly pojmout všechny žáky, kteří chtějí studovat v Praze, prvním krokem je ale určitě zdigitalizovat celý proces přijímacího řízení tak, abychom měli lepší přehled kde a jaké kapacity doplnit.

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/radni_hlavniho_mesta_a_stredoceskeho.html

Autor: Klára Neumannová