Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Předseda STAN Praha se podílel na otevření Asistenčního centra pomoci Ukrajině na Mariánském náměstí

Předseda STAN Praha se podílel na otevření Asistenčního centra pomoci Ukrajině na Mariánském náměstí

2. 3. 2022

Hlavní město ve spolupráci se Středočeským krajem spustilo k dnešnímu dni provoz Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Ústřední budově Městské knihovny v Praze. Zástupci policie, úřadů nebo například Českého červeného kříže se zde postarají o osoby, které kvůli válce na Ukrajině opustily své domovy a zamířily do Prahy. Hned v prvních hodinách využily služeb centra desítky lidí. V případě potřeby otevře Praha pro stejný účel i pobočky městské knihovny v dalších městských částech.

Zdroj: Archiv tiskových zpráv (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

Zdroj: Archiv tiskových zpráv (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

V reakci na válečné události na Ukrajině organizuje Praha už od začátku konfliktu konkrétní pomoc postižené zemi i jejím obyvatelům. Jedním z nejzásadnějších společných projektů hlavního města a Středočeského kraje je aktuálně dnešní zprovoznění Asistenčního centra pomoci Ukrajině, které se otevřelo v prostorách Ústřední budovy Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Že bude o asistenční centrum zájem se potvrdilo hned v prvních hodinách, kdy služby využily desítky lidí a další desítky ještě přicházejí.

Spuštění provozu centra se v úterý osobně zúčastnil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib, gesčně příslušní pražští radní i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

„Jsem moc rád, že se nám v rekordním čase podařilo otevřít centrum, které zajistí lidem z Ukrajiny vše potřebné při příchodu do nové země. Jak už jsem informoval, nejedná se pouze o materiální pomoc jako je ubytování, potřebné doklady a MHD zdarma, ale také psychosociální podporu za přítomnosti tlumočníků a zdravotní péči. Věřím, že budeme schopni pomoci co nejvíce lidem, aby zvládli překonat ty nejhorší časy,“ sděluje náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Centrum slouží jako důležitý bod pro ženy a děti i všechny ostatní potřebné, kteří se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy nebo Středočeského kraje. Nabízí přicházejícím komplexní služby, aby mohli legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet.

Kromě toho se centrum snaží vyhovět také žádostem, které se týkají například poskytování specializované zdravotní péče, dodání léků a mnoha dalších záležitostí, které se ukážou jako potřebné.  Rozsah poskytovaných služeb se proto bude postupně rozšiřovat. Připraveno je i řešení zapojení dětí do povinné školní docházky nebo umístění dětí předškolního věku, případně zde budou informace s nabídkami pracovních příležitostí. Při výstupu dostane každý příchozí leták s kompletními informacemi.

V centru je připravena řada přepážek. Primární registraci bude provádět policie a odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, dále budou k dispozici zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny pro vyřízení zdravotního pojištění, spolupracovníci Českého červeného kříže zase v případě potřeby zprostředkují mimo jiné lékařskou pomoc nebo očkování.

Na místě operuje i Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nebo zaměstnanci odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, ke kterým se později připojí i úředníci dalších magistrátních odborů. Samozřejmostí je také přítomnost tlumočníků či psychologů. Vzhledem o očekávanému velkému množství přicházejících rodin bude v asistenčním centru k dispozici pro nejmenší také dětský koutek.

Základní pracovní doba centra je od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu se podle dohody o uprchlíky postarají až do otevření centra následující den neziskové organizace fungující v Praze. Poskytnou jim prostor, kde si odpočinou.

Pokud asistenční centrum na Mariánském náměstí nebude kapacitně stačit, mohou se postupně otevřít pobočky městské knihovny také v dalších městských částech nebo ve vybraných prostorech na území Středočeského kraje.

Asistenční centrum funguje v koordinaci s informačními kiosky na Florenci a na Hlavním nádraží, kde získají přijíždějící lidé zakládaní informace. Na těchto místech bude provozní doba přizpůsobena avízu od Policie ČR o přijíždějících autobusech a vlacích s uprchlíky.

“Spolupráce s 57 městskými částmi je pro nás klíčová, situace se může velmi rychle měnit. Soustředíme se na příliv migrační vlny a zároveň monitorujeme pomoc pro Ukrajinu samotnou. Ukrajina nepouští zdravotníky, dospělé muže a preferované profese, které jsou důležité pro chod státu. Budou se k nám dostávat hlavně matky s dětmi, ženy, děti bez doprovodu, senioři. Městské části jsou velmi proaktivní, chystají ubytování a další možnosti pomoci. Ubytování je ve třech kategoriích: byty, hotely, ubytovny. Snažíme se zajistit vládní finanční pomoc lidem, kteří své byty nabídnou. Máme také záchytný hotel v Nuselském dvoře. Proběhne jednání s radní pro školství, kde budeme řešit kapacity vzdělávacích zařízení pro ukrajinské děti. Děkuji jednotlivých městským částem, policistům, hasičům, dobrovolníkům za spolupráci.” říká Petr. 

Zdroj: Archiv tiskových zpráv (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)

 

Autor: Klára Neumannová