Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidla delegování členů do volebních okrskových komisí

Pravidla delegování členů do volebních okrskových komisí

6. 8. 2018

V komunálních volbách mají opět zaregistrované strany a hnutí možnost delegovat osoby do volebních komisí, aby dohlíželi nad regulérním průběhem voleb. Pravidla takového delegování uvádíme níže a budeme rádi, pokud zasednete v některé z pražských okrskových komisí právě za hnutí STAN!

Pravidla delegování členů do volebních okrskových komisí

Pravidla delegování členů do volebních okrskových komisí

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do zastupitelstev obcí


 

Členem okrskové volební komise může být může být občan ČR nebo občan jiného státu s právem volit na našem území, které mu přiznává mezinárodní úmluva. (přihlášen k trvalému pobytu v dané obci na území ČR v případě občanů ČR a v případě občanů členských zemí EU se zákon vztahuje i k registrovanému přechodnému pobytu).

Takovýto občan musí být starší 18 let a nesmí být tresntě stíhaný nebo prohlásen za nesvéprávného.

Zároveň tento občan nesmí být kandidátem pro volby do zastupitelstva v obci, kde je tato okrsková komise vytvořena.

Každá volební strana se zaregistrovanou kandidátkou má právo nejpozději 30 dnů před dnem voleb delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, kde se do příslušného zastupitelstva volí.

Delegování členů a náhradníků znamená doručení jejich seznami starostovi obce.

V seznamu musí být vždy uvedeno: Jméno a příjmení kandidáta a náhradníka, jejich datum narození, adresa trvalého pobytu (u cizinců adresa přechodného pobytu),

Dále je nutné uvést Jméno a přijmení zmocněnce společně s jeho/jejím podpisem, případně jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena.

Pokud tvoří stranu nezávislý kandidát, je třeba právě jeho podpis.

Dále je zde dobrovolný údaj, a sice to, do které okrskové komise mají být kandidáti a náhradníci zařazeni. (Pokud tento údaj chybí, zařadí je do příslušných komisí následně starosta obce).

Členem i náhradníkem okrskové volební komise může být i zmocněnec volební strany.

Volební strana s patřičně zaregistrovanou kandidátní listinou může delegovat členy i náhradníky oksrkových komisí bez ohledu na jejich příbuzenské vztahy ke kandidátům.

Autor: Vlasta Urbánková