Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Radní hl. m. Prahy za STAN: Petr Hlaváček a Antonín Klecanda

Radní hl. m. Prahy za STAN: Petr Hlaváček a Antonín Klecanda

21. 2. 2023

Představujeme Vám naše nově zvolené radní HMP: Petra Hlaváčka a Antonína Klecandu.

zleva: Antonín Klecanda, Petr Hlaváček

zleva: Antonín Klecanda, Petr Hlaváček

doc Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro územní rozvoj

Architekt a urbanista. Po studiích na pražské ČVUT zůstal Fakultě architektury věrný a dodnes zde působí jako pedagog. V letech 2015-2016 vedl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a v minulém volebním období (2018-2022) byl prvním náměstkem primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. 

Do politiky vstoupil jako nestraník, aby přispěl k lepšímu fungování města. Město pro něj totiž není jen soustava domů a ulic, ale živý organismus, na který je potřeba nahlížet v celé jeho komplexnosti a pečovat o něj s důrazem na všechny oblasti života. I proto se v příštím volebním období nehodlá zabývat jednotlivými projekty, ale hlavně propojením gescí, spoluprací mezi městem a soukromým sektorem a rozvoji Prahy v širokém kontextu. Ve spolupráci s gescí dopravy se plánuje věnovat stavbě metra D a přípravě navazujících linek, výstavbě nových tramvajových tratí a dokončení otázky městského okruhu. V provazbě na gesci bydlení je třeba se zaměřit na výstavbu nových městských bytů, kvůli čemuž už v roce 2018 založil Pražskou developerskou společnost, která dostala hospodaření s městským bytovým fondem na starosti. Ve spolupráci s odborem školství se pak zaměří na výstavbě škol v místech, kde je to nejvíce potřeba v rámci vzniku nových městských čtvrtí ať už například v Holešovicích, na Žižkově nebo na Rohanském ostrově. Jako svůj srdcový projekt má na starosti výstavbu nové Vltavské filharmonie. 

Jak sám říká, od rozdělané práce se neodchází. 4 roky jsou proklatě krátké, aby se stihly navrhované projekty dokončit, a v územním rozvoji to platí dvojnásob. Petr Hlaváček dokáže propojit profesionální pohled architekta a urbanisty s lidským přístupem, kterému nechybí pokora a úcta k tradičním hodnotám.

 

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Vystudoval jsem tři vysoké školy. Pražskou Vysokou školu psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem vystudoval sociální pedagogiku a následně v Praze jsem vystudoval učitelství prvního stupně a speciální pedagogiku.

Po většinu svého života jsem pracoval na dvou až třech místech paralelně. Osm let jsem pracoval jako zástupce ředitelky na jedné velké základní škole a zároveň jsem u toho vedl semináře na PVŠPS (Pražské vysoké škole psychosociálních studií). Předtím jsem byl vedoucím pracoviště DDM v Uhříněvsi a zároveň učil na základní škole, u toho jsem studoval další vysokou školu. Třikrát za sebou jsem vyhrál volby v MČ Praha-Kolovraty. I při starostování jsem působil na PVŠPS a vystudoval managment škol a školských zařízení na Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu (MBA).

Volný čas nejraději trávím s manželkou a s našimi třemi dcerami. Rádi jezdíme na kole, chodíme do přírody, cestujeme, plaveme a šnorchlujeme. S kamarády chodím rád na fotbal. Než jsem měl děti, tak jsem projel velký kus Evropy s batohem na zádech. Mám prolezené hory v Bulharsku, v Rumunsku i na Slovensku. V rámci skautu jsem pořádal dětské tábory nejen v ČR, ale třeba i pro české krajany na Krymu (2006).

Praha potřebuje v oblasti školství, sportu a volného času řešit desítky problémů.  Za naprosto zásadní považuji výstavbu nových mateřských, základních a středních škol. Metropole musí být mozkovnou a ne montovnou. Je tedy zásadní, aby vznikla nová místa na gymnáziích a kvalitních středních školách. Zároveň je nutný vznik nových sportovišť, jelikož již několik let zanikají (Štvanice, Nikolajka, atd.) a nevznikají nová. Důležitá je i podpora pedagogicko-psychologických poraden, DDM, ZUŠ, skautů a dalších volnočasových aktivit.

 

 

Autor: Klára Neumannová