Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Projekty náměstka pro životní prostředí běží. Jsme připraveni na ostrou fázi kampaně.

Projekty náměstka pro životní prostředí běží. Jsme připraveni na ostrou fázi kampaně.

13. 8. 2021

Po krátké odmlce vítejte u pravidelného přehledu naší činnosti v pražské organizaci.

V období dovolených se konalo v Hlavním městě jen minimum rad, konkrétně dvě řádné a jedna mimořádná, přehled projednaných tisků a přijatých usnesení si můžete prohlédnout na těchto stránkách: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

 

Projekty náměstka pro životní prostředí běží. Jsme připraveni na ostrou fázi kampaně.

Projekty náměstka pro životní prostředí běží. Jsme připraveni na ostrou fázi kampaně.

Po krátké odmlce vítejte u pravidelného přehledu naší činnosti v pražské organizaci.

V období dovolených se konalo v Hlavním městě jen minimum rad, konkrétně dvě řádné a jedna mimořádná, přehled projednaných tisků a přijatých usnesení si můžete prohlédnout na těchto stránkách: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Z klubu zastupitelů STAN

Petr Hlubuček, předseda naší pražské organizace je zároveň náměstek primátora a zodpovídá za gesci životního prostředí, za investice do infrastruktury a technické vybavenosti městských částí, stará se o bezpečnost, protipovodňová opatření, fungování městské policie, složky IZS, ale také Botanickou a Zoologickou zahradu. Rada projednávala řadu tisků z jeho odpovědné oblasti a výsledky rozeběhnutých projektů jsou vidět:

Do chráněných oblastí na území HMP se vrátila pastva koz a ovcí:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/stada_ovci_koz_a_skotu_se_opet_pasou_v.html

Plán na podporu cirkulární ekonomiky zahrnuje také vytvoření tzv. re-use center, kam můžeme odkládat nepotřebné věci, které mohou najít ještě využití a nemusí mířit na skládku:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_chce_rozsirit_projekt_re_use.html

Letos byly dokončeny miliardové investice do pražského vodárenství, které zkvalitnily vodu z kohoutků v pražských domácnostech díky nové dokončené technologii filtrace přes granulované uhlí. Novou technologii pro pražskou pitnou vodu již využívá Podolská vodárna i Úpravna vody Želivka:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazska_kohoutkova_voda_bude_jeste.html

V červenci došlo v Uhříněvsi k požáru skladiště, jeho likvidací však také ke kontaminaci okolních vod a Odbor ochrany životního prostředí byl nucen zakázat koupání a rybolov v okolí: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_resi_nasledky_pozaru_skladu_v.html

Aktuálně probíhá hlasování o nejlepších projektech z oblasti ochrany životního prostředí a klimatu Adapterra awards 2021, můžete hlasovat pro podporu až 2 nejsympatičtějších projektů: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/hlasovani_pro_nejsympatictejsi_projekt.html

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani?utm_medium=referral&utm_source=facebook&utm_campaign=AdAw_hlasovani_partneri&fbclid=IwAR2H5E0YV7z2XQ3y76JqqYH9hQCe0cJpOEIi4bnSWNKRCaXElq9_1tHT2n8

 

Re-use program se rozšířil také na knihy z druhé ruky. Vznikla další možnost, jak poslat nepotřebné knihy dál: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/prazsky_re_use_projekt_ma_novou_aktivitu.html

Další Petrem podporovaný projekt je z oblasti inovace v oblasti nakládání s odpady, který uleví krajině zasažené těžbou přírodních surovin. Škvára z Malešické spalovny najde využití ve stavebnictví díky nové investici do linky pro separaci kovů ze škváry: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_planuje_premenit_odpad_ze_spalovny.html

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4900965096585580&set=pcb.4900966089918814

 

V Dolních Počernicích bude rezervace pro zubry, nový projekt HMP ve spolupráci s pražskou ZOO, sdílejte na sítích video: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/videos/553690586049238

 

 Z gesce Hany Kordové Marvanové

Hana Marvanová má v radě na starosti oblast legislativy, veřejné správy a podporu bydlení. Předsedá také správní radě Muzea paměti XX. století:

V červenci končila výstava Rudé století a 3. srpna Hanka spolu s autory slavnostně pokřtila knihu Rudé století, která mapuje dějin Komunistické strany Československa:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/na_kampe_konci_vystava_rude_stoleti_sto.html

Koncem července se sešla u kulatého stolu v rezidenci primátora se zástupci odborné veřejnosti a městských částí k otázce řešení regulace sdíleného ubytování Airbnb.

Je také garantkou projektu dostupného družstevního bydlení, kde vznikají pilotní projekty na výstavbu ve spolupráci s některými pražskými městskými částmi:

„Chybí tady komplexní bytová politika státu, která by zahrnovala sérii provázaných kroků. Za Prahu jsme například předložili jako zákonodárnou iniciativu daňový balíček na podporu dostupnosti bydlení, ale vláda to odmítla a Parlament se za rok nedostal ani k prvnímu čtení našeho návrhu. Zřejmě to pro většinu poslanců a vládu nebyla priorita.

Dalším řešením pro ty, kteří nemají takový příjem, aby získali bydlení za pomoci hypotéky, a přitom se chtějí o svou rodinu postarat, je družstevní bydlení. To už naštěstí plánujeme na Praze 5 a Praze 12 a zájem projevily i Praha 13, Praha 8 a Praha 10. A z toho mám velkou radost. Čím víc jich totiž bude, tím dříve a lépe se nám podaří tuhle realitní bublinu propíchnout“, píše Hanka na svém fb: https://www.facebook.com/HanaMarvanovaSTAN

 

Krajský výbor STAN Praha

12.8. jsme se sešli v takřka v plném počtu. Hlavním tématem byly parlamentní volby a nastupující ostrá kampaň, ale již také plány pro volby v příštím roce. Ke kampani viz níže:

 

Aktuality z kampaně pro parlamentní volby 2021

V polovině prázdnin zavládla panika, kocovina z počáteční euforie, nervozita, protože zveřejněné preference nám ukázaly pokles. Kampaň byla kritizována (vlastně se ale ještě naplno ani nerozeběhla, stále jsme byli v „tréninkovém“ módu, pořizovali jsme materiály a ladili brand, objednávali outdoorové plochy na ostré 2 měsíce před volbami, slaďovali týmy dobrovolníků a koordinovali základnu Pirátů a Starostů). My v Praze si už potřebovali po jarní kampaňové honičce s novinami (od půlky května do začátku prázdnin denně) vydechnout, rozdali jsme 150 000 výtisků silou dobrovolníků a hlavně lidí z našich základen v městských částech. Pokračovaly přípravy na ostrou fázi, která je nyní před námi. Chyby v komunikaci se snažíme vzít si k srdci a naplno vše nyní koncem srpna vypukne. Odstartovala lídr tour po regionech a okresní města brázdí naši kandidáti s Nanukárou a výbornou jahodovou dření. Noviny č. 2 jsou od středy v tisku, zřídili jsme call centrum pro vyvracení hoaxů, dezinterpretací, vyjasňování programu, vytiskli jsme antihoaxovou příručku, náš propracovaný a podrobný program jsme zestručnili do přehledného programového letáku, který budeme rozdávat s novinami. Jsou připraveny bannery na ploty a na balkóny o velikosti 2x1 m, o které se můžete hlásit v Pirátském centru nebo přímo u mne – „Slušnost se nedá koupit, můžete si ji ale zvolit“ – je naším hlavním heslem na těchto plachtách. 

My jsme v Praze připraveni jít do toho naplno a naši misi dokončit s pocitem, že jsme pro to udělali maximum stejně, jako náš lídr Vít Rakušan, z jehož dopisu si dovolím ocitovat  závěrečné odstavce:

„Pozitivní vizi prezentovanou jednoduše – to nabídneme lidem v dalších týdnech. S kontaktní kampaní na hraně možností. S Ivanem dvakrát objedeme všechna krajská a okresní města, budeme zajíždět originálním způsobem na venkov. Od 10. 8. až do dne voleb jsme v terénu. Bez pauzy.

A na ty, kteří se nás bojí, přestaneme být hodní. Nebudeme říkat jen to, že vrátíme budoucnost. My jim také jasně řekneme, že ti současní vládci nám ji ukradli. Ukradli nám tuhle zemi. Půdu, vzdělávání i přátele ve světě, kterým nejsou spolehlivými partnery. V COVIDU lidem ukradli jejich blízké. Ukradli perspektivu úspěšného života a spokojeného stáří našim dětem. Kradli, upláceli, lhali, nechali lidi zchudnout a neochránili nejpotřebnější. Potřebují krást dál – neumí to zastavit. My to zastavíme a půjdeme dál. Ne zpět před Babiše – vstříc budoucnosti. Naše koalice je zásadní změnou a oni to vědí. Proto lžou – bojí se nás. Právem. Volič se nás bát nemusí. Nekrademe, nelžeme, jsme demokrati. Váš Vít Rakušan“   

Tak se nadechněme po krásných dovolených a pojďme bez pauzy se vší slušností do -doufejme - úspěšných voleb a dalších nadějných začátků!

Vlasta Urbánková

Krajská tajemnice STAN Praha

Autor: Vlasta Urbánková