Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Programová konference pražského STANu a pozvání k týdnu oslav výročí Sametové revoluce.

Programová konference pražského STANu a pozvání k týdnu oslav výročí Sametové revoluce.

13. 11. 2019

Dobrý páteční podvečer, milí členové, příznivci a přátelé. 
 Na události bohatý pracovní týden se nám pomalu přiblížil ke svému závěru, vítejte tedy u připomenutí nejzásadnějších momentů z magistrátních zdí, z poslanecké sněmovny a připomeneme také naši programovou konferenci, která se konala ve středu.

Střípky z programové konference 6.11. v hotelu DUO.

Střípky z programové konference 6.11. v hotelu DUO.

Rada HMP
 
Programová konference
Ve středu 6.11. se uskutečnila programová konference STAN Praha, která si kladla za cíl položit základ programové strategii našeho hnutí v Praze pro období 2020 - 21 a pojmenovat nejpalčivější problémy, které Pražany trápí v oblasti dopravy, dostupnosti bydlení a plánu územního rozvoje, školství a kultury, zdravotnictví a sociální práce, životního prostředí a v neposlední řadě v oblasti samosprávy, hospodaření s majetkem města, ekonomiky města a podpory podnikání. Výhodou Starostů je nesporně pohled decentralizovaný, vnímáme tématiku nejen z úhlu vedení kraje, ale opíráme se o detailní znalost úrovně městských částí a propojení těchto zkušeností se určitě projeví ve výsledné podobě programové strategie. Konference, nebo spíše workshop, proběhla ve skvělé atmosféře, sál byl rozdělen na 6 plně obsazených pracovních sekcí dle výše popsaných oblastí a po třiceti minutách se mohli účastníci přesouvat, osazenstva stolů se proměňovala tak, aby všichni mohli přispět názorem do započaté diskuze, vedené gestory jednotlivých oblastí (Petr Hlubuček, Hana Marvanová, Jan Lacina a David Kašpar, Miloš Růžička, Petr Hejma a Lukáš Zicha a Jana Plamínková). Všechny sekce byly plně obsazeny, z konference bude pořízen zápis, který shrnuje výchozí teze. Brzy s ním budete seznámeni a věříme, že po této příjemné zkušenosti bude práce na finální podobě programu pokračovat. Jsme nadšeni skvělou účastí a doufáme, že ti z vás, kteří se přišli zapojit, ale i ti, kteří to nestihli, vytrvají a nejpozději na krajském sněmu na jaře příštího roku budeme moci schválit závazný dokument, který bude naše hnutí v Praze a značku STAN charakterizovat a odlišovat od konkurence.
 
STANoviny
Právě vyšly desáté letošní STANoviny, k jejichž pročtení vás vybízím. Jsou bohaté a věnované vzpomínkám na události před 30 lety. Pročtěte si, jak 17. listopad 1989 prožili někteří členové naší krajské organizace:  https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/2019/STAN_oviny_PHA.pdf 
Co se nevešlo do STANoviny, objevíte také na našem krajském webu, kde uveřejňuji zážitky, které jste mi poslali. Kdo jste ještě nestihl a máte zajímavou vzpomínku, jak jste prožili revoluční události roku 1989, pošlete mi je a podělte se s ostatními.
 
Poslanecký týden
Zatímco jsme seděli na programové konferenci, ve sněmovně se děly věci: https://www.facebook.com/starostove/photos/a.419017619327/10157667487024328/?type=3&theater&ifg=1 Vláda zvýšila daňovou zátěž a zvedla rodičovský příspěvek, ale ohnula si účelově zákon: "Co se teď stalo ve sněmovně? Porušil se zákon o jednacím řádu. Zákon. Chápete? V Poslanecké sněmovně, která má zákony schvalovat, se zákon porušil. A my u toho nemůžeme být, proto jsme při hlasování o daňovém balíčku odešli ze sálu. Za celou dobu projednávání zákona hnutí STAN neobstruovalo, vyjadřovali jsme se vždy věcně. A ještě tu byli lidé, kteří chtěli vystoupit, kteří chtěli diskutovat. Včetně mě. Až se bude hlasovat o navýšení rodičovského příspěvku, všechny naše ruce hned poletí nahoru, my to chtěli schválit hned", uvedl Vítek Rakušan bezprostředně poté na sociálních sítích.
 
Ale máme i pozitivní výsledky našich návrhů v poslanecké sněmovně: 
 
 
Výbor pro kulturu
Ve středu zasedal pražský Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy, kde nás zastupuje Jan Lacina. Zde je program a veřejné podklady: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=170208011019014231221208029019014231226218208026019014231221208023019014231226221&id=24103
 
 
KV STAN Praha
Krajský výbor zasedal ve čtvrtek. Vyhodnotil průběh programové konference, poděkoval za skvělou přípravu Davidu Kašparovi a pověřil ho naplánováním pokračování příprav programového dokumentu a organizací dalších workshopů. Dále byli členové informováni o nadcházejících jednáních Rady a Zastupitelstva, schválili jsme naše kandidáty do senátních voleb 2020  a přijali novou příznivkyni z Prahy, tentokrát z Prahy 11.
 
Z gesce Petra Hlubučka
Ve středu některé pražské školy stávkovaly. Magistrát nabídl náhradní program pro děti: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_dobe_stavky_ucitelu_mohou_deti_do.html
Petr ještě v týž den stihl ocenit odvážné činy obyčejných Pražanů předáním ceny Martina Velíška: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/pcb.2830110030346997/2830108837013783/?type=3&theater
Pokračuje i podzimní sázení stromů, zapojit se může i veřejnost, nejen náš náměstek a primátor: https://www.facebook.com/events/535750943874811/
Už 5000 zvířat ošetřila Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/letosni_rok_je_ve_znameni_jezku_5000.html
Petr se dlouhodobě zasazuje o zklidnění centra Prahy v souvislosti s klimatickým závazkem. Navrhoval zavedení mýta pro vjezd pro největší znečišťovatele. Centrum města a povltavská kotlina je přetížena smogem, hlukem z dopravy i turistického ruchu. Pražská koalice využila úprav tramvajové trati na Smetanově nábřeží i chystaných oslav 17. listopadu a uzavřela oba břehy pro dopravu:
Protesty proti projektu zázemí pro údržbu na Petříně dovedly Petra k uspořádání veřejné debaty, kde se spolu se zastupiteli z Prahy 1 a dalšími zástupci koalice znovu pokusí vysvětlit celý záměr a koncepční řešení budoucnosti Petřína. Přijďte se podívat 18. listopadu do Baráčnické rychty na Malé Straně: https://www.facebook.com/events/2437109096546359/
 
 
 Z gesce Hany Kordové Marvanové
Největší programovou prioritou Hanky a také její programová gesce z naší programové konference je dostupné bydlení. Pořídit bydlení v Praze pro střední vrstvy začíná být velkou zátěží. Pondělní rada schválila projektový záměr výstavby dostupného družstevního bydlení v Praze, který Hanka se svým týmem připravila.Naleznete ho zde: Tisk předložený Hanou Kordovou Marvanovou a schválený RHMP 4.11.201
 
"Na projektu se mnou spolupracují odborníci na bytové družstevnictví, právníci a ekonomové. Do konce roku by měly být připraveny potřebné právní a ekonomické dokumenty tak, aby příští rok mohla vzniknout první družstva, která by na pozemcích města mohla postavit cenově dostupnější bydlení", prozrazuje Hanka další postup.

"Chceme, aby tento model přispěl ke zmírnění bytové krize, kdy zejména mladé rodiny a střední třída nemají šanci vzhledem k neustále rostoucím cenám na trhu s byty v Praze si důstojné bydlení obstarat."

 
Na tiskové konferenci na téma dostupného bydlení v Praze Hanka představila pilotní projekt družstevního bydlení na Praze 13: 
 
 
Vzpomínka na listopadové události roku 1989
STAN zve všechny srdečně ke spoluprožívání vzpomínek: https://www.facebook.com/events/2510465729274963/
a položení květin a svíček u památníku na Národní třídu v neděli v poledne 17.11. (sraz v 9,45 u Nové scény ND)
 
 
Loučím se s přáním pěkného a klidného víkendu a těším se na slyšenou!
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková