Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 17.6. - 23.6.2019

Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 17.6. - 23.6.2019

28. 6. 2019

Milí čtenáři, 

zdravím vás všechny na sklonku pracovního týdne u přehledu naší činnosti v hlavním městě.

Jan Farský na konferenci o klimatu 20.6.2019

Jan Farský na konferenci o klimatu 20.6.2019

Rada
Seznam přijatých usnesení do této chvíle, bohužel, není k dispozici.
 
Letní setkání členů a příznivců STAN Praha
Pondělní večer jsme strávili s mnohými z vás na lodi zakotvené u mostu Legií na Střeleckém ostrově. Příjemně jsme se pobavili, osvěžili se nápoji a pochutnali si na skvělém gruzínském letním menu, poslouchali bluesovou kapelu, někteří si zatančili. Pražské organizace přišel poděkovat za pomoc v kampani Standa Polčák, zastavili se také senátoři David Smoljak, Petr Holeček a Marek Hilšer, pozdravit nás přišel poslanec Jan Farský. Bylo to bezvadné a milé setkání s vámi všemi. Snad se vám to také líbilo a přijdete zas! Pár fotografií z akce: https://photos.google.com/share/AF1QipOdBj_CS9y7rrsYBWX8vI3G7AY5YIjJoEypV7U0X2uTQBBs8zDHSIe2BwmiHFSJaA?key=bUJ0cmd0ZmwxVEZfLXN6WGJ2LWUydk5KWHJBS0NB
 
 
Setkání tajemníků STAN
V úterý proběhlo pravidelné měsíční jednání tajemníků STAN, kde byly koordinovány chystané cesty předsedy STAN Víta Rakušana do našich obcí. Od konce července plánujeme pro našeho předsedu výjezdy do krajů a prosíme o vaši součinnost. Přínos těchto cest je dvojí. Vítek se seznamuje s našimi členy a příznivci ve vedení obcí, poznává místní problémy, sbírá absurdity pro poslanecký klub, ale rád by k vám zavítal při různých příležitostech, akcích, veřejných shromážděních, besedách, oslavách nebo navštívil také například nějaký místní významný podnik, příspěvkovou organizaci, školu, domov seniorů atp., a spolu s vámi tam zavítal jako poslanec, aby se seznámil s managementem a problémy. Každé podání ruky lidí mimo STAN, nebo někoho z veřejnosti s naším předsedou pro naši značku znamená mnoho. Při osobním kontaktu vchází náš předseda i hnutí, které reprezentuje, ve známost, zanechá dojem, přináší hlas. Prosím naše starosty, aby pro Vítka vymysleli pozvání, rád se představí, vyslechne, pohovoří, inspiruje.... Ozvěte se mi, nabídněte mi nějakou příležitost pozvat ho k vám!!!
 
Výbor pro infrastrukturu, občanskou vybavenost a životní prostředí
Jana Plamínková ve středu předsedala svému Výboru, který měl následující program: 
 
Ve čtvrtek 20.6. se konalo zasedání pražského zastupitelstva, jehož program byl v 17,00 hod. přerušen, aby mohly být projednány petice doručené Kontrolnímu výboru ZHMP. Petic je 6 a dominují jim zejména otázky privatizace bytového fondu. Občané přišli přesvědčit zastupitele o oprávněnosti svého nároku na dokončení privatizace, kterou jim přislíbilo minulé zastupitelstvo. Zastupitelstvo se proměnilo v agresivní nátlakovou ofenzivu proti Adamovi Zábranskému z Pirátské strany, hojně využívanou opozicí, zejména v podání předsedkyně klubu ODS.
Zastupitelstvo skončilo dnes v ranních hodinách, všechny Hančiny a Petrovi tisky byly kladně projednány, včetně klimatické výzvy.
 
 
iSTAR má za sebou svou druhou konferenci, trochu punkovou, ale přesto velmi závažnou a prostě STANařsky odvážnou. Téma, k němuž nesmíme mlčky přihlížet, ale vzdělávat se, pídit se po řešení, čerpat zkušenosti, vychovávat sebe i naše děti, krotnout, ctít životní prostředí. Přehrajte si záznamy z konference: https://www.facebook.com/modernipolitika/videos/316178632666505/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD5BGgHnlVL31BhqXi-ejMsi6hwGeKaNi2NNakQyJCHfQ7UcuS4iyHFBxbAKpQffZDMyWHWz8UndXa1
Sama jsem během dne mluvila s naší Radkou Soukupovou, která konferenci navštívila a byla nadšena!
 
Z gesce Petra Hlubučka
Petr se ještě po našem vydařeném pondělním večírku vydal na noční cvičení bezpečnostních složek do OC Nový Smíchov:
"Je po půlnoci a v OC Nový Smíchov začíná taktické noční cvičení reálného teroristického útoku za účasti všech bezpečnostních složek a 1100 figurantů. Je simulován útok 12 teroristů. Zemře 25 osob a 130 bude zraněno. Do akce je zapojeno 150 policistů a desítky strážníků, hasičů a záchranářů. Platí, že 95% dobře zvládnuté ostré akce spočívá v řádné přípravě. Všem patří velký dík", přibližuje Petr na svém FB
Petr se celý týden zabývá připravovaným klimatickým závazkem Prahy, který v pondělí předložil úspěšně Radě, aby ho ve čtvrtek projednalo ZHMP. Jde o závazek, kterým se Praha připojuje k celé řadě evropských měst, aby do roku 2030 snížila produkci CO2 o 45%. Chystá celý komplexní balíček opatření, do nichž zapojí nejen pražské obyvatele, ale také městské firmy a příspěvkové organizace. ZHMP Klimatický závazek požehnalo:  
"Je to definitivní, děkuji všem zastupitelům i veřejnosti, která tento můj návrh podpořila. Vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Tímto hlasováním nic nekončí, naopak nás čeká spousta práce. Nejen nás, ale i ty politiky, kteří přijdou po nás.

Klimatický závazek, to nejsou žádná planá slova, žádný další cár papíru, žádný výkřik do médií. Je to soubor konkrétních kroků, který povede k tomu, že Praha bude v roce 2030 produkovat o 45% emisí CO2 méně a v roce 2050 bude karbonově neutrální. Je to reakce na nečinnost vlády ČR, která se k tomuto zavázala již v roce 2015 podpisem Pařížské dohody, ale doposud pro to neudělala skoro nic. My v Praze jsme zodpovědní a nechceme dále přispívat ke zhoršování stavu životního prostředí a klimatu. Klima má zásadní vliv na kvalitu našich životů. Každého z nás trápí sucho, vedra, špatná kvalita vody a vzduchu.

Není to lehký úkol. Je ovšem důležité ukázat politickou vůli a začít konečně jednat. Vznikne tým odborníků, který bude tvořit poradní orgán rady hlavního města. Budou v něm sedět špičky v oboru, které se životním prostředím dlouhodobě zabývají.

Řešení tohoto závazku spočívají ve 4 oblastech, které se budou detailně rozpracovávat. Základní teze nicméně vypadají následovně:

1️⃣ Udržitelná mobilita
Rozvoj elektromobility a boj proti vysokým emisím CO2 ze spalovacích motorů. To znamená budování sítě dobíjecích stanic po celém městě, zatraktivnit městskou hromadnou dopravu natolik, že ji lidé budou upřednostňovat před auty, dokončení řady parkovišť P+R, dobudování sítě linek metra a tramvají, remotorizace lodí na Vltavě, zavedení mýta na vjezd do centra Prahy a mnoho dalších. 
2️⃣ Energetika
Praha musí celkově snižovat svou energetickou náročnost. Samozřejmě, že při budování sítě dobíjecích stanic musíme také věnovat pozornost tomu, odkud ta elektrická energie pochází. Je především úkolem vlády, aby pracovala na změně struktury zdrojů elektřiny u nás. Spolu s ostatními zeměmi bývalého východního bloku a Řeckem patříme k těm, kde se nejvíc na tvorbě elektrické energie podílejí uhelné elektrárny. Praha může ovlivňovat situaci na trhu elektrické energie silou své poptávky. Může od dodavatelů vyžadovat, aby k výrobě elektřiny nebyly používány fosilní zdroje. 
3️⃣ Cirkulární ekonomika
Jde o změnu toho, jak vnímáme odpad. Musíme se na odpad, který produkujeme, dívat jako na něco, co se dá dále využít. Odpad se dá využít pro výrobu elektrické energie, můžeme také produkovat bioplyn pro pohon motorových vozidel. Suť ze spalovny se dá zase využít jako stavební materiál pro budování silnic a další. 
4️⃣ Adaptační opatření na změnu klimatu 
Cílem těchto kroků je učinit Prahu odolnější proti změnám klimatu a udělat její rozvoj dlouhodobě udržitelným ve světle nejnovějších odborných poznatků. Zkrátka dělat takové kroky, aby na nás v Praze méně doléhaly vlny veder a dlouhodobé sucho.

Praha chce být lídrem v této oblasti a příkladem pro ostatní města v České republice. Chce tlačit na vládu, aby témata životního prostředí, stavu krajiny a klimatu brala opravdu vážně."

 
 
V úterý asistoval také přípravě 9. transportu koní Převalského do domoviny v Mongolsku, proces je to velmi náročný a projekt v kooperaci s naší pražskou ZOO úspěšný: https://www.facebook.com/prevalaci/photos/a.2473338882687352/2473339609353946/?type=3&theater
 
Pro Pražany dobrá zpráva: ve středu započal geologický průzkum v plánované trase metra D, což fakticky znamená zahájení výstavby nové trasy pražského metra, kde Petr nemohl chybět: 
 
Z gesce Hany Kordové Marvanové
V úterý 18.6. uspořádala Hanka kulatý stůl za účasti bytových družstev, zástupců městských částí, developerů, bank i architektů na téma výstavby družstevních bytů v Praze. Tento projekt všichni zúčastnění přivítali, protože cenová nedostupnost bydlení v Praze je neúnosná. "I když se začne více a rychleji stavět, ceny nových bytů jsou nad možnosti běžných pražských rodin. Proto chceme rozjet v Praze projekt výstavby dostupného družstevního bydlení s účastí města, které zároveň pomůže zlevnit výstavbu tím, že poskytneme bytovým družstvům městské pozemky do nájmu. Bude-li zítra na zastupitelstvu záměr schválen, chtěli bychom do konce roku nabídnout prvním bytovým družstvům pozemky, aby se mohlo už příští rok stavět", uvedla Hanka na svém FB. V době, kdy vzniká tento newsletter již mohu potvrdit, že ZHMP dalo projektu zelenou a nastane intenzivní práce odborné komise, která připraví právní dokumentaci k této formě podpory bydlení: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/praha-pres-kritiku-dokonci-jen-cast-schvalene-privatizace-bytu/1769528
"Projekt dostupného družstevního bydlení s účastí města by měl být šancí pro střední vrstvy Pražanů, jak získat bydlení pro vlastní potřebu v době, kdy pro velké množství pražských rodin je bydlení cenově nedostupné. V nejbližších měsících připravíme podrobnosti tohoto záměru a vytipujeme vhodné pozemky tak, abychom na konci roku mohli vybrat vhodná bytová družstva, která se do této výstavby zapojí", těší se z kladného závěru hlasování Zastupitelstva HM.
 
Dalším úspěchem Hanky na pražském čtvrtečním Zastupitelstvu bylo souhlasné stanovisko k zákonodárné iniciativě Prahy ve věci zákona o majetku České republiky, kdy Hanka požaduje v návrhu novely pro obce předkupní právo v případě, kdy se stát vypořádává s nepotřebným majetkem.
 
mSTAN
zve na besedu s poslankyní Věrou Kovářovou:

Vážení,

rád bych Vás tímto pozval na debatu s poslankyní Věrou Kovářovou na téma: Život ve městech a obcích.
Debatovat budeme i o státním rozpočtu. Více se dozvíte i o životním příběhu paní poslankyně. Posezení 
se uskuteční v úterý 25. června od 18:00 hodin v salónku Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1. Občerstvení je zajištěno. 

Program události:
1. Blok: 18:00-18:30 = O životě paní poslankyně
2. Blok: 18:35-19:00 = Státní rozpočet
3. Blok: 19:05-19:30 = Život ve městech a obcích
4. Blok: 19:35-20:00 = Prostor pro Vaše dotazy


 

Těším se na setkání s Vámi.

Lukáš Tůma, předseda mSTAN Praha 

 
Nádherný letní víkend Vám přeje,
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková