Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 26.8. - 1.9. 2019

Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 26.8. - 1.9. 2019

30. 8. 2019


Milí členové a příznivci STAN Praha, 
předkládám vám přehlednou informaci o naší práci v posledním srpnovém týdnu: 
 

Petr Hlubuček na novém školním hřišti v Satalicích se starostkou Miladou Voborskou/STAN a místostarostkou Leonou Táborskou

Petr Hlubuček na novém školním hřišti v Satalicích se starostkou Miladou Voborskou/STAN a místostarostkou Leonou Táborskou

Rada HMP

 
Reforma vzdělávání
V úterý v poslanecké sněmovně uspořádal STAN tiskovou konferenci, na níž představil návrhy modernizace českého vzdělávacího systému v podání Petra Gazdíka, Mikuláše Beka a Bohumila Kartouse: https://www.facebook.com/starostove/videos/874131292973379/UzpfSTEwMjY4NDEwOTI6Vks6MjIwNTU0NTQxNjI0MDMxOA/
 
Zprávy ze Senátu v srpnu 2019
Náš senátor David Smoljak zaslal pravidelnou informaci z dění v Senátu: 
 

Novinky ze Senátu

Srpnové vydání

 
 

Schválili jsme novelu zákona o státním zastupitelství, elektronickou dálniční známku, zákon o nelékařských postupech a povoláních týkající se do velké míry autistických pacientů a v neposlední řadě insolveční zákon, který by měl pomoci s oddlužením dětí.

 
 
 
 

Lex Zeman

 
 

Před měsícem jsme rozhodovali o ústavní žalobě na prezidenta Miloše Zemana, teď o zákonu, jenž se dotýkal Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce. Zdá se to nesrovnatelné, ale nejvyšší státní zástupce je skutečně klíčová postava. Rozhoduje o jmenování i odvolání všech vrchních státních zástupců, může podat správní žalobu proti pravomocnému rozhodnutí a může nařídit zpětnou kontrolu v již rozhodnuté věci. Současná podoba zákona umožňuje, aby ho vláda bez udání důvodu odvolala, stačí jen, když jí to navrhne ministr spravedlnosti. My jsme schválili novelu zákona, podle které nejvyššího státního zástupce může odvolat jen kárný senát.

 

Jako jeden z předkladatelů jsem hned po schválení musel na sociálních sítích čelit rozčileným výtkám, že jsme tím vytvořili neodvolatelný monokratický orgán a nechybělo ani varování, že nás čeká "diktatura žalobců à la 50. léta". Pominu nesmyslnou historickou paralelu, která ignoruje fakt, že v 50. letech šlo o diktaturu komunistů, nikoli žalobců, a řeknu jen, že pokud nám někdo vyčítá, že jsme tím oslabili moc exekutivy, tak má pravdu. Ano, chtěli jsme posílit postavení státního zastupitelství, protože jsme přesvědčeni, že nezávislost institucí je nespolehlivější obrana proti orbanizaci či agrofertizaci naší země.

 
 
 
 
 
 

Konec dálničních papírových známek

 

Jsou zákony, na kterých předpokládáte jednoznačnou shodu, a přesto se kolem nich rozpoutá vzrušená debata. Takový byl návrh zákona o pozemních komunikacích, který u nás konečně zavádí systém elektronických dálničních známek. Jenže ďábel je v detailu... V tomhle případě v dobrém úmyslu osvobodit z povinnosti platit dálniční poplatek vozidla, která budou převážet zdravotně postižené osoby. Vzhledem k tomu, že zákon nevyžaduje žádnou registraci takového vozidla, vznikla obava, že se řidiči vyfocení jako neplatiči mohou dodatečně vymlouvat a uchylovat pod křídla této výjimky. Nakonec jsme ale usoudili, že bychom kvůli možným vykukům neměli komplikovat život slušným lidem. Lepení a následné seškrábavání papírových nálepek z předního skla je v digitální době skutečně přežitek. A správní orgán prostě musí najít cestu, jak si s podvodníky poradit! 

 
 
 
 

Experti vs. rodiče

 

Vedle zákonů, u kterých předpokládáte širokou shodu, jsou i takové, u kterých víte, že se neshodnete. Politická orientace přitom nerozhoduje, protože jde o tak komplikovanou věcnou podstatu, že vám víra ve volnou ruku trhu, či ochranitelskou náruč státu nepomůže. Přesně takový byl zákon o nelékařských zdravotnických povolání, který rozšiřoval spektrum odborných profesí i způsobilostí. Zjednodušeně řečeno, řešil, zda se při terapii autistických a dalších poruch mohou používat i jiné postupy a metody než dosud. Většina z nás na rovinu přiznala, že se k posouzení tak odborného problému necítí být kompetentní. A že nám nezbývá než se přiklonit k doporučení těch, co se dotyčné problematice dlouhodobě věnují. Většina kolegů se tak přiklonila k návrhu překladatelů, doktora a doktorky s dlouholetou praxí. Já jsem dal na doporučení rodičů autistických dětí a návrh jsem nepodpořil. Jsem totiž přesvědčený, že bez jejich účasti a podpory by zákony s přímým dopadem na jejich životy neměly vznikat. A pevně doufám, že se je teď do dalších fází projednávání zákona zapojit podaří.

 
 
 
 

Uplynulý týden na senátní půdě

 
 

Kromě zákona o státním zastupitelství, pozemních komunikacích a nelékařských povoláních jsme ještě schválili insolveční zákon pomáhající vyřešit situaci tzv. dětských dlužníků, rozšířili okruh tělesných postižení, na které je možné čerpat od státu finanční příspěvky, vyzvali vládu, aby posílila spolupráci v rámci NATO a EU, vyřešila nezdravou koncentraci pravomocí předsedy Úřadu pro ochranu hospodařské soutěže a zvážila extrémně náročné investice, jejichž přínos je značně sporný.

 

Jinými slovy jsme vládu vyzvali, ať ten megalomanský nesmysl s názvem kanál Dunaj-Odra-Labe pustí k vodě!

 
 
 
 

Hezký den a jasnou mysl přeje Všem

David Smoljak, Váš senátor!

 
 
 
Granty ve zdravotnictví
Miloš Růžička upozorňuje, že pondělní Rada schválila podmínky grantového řízení v oblasti zdravotnictví na rok 2020. Schválenou metodiku a podmínky grantového řízení vč. termínů pro uplatnění žádostí zašlu zájemcům na vyžádání, zastupitelé a radní obdrží informace separátně, aby se mohli včas na podání žádostí připravit. Lze také přímo kontaktovat Miloše Růžičku či jeho sekretariát na MHMP.
 
Z gesce Petra Hlubučka
 
Praha za 2,8 mil. Kč zrekonstruovala Květnici na Petříně:
"V rámci rekonstrukce byl tento bývalý sklad zlikvidován a odstraněna byla i náletová vegetace. Důkladným vyčištěním a opravou prošly i podzemní prostory, včetně zajištění vnějších zdí a vstupní klenby. Prostor zahrady byl doplněn schodišti, opěrnými zídkami a zabudovanými lavicemi, které slouží návštěvníkům k posezení a odpočinku," vypočítává odvedenou práci Petr a doplňuje na FB fotografiemi dokládajícími původní neutěšený stav ve srovnání s aktuálním:
 
Jednu z největších vodních ploch v Praze - rybník Šeberák - čeká rozsáhlá rekonstrukce, která zvýší jeho bezpečnost a sníží znečištění: 
"Šeberák je také oblíbené místo pro koupání. Kvalitu vody však v minulosti často kazily sinice. I s tímto problémem by měla pomoct právě probíhající rekonstrukce. Navíc již vloni byly rekonstruovány rybníky Olšanský a Nový, které se nacházejí na přítocích Šeberáku.

V Praze tak vznikne nová rekreační plocha, kde si budeme moct užívat příjemné přírodní koupání," dodává Petr na svém FB.

V úterý Petr symbolicky poklepal na základní kámen nové hasičské stanice v Holešovicích. Výstavba nového zázemí pražských hasičů potrvá 2 roky: 

https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2679439158747419/?type=3&theater

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové 
 
Hanka intenzivně finišuje s přípravou tisku o zřízení Muzea paměti XX. století, které v Praze chceme otevřít, jak jsme v programovém prohlášení slíbili a Hanka aktivně k tomuto závazku směřuje: "Výborná zpráva: Muzeum paměti XX. století podpořily za poslední dny další čtyři spolky, nyní je to již 34 organizací. V září bychom chtěli o založení Muzea rozhodnout v pražském zastupitelstvu a nejpozději do konce volebního období chceme toto Muzeum otevřít", uveřejnila na své FB stránce.
 Na projektu spolupracuje Hanka s významnými osobnostmi a historiky, kteří se dlouhodobě věnují moderním dějinám a totalitním režimům - Petr BlažekCentrum pro dokumentaci totalitních režimůMikuláš Kroupa z Paměť národa či Jiří Padevět.  
 
Pondělní rada projednala kladně institut informačního ombudsmana HMP: "Dnes jsme pokročili v plnění našeho volebního programu, kde jsme slíbili zřídit informačního ombudsmana. Ten by měl dohlížet na to, aby Magistrát a městské firmy a organizace důsledně dodržovaly zákon o svobodném přístupu k informacím", píše HM.
 
Krásný poslední prázdninový víkend a mnoho sil do nového měsíce přeji.
 
 
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha
 
 
 
 
 

Autor: Vlasta Urbánková