Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pražská zoo odevzdá ze vstupného více než čtyři miliony korun na podporu ohrožených zvířat ve volné přírodě

Pražská zoo odevzdá ze vstupného více než čtyři miliony korun na podporu ohrožených zvířat ve volné přírodě

21. 11. 2018

Hlavní město Praha je prostřednictvím zoologické zahrady zapojeno už více než deset let do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů ve volné přírodě. Dosud pražská zoo věnovala na tyto projekty dvě koruny z každého vstupu. Za letošní rok to už budou koruny tři, jak dnes schválila městská rada. Návštěvnost zoo se letos dostala přes 1 400 000 vstupů.

Pražská zoo odevzdá ze vstupného více než čtyři miliony korun na podporu ohrožených zvířat ve volné přírodě

Pražská zoo odevzdá ze vstupného více než čtyři miliony korun na podporu ohrožených zvířat ve volné přírodě

„Takzvané in-situ projekty na pomoc ohroženým zvířatům ve volné přírodě a vůbec
podpora ohrožených druhů, to je základní princip, na kterém dnes zoologické zahrady
fungují. Pražská zoo si už svými projekty dokázala získat mezinárodní renomé a
prestiž a hlavní město ji v tom samozřejmě maximálně podporuje,“ říká náměstek
primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček.
Pražská zoo patří ve světě k průkopnickým zahradám v rámci in-situ projektů. Její
model převzaly před časem například zoologické zahrady v Německu.
K neviditelnějším in-situ projektům pražské zoo patří oceňovaný „Návrat divokých
koní“, který si dal za cíl obnovit populaci divokých koní Převalského v Mongolsku.
Právě Mongolsko je zemí původního výskytu tohoto plemene.
Tři koruny z každého vstupu bude pražská zoo odvádět v rámci ročního finančního
vypořádání. Hlavní město Praha poté na základě doporučení ředitele Zoo Praha
poskytne podporu konkrétním projektům na záchranu ohrožených zvířat ve volné
přírodě. Letos se návštěvnost pražské zoo dostala přes 1 400 000 vstupů, na
ochranářské projekty tak získá více než 4 miliony korun.

Autor: Šárka Kuželová