Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Příprava plánované čtvrti Nové Dvory dosáhla významného milníku, schválená změna územního plánu otevírá dveře jejímu vzniku

Příprava plánované čtvrti Nové Dvory dosáhla významného milníku, schválená změna územního plánu otevírá dveře jejímu vzniku

29. 5. 2024

Realizace nové městské čtvrti s názvem Nové Dvory na rozhraní Prahy 4 a Prahy 12 je o významný krok blíže vzniku. Po čtyřech letech intenzivní práce byla Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena změna územního plánu, která umožňuje významně navýšit stavební kapacity tamějších městských pozemků okolo budoucí stanice metra D Nové Dvory. Díky tomu bude možné toto transformační území o rozloze 30 hektarů využít k výstavbě až 2 000 městských bytů a polyfunkčního domu nad stanicí metra, který nabídne prostory nejen pro bydlení, ale i pro administrativu, maloobchod a komunitní účely.

Vizualizace Nové Dvory, autor: UNIT

Vizualizace Nové Dvory, autor: UNIT

Změnou územního plánu, která umožní dlouhodobé využití prostorového, sociálního a ekonomického potenciálu, se zároveň významně zhodnotí městský nemovitý majetek. Kvalifikovaným odhadem se tržní hodnota městských pozemků zvýšila téměř o 2 miliardy Kč. V návaznosti na toto samosprávné rozhodnutí vstoupí příprava nové městské čtvrti, kde najde svůj nový domov až 5 tisíc lidí a která nabídne až 5 tisíc nových pracovních míst, do další fáze intenzivních příprav.

Na 15 hektarech městských pozemků, které byly Pražské developerské společnosti svěřeny k hospodaření, projektový tým připravuje celkem téměř 300 000 m2 hrubých podlahových ploch zejména pro městské nájemní bydlení a cca 130 000 m2 pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, které přinesou až 5 000 nových pracovních míst. Dále mateřskou, základní a střední školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro strategický a územní rozvoj, a dodává: „Příprava nové čtvrti pokračuje paralelně s přípravou dopravní obslužnosti v podobě výstavby nové stanice metra a prodloužení tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně. Předpokládáme, že celek by mohl být dokončen v horizontu 10 až 15 let.“

Podle Územní studie studia Unit architekti z roku 2021, která byla diskutovaná s odbornou i laickou veřejností a která představuje společenskou dohodu o rozvoji území, se na Nových Dvorech chystá výstavba nové městské čtvrti s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností.

 „Schválená změna územního plánu umožní odemknout obrovský rozvojový potenciál městských pozemků, které dosud ležely ladem a který nebyl využívaný. Zvýšením hrubých podlažních ploch o 114 000 m2 došlo k výraznému tržnímu zhodnocení městských pozemků, kvalifikovaným odhadem o zhruba 2 miliardy korun. Těšíme se, že díky tomu vstoupí projektová příprava do další intenzivní fáze,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Územní studie, kterou pro odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy vytvořila jako zpracovatel společnost UNIT architekti, sleduje rozvoj nové části města na Nových Dvorech ve čtyřech ohledech: sociálním, ekonomickém, environmentálním a kulturním.

V první řadě se jedná o sociální ohled. „V námi zpracované urbanistické studii počítáme s tím, že na Nových Dvorech vznikne optimální sociální mix, ať už jde o věk či socioekonomický status budoucích obyvatel,“ vysvětluje architektka Jitka Molnárová z UNIT architekti, která vedla přípravu urbanistické studie. Záměrem Prahy je zde vybudovat kvalitní dostupné nájemní bydlení, které bude určené především pro tzv. preferované profese (učitele, zdravotníky, policisty), pro rodiče samoživitele a samostatně žijící seniory.

Co se týká ekonomické stránky, tak v centrální části Nových Dvorů, především u budoucí stanice metra a v menší míře také na nových náměstích, se počítá s výstavbou administrativních a maloobchodních prostor. Příjmy z pronájmu nových městských nemovitostí výrazně podpoří ekonomickou návratnost veřejných investic v této lokalitě.

Důležitý je také environmentální ohled, kdy intenzivní využití lokality přímo napojené na různé druhy veřejné dopravy s dostatkem veřejných služeb včetně školství je klíčovým parametrem udržitelnosti a efektivity rozvoje této nové části města.  S tím přirozeně na Nových Dvorech vznikne také velkorysý veřejný prostor tvořený několika náměstími, z nichž některá budou propojena s parkem Jalodvorská louka. Na Nových Dvorech se počítá s rozvojem modrozelené infrastruktury, např. se zachytáváním dešťové vody tak, aby zasakovala do půdy na pozemku a nebyla odváděna kanalizací pryč, dále s kultivací parku Jalodvorská louka a s vytvořením nových zelených ploch. Výstavbou stanice metra a prodloužením tramvajové linky z Modřan město podpoří využívání městské hromadné dopravy.

Součástí návrhu Nových Dvorů je v neposlední řadě také množství kulturních a volnočasových prostor, ať už se jedná o mateřskou školu, základní školu i střední školy, kulturní centrum, sportovní halu a venkovní hřiště. Nezanedbatelný význam budou mít také restaurace a kavárny, které budou otevřeny v komerční části projektu. Současní i budoucí obyvatelé již nebudou muset dojíždět často do jiných částí Prahy 4 (například na Pankrác) nebo přímo do centra města.

Zdroj: Příprava plánované čtvrti Nové Dvory dosáhla významného milníku, schválená změna územního plánu otevírá dveře jejímu vzniku - Praha - MHMP

Autor: Klára Neumannová