Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 11.3. - 17.3.2019

Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 11.3. - 17.3.2019

15. 3. 2019

Dobrý den milí členové a příznivci hnutí STAN Praha,

vítejte při pátku u aktuálního shrnutí uplynulého týdne a pár novinek a výzev, které by Vás mohly oslovit.

Prosím, přečtěte až do konce a budu ráda, pokud zareagujete na některé z výzev z tohoto newsletteru, který by se měl stát více interaktivním a má ambici více vás propojovat s životem STANu nejen u nás v Praze:

Z konference o cirkulární ekonomice 13.3.2019

Z konference o cirkulární ekonomice 13.3.2019

 

Dobrý den milí členové a příznivci hnutí STAN Praha,

 

vítejte při pátku u aktuálního shrnutí uplynulého týdne a pár novinek a výzev, které by Vás mohly oslovit.

 

Prosím, přečtěte až do konce a budu ráda, pokud zareagujete na některé z výzev z tohoto newsletteru, který by se měl stát více interaktivním a má ambici více vás propojovat s životem STANu nejen u nás v Praze:

 

  • Pondělní Rada hl. m. Prahy: 

program: 
http://www.praha.eu/public/c3/7d/2b/2909954_948955_Prg_10_Rada_2019.pdf

a schválená usnesení: 

http://www.praha.eu/public/7c/6c/54/2912669_950219__10._Rada_HMP_2019_usneseni.pdf

 

  • Zahájení kampaně k evropským volbám 2019 Praha Náměstí Hrdinů 18.3.

zvu Vás všechny na zahájení kampaně a happeningu k podání kandidátkya zprostředkovávám ráda také výzvu Štěpána Hofmana z hlavní kanceláře STAN, který shání dobrovolníky do kampaně a uvítá i vaši pomoc, i když cílí hlavně na mladé, takže já tam budu:-) :

Sraz by byl v 9:45 nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4-Nusle. 

"Pokud se objeví zájemce, nechť se prosím hlásí na: stepan.hofman@stan.cz "

 

  • STAN Praha 4 se pyšní novou webovou adresou: https://www.stanpraha4.cz/, gratuluji Praze 4 a doufám, že se mnozí inspirují (P. S.: logo Starostů by mohlo být větší??)
  • Stanoviny 03:  Doporučuji vám k pročtení aktuální vydání STANovin, kde se mimo jiné dočtete o vizích Víta Rakušana pro STAN, chystá se totiž převzít otěže vedení hnutí. Nahlédneme do aktuálních projektů našich poslanců, senátorů a evropská kandidátka představuje své programové priority. V neposlední řadě zde najdete i Petrovo hodnocení svých uplynulých 100 dnů ve funkci náměstka primátora:https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/kraje/PHA/STAN_oviny_3_praha.pdf
  • Z gesce Petra Hlubučka

Petr Hlubuček pokračuje v úzké spolupráci s Českou policií v rámci IZS: "Policisté jsou často první, kdo ze všech složek Integrovaného záchranného systému dorazí na místo kritické události. Mnohdy tak právě oni poskytují obětem a zraněným první pomoc než na místo dorazí zdravotníci. Jsou totiž situace, kdy jde doslova o vteřiny.

Od začátku letošního roku tak například díky defibrilátorům, které vozí ve svém autě, oživili sedm pacientů se zástavou srdce. Těm by jinak při delší prodlevě během čekání na příjezd sanitky hrozilo vážné poškození mozku.

 Hlavní město přispívá ze svého rozpočtu na část vybavení policistů, aby pro svou práci měli vše, co potřebují. I díky tomu se nám pak společně daří dělat Prahu bezpečnější", uvádí na svém FB

Petr vystoupil ve středu na Konferenci o cirkulární ekonomice a oběhovém odpadovém hospodářství, kterou zaštítilo rakouské velvyslanectví: https://www.advantageaustria.org/cz/190204_programCircularEconomy_cz_.pdf

Petr se jako gesčně příslušný radní účastní také Výboru pro bezpečnost, který se konal tento týden. Na výboru se řešilo téma, které zarezonovalo v médiích, o vypovídání nájemních smluv k bytům v majetku HMP a novela pravidel jejich přidělování důležitým profesím pro Hl. m. Prahu. Tato pravidla chce měnit radní Adam Zábranský/Piráti, do jehož gesce spadá stav bytového fondu HMP. Jejich změna se dotkne i zaměstnanců policie a Integrovaného záchranného systému. Petr se naopak snaží propagovat a podporovat dostačující kvalitní personální obsazení bezpečnostních složek na území HMP a přidělování těchto městských bytů vnímá jako důležitý motivační prvek. Podpoří tedy zpřesnění novely těchto pravidel. 

V minulém týdnu ustavil Petr také 2 nové odborné komise z oblasti bezpečnosti:  Komisi pro blackout a Komisi pro dokončení protipovodňových opatření na území HMP.

Mnozí z vás jistě netrpělivě čekají na výsledek koaličního jednání na téma rezerva pro městské části (je známo, že je na ni v rozpočtu vyčleněno 0,5 miliardy Kč.) Petr se jednání v uplynulém týdnu účastnil, vyjednal se zde návrh na rozpuštění investiční rezervy pro MČ v poměru 280 mil. pro velké a 220 mil. pro malé městské části. Rezerva pro MČ bude příští týden ve čtvrtek schvalována na ZHMP.

Dále Petr také dokončil jednání s ředitelem Odboru investic, Ing. Karlem Prajerem, s nímž probral podrobně jednotlivé investiční akce technické vybavenosti v městských částech, které jsou dlouhodobě plánovány a intenzivně pokračuje jejich zpracování tak, aby se rozhýbaly realizace kanalizace, vodovodů a následné úpravy chodníků a komunikací v MČ.

A poslední zpráva se týká oblasti životního prostředí, neboť dnes proběhla na Malostranském náměstí demonstrace studentů Fridays for Future, kterou se mladí lidé přidávají k celosvětové výzvě politikům, aby se více zasazovali o ochranu klimatu a snižování emisí. Petr zve zástupce studentské iniciativy ke společným jednáním: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/namestek_hlubucek_vita_iniciativu.html

 

  • Z gesce Hany Kordové Marvanové

V neděli 10. 3. proběhla demonstraci před čínským velvyslanectvím na podporu Tibetu, které se aktivně zúčastnila i Hana Kordová Marvanová  "Několik stovek účastníků velmi oceňovalo, že Praha mění postoj k Číně a přihlásila se vyvěšením tibetské vlajky a přijetím předsedy tibetské exilové vlády na Staroměstské radnici k politice dodržování lidských práv všude ve svět", podělila se o své dojmy z demonstrace Hana Marvanová.

Hanka využila svou zákonodárnou iniciativu a dostala do prvního čtení v Poslanecké sněmovně pražský návrh novely živnostenského zákona v oblasti zkvalitnění průvodcovských služeb: "V současnosti působí zejména v centru Prahy průvodci, kteří nemají ani základní znalosti o naší historii či památkách. Tento byznys využívají lidé jako poslanec Okamura, který nejvíc ve sněmovně proti novele vystupoval. Je hodně smutné, když poslanec využívá svého poslaneckého mandátu jen ve svůj vlastní prospěch. Nicméně naprostá většina poslanců se přiklonila k názoru, že si Praha a další historická města zaslouží zvýšit kvalitu průvodcovských služeb. Je to i v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu, kterou schválila vláda už v roce 2013, ale bohužel pro její realizaci toho mnoho neudělala.", dodává HM.

V pátek se Hanka zúčastní jednání legislativní komise Asociace krajů, kde se chystá dohodnout podporu legislativního návrhu na zavedení předkupního práva, který se svým týmem připravila. Jedná se o situace, kdy stát prodává nepotřebný majetek a chystaný návrh by zabránil tomu, aby obec přicházela o nemovitosti, které nyní stát prodává často i spekulantům v dražbě, přitom obce přicházejí o nemovitosti, které jsou důležité pro budování dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti či pro ochranu životního prostředí. "Tento návrh považuji za naprosto klíčový pro rozvoj obcí i Prahy a jednotlivých městských částí. Doufám, že se mi podaří dohodnout podporu krajů i obcí napříč Českou republikou", píše HM.

 

  • Výbory tento týden

Tento týden zasedalo hned několik Výboru ZHMP: 

Výbor pro územní rozvoj, kde nás zastupuje Jana Plamínková, Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas, který vede Miloš Růžička, Výbor pro bezpečnost pod vedením Jiřího Koubka z Top 09, kde nás  zastupuje náš příznivec Martin Pacovský a Výbor pro bydlení, jehož členem je Miloš Růžička. Nebudu se o nich rozepisovat, vybírám snad jen zhodnocení výsledku jednání Výboru pro územní rozvoj na Janině FB profilu: 

 

"Dnešní výbor pro územní plán trval opět skoro čtyři hodiny. Ale rozhodli jsme některé docela zajímavé věci. Tak např., že na Hanspaulce nebude supervila pro miliardáře Dospivu z Penty, ale škola. Nebo že v Dolních Chabrech nevyrostou řady dalších domů proti vůli obyvatel městské části, kteří je odmítli v referendu. Nebo že nebude blackoutová elektrárna v Lochkově, která straší obyvatele okolních městských částí už mnoho let. Jen se mi nelíbí, že kolegové hlasovali pro sportovní halu v Praze 7 v záplavovém území u Vltavy. I když se něco jmenuje Hala Věry Čáslavské, tak by neměla stát v záplavovém území!!! Teď ovšem bude záležet na Radě a Zastupitelstvu HMP."

 

Zájemcům nabízím dostupné programy jednotlivých výborů: 

VURM:

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=21763

VZSVČ ZHMP tentokrát vyslechl chystané investiční a projektové akce pražské záchranky a podařilo se odhlasovat podporu partnerstvím ve sportu, která však také budou muset projít ještě Radou HMP:

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=21863

VB:

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=21903

 

  • Komise pro udělování grantů v oblasti životního prostředí, která zasedala také tento týden a které předsedala v zastoupení Petra Hlubučka Jana Plamínková, projednala rozdělení částky ve výši 45 milionů Kč pro přihlášené projekty. Na základě závěrů odborné komise bude vyhotoven tisk do Rady, a pokud granty schválí Rada, rozhodně o nich v konečné fázi dubnové zastupitelstvo.

Autor: Vlasta Urbánková