Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 10. - 16.6. 2019

Pravidelný týdenní přehled STAN Praha 10. - 16.6. 2019

17. 6. 2019

Vážení členové a příznivci hnutí STAN Praha, vážení čtenáři,
se závěrem týdne se po krátké odmlce znovu hlásím s přehledem činnosti STAN Praha v tomto letním týdnu:
 

Revitalizovaná hasičská nádrž v Lysolajích slouží jako osvěžující biotopové jezírko a v současných vedrech je útočištěm místních pro malí osvěžení!

Revitalizovaná hasičská nádrž v Lysolajích slouží jako osvěžující biotopové jezírko a v současných vedrech je útočištěm místních pro malí osvěžení!

RHMP
 
STANOVINY 
 
Sucho
V hlavní roli je tentokrát sucho. Stanoviny mu věnují značnou pozornost i v souvislosti s projektem, o němž jste byli již informováni hlavní kanceláří. Tento týden jsem rozesílala výzvu k připojení se k aktivitě STAN v boji proti suchu s pracovním názvem 1000 a 1 cesta našim starostům v Praze. Prosím, ozvěte se mi, byť byste zrovna neplánovali zatravnit aktuálně nějakou historickou mez, ale už jste u vás zrealizovali cyklotrasu, výsadbu alejí, remízků, revitalizaci potoka, či jinou aktivitu, která pomáhá udržet vodu v krajině. Shromáždím materiál, fotodokumentaci a tímto vás k celostátní akci STAN připojím.
 
iSTAR konference
Náš institut moderní politiky iSTAR zve v souvislosti s problematikou sucha a znehodnocování zemědělské půdy na svou druhou konferenci, která se koná v Invalidovně 20.6., pozvánka s odkazem na registraci je zde: 
 
Buďme si blíž!
Aneta zorganizovala první termíny prohlídek pro zájemce z řad STANu i pro seniory a rodinné příslušníky z městských částí a zve k větší aktivitě vás všech. Pomáhejte jí naplnit tyto akce, nabízejte je svým seniorům v městských částech, návštěvníci to jistě ocení, dostanou aktivitu na stříbrném podnose a zdarma:
 

Vážení,

zdravím Vás jménem STAN Praha.

Náš nový projekt Buďme si blíž! již úspěšně funguje.

V rámci jeho aktivit budeme celoročně nabízet prohlídky zajímavých míst, kde se můžeme potkat ať už my STANáci z různých krajů, tak je určen i pro zaměstnance Vašich úřadů, členy klubů seniorů, rodičů s dětmi, zahrádkářů...meze se nekladou, těšíme se opravdu na všechny.

Pokud budete mít chuť a čas, vyberte si, prosím, z níže uvedených míst a termínů.

Termíny se stále doplňují, pokud mi zašlete kontakty, ráda Vám budu zasílat aktuality.

Nabídka platí samozřejmě i pro Vaše rodiny a přátele, abyste si zpestřili letní dny.

Zájemcům poté zašlu bližší informace.

Když Vás naopak napadne, kam byste nás chtěli pozvat Vy z městských částí, měst a obcí naši krásné země, s chutí se k Vám vypravíme na výlet.

Sněmovna PČR

Počet omezen na 30 osob. Je požadováno číslo OP.

18.7.19 od 10 hod

 8.8.19 od 10 hod

20.8.19 od 10 a od 14 hod

Česká národní banka, Praha, expozice Peníze a lidé v trezoru banky

Počet omezen na 30 osob.

16.7.19 od 14:30 hod

Kryt Bezovka na Praze 3

Počet omezen na 15 osob.

25.6.19 od 14 hod

Kryt Folimanka na Praze 2

Počet omezen na 20 osob.

11.7.19 od 11 hod

18.7.19 od 14 hod

 

Pěkné dny Vám přeje Aneta Ečeková Maršálová

aneta.marsal@stan.cz

Tel. 776 246 938

 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas

Ve středu od 14 hodin proběhl zdravotnický výbor Miloše Růžičky, program a podklady jsou zde:  http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedprgjed.aspx?id=22368

Věnoval pozornost analýze zajištění paliativní péče na území HMP, dále se seznámil s aktuálním stavem a plány investic pražské příspěvkové organizace Centrum léčebné rehabilitace a projednal dotace do sportu v roce 2019 ve výši 219 mil. Kč

Z gesce Petra Hlubučka

Petr tento týden chystal tisky s návrhy přidělených dotací městským částem na rok 2019 z oblasti životního prostředí na zeleň, revitalizaci krajiny, zadržování vody, snížení emisí a likvidaci ekologického zatížení v celkové výši 224 mil. Kč a další budget rozděloval v oblasti bezpečnosti (jednotkám sboru dobrovolných  hasičů a na opravy služeben městské i státní policie). Zde bylo vyčleněno 15,7 a 8,5 mil. Kč. Oba tisky jdou do Rady a doufejme v jeho schválení na čtvrtečním zastupitelstvu příští týden. 

Ve středu navštívil Petr malešickou spalovnu: "Dnes byl uveden do provozu nový spalovací kotel Mikuláš ve spalovně ZEVO v Malešicích. Tomu předchozímu po více než 20 letech provozu vypršela životnost. Nové technologie zvýší kapacitu spalovny o 10-15%, zároveň však výrazně sníží emise, které při spalování vznikají. Emise CO2 se sníží o 50% a emise NOx o 40%". Petr chystá intenzivně baliček opatření, která přispějí k racionálnímu a odpovědnému nakládání s odpadem ruku v ruce s přijetím jím chystané klimatické výzvy: "Prahu čeká revoluce v nakládání s odpadky! Postavíme bioplynovou stanici, abychom získali cenný zdroj energie. Asi 40% obsahu běžných popelnic, které nám stojí u domu, tvoří bioodpad. Ten má obrovský energetický potenciál. Není dobře, když se jen tak spaluje ve spalovně s ostatními odpadky, svým složením pro to není vhodný, navíc celkově snižuje výhřevnost.

Praha provozuje několik kompostáren a stavíme další, ty jsou však vhodné pouze pro zpracování hygienicky nezávadného bioodpadu, jako je například odpad z údržby zeleně nebo ze zahrad a nezávadné kuchyňské odpady od občanů.

Anaerobní fermentací (čili rozkládáním bioodpadu v hermeticky uzavřeném prostoru) lze získávat cenný CNG bioplyn. V Praze se za rok vyprodukuje přibližně 93 500 tun biologicky rozložitelných odpadů. Takové množství bioodpadu ukrývá energetický potenciál 6 900 300 m3 biometanu. Toto množství by stačilo na roční pohon celé flotily pražských služeb a ještě dalších asi 60 autobusů dopravního podniku! To přispěje i k vyšší kvalitě vzduchu v Praze. Zbylý digestát se dá navíc použít jako kvalitní hnojivo v zemědělství. Proto plánujeme výstavbu bioplynové stanice. S rozšířením hnědých popelnic po Praze se počítá od příštího roku. To bude provázet informační kampaň, abychom se všichni naučili, co přesně do hnědých kontejnerů patří a co ne.

Biologicky rozložitelné odpady nejsou jediným zdrojem bioplynu pro města. Velké množství bioplynu vzniká při zpracování čistírenských kalů na čistírnách odpadních vod. Princip je stejný jak při zpracování bioodpadů – čistírenské kaly jsou v uzavřených nádobách bez přístupu vzduchu rozloženy bakteriemi za produkce bioplynu.

Vybudování nových kapacit na produkci biometanu, především původem z biologicky rozložitelných odpadů, je nyní jednou z priorit státu, protože je to jedna z cest, jakou lze splnit cíle v oblasti obnovitelné energie v dopravě a cíle v oblasti snižování emisí CO2 z paliv pro dopravu",popisuje obsáhle své plány Petr na svém FB

Praha zalesňuje bývalé porosty a vysázela od začátku roku 160 000 nových stromů: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/od_zacatku_roku_praha_vysadila_160_tisic.html

Jeden takový lesopark bude v Satalicích: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/2543211565703513/?type=3&theater

 

Krajský výbor STAN Praha

Ve čtvrtek zasedal náš krajský výbor, kde jsme probrali program nadcházejícího zastupitelstva, usnesení Celostátního výboru STAN v souvislosti se suchem a začali chystat 1. programovou konferenci STAN Praha, která je plánována na 6. listopad 2019. Připravte se, neboť počínaje příštím týdnem zaktivizujeme naše programové skupiny, které se scházely před komunálními volbami 2018!! Pevně věříme, že se nám na jejich práci podaří navázat. Petr pokračuje v návštěvách městských částí, seznamuje se s lokálními problémy i našimi členy a příznivci. Proběhla schůzka na Praze 14 a plánována je Praha 10, 8 v červnu. V červenci zavítá na Prahu 3 a 5.

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

Zákonodárná iniciativa Prahy - předkupní právo pro obce při prodeji nepotřebného majetku ČR
Na jednání legislativního výboru magistrátu byl jednomyslně podpořen návrh zákonodárné iniciativy, který Hanka připravila a jehož cílem je zavést předkupní právo pro obce a kraje v případě prodeje nepotřebného majetku státu. Tento návrh by mělo zastupitelstvo schválit na červnovém jednání a poté již půjde do Parlamentu. Už nyní máme podporu z celé republiky - od Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů. Obce i kraje mají neblahé zkušenosti s tím, jak stát prodává majetek, který pak chybí při výstavbě dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti či pro zeleň. "Bohužel ministerstvo financí, s nímž jsem opakovaně jednala, není k tomu návrhu vstřícné a jen hledá důvody, proč to nechce udělat. Doufám, že se v Parlamentu najde většina, která podpoří jasná pravidla při prodejích státního majetku, protože opak slouží jen spekulantům", je přesvědčena HM
 
Rekodifikace stavebního práva: K této problematice HM uvádí: "Společně s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem jsme v Praze uspořádali setkání zástupců velkých měst v ČR. Máme podobné problémy s nárůstem cen bydlení, který souvisí s nedostatečnou bytovou výstavbou, pomalým povolováním staveb a komplikovanou legislativou upravující stavební řízení. Diskutovali jsme mimo jiné náš společný postoj k rekodifikaci stavebního zákona, kterou vláda připravuje. Shodli jsme se na tom, že stavební zákon by měl být zásadně rekodifikován. Návrh věcného záměru nového stavebního zákona, který má schvalovat vláda, však trpí mnoha vážnými nedostatky, které požadujeme řešit. Pokud připomínky obcí a krajů nevyslyší vláda, obrátíme se na Parlament. Rekodifikace stavebního práva nesmí být jen marketingový pojem, aby to vypadalo, že vláda problémy řeší, ale musí jít o reálnou a propracovanou reformu, která přinese rychlejší, ale i kvalitnější územní a stavební řízení a rozvoj obcí."
 
Řešení problémů s krátkodobými ubytovacími službami:
Tento týden zasedala komise Rady pro řešení této problematiky. Získali jsme důležité informace o řešení tohoto problému ve Vídni, čímž se chceme inspirovat. V Parlamentu je projednáván zákon o místních poplatcích, k němuž pražští poslanci předkládají po dohodě s naší komisí pozměňovací návrhy, které by v případě přijetí umožnili Praze regulovat tyto služby a řešit problémy, které zejména centrum Prahy a jeho obyvatele tíží. Zároveň Hanka dohodla na spolupráci s pražskými senátory, kteří k tomu uspořádali setkání a hodlají interpelovat vládu.
 
Autovraky

"Ve své gesci radní pro legislativu Hanka připravila ve spolupráci s Městskou policií návrh změny zákona, který umožní rychlé odtahy autovraků". To je dlouhodobý pražský problém, že na veřejných místech stojí vraky aut, které nikdo nesmí odtáhnout, dokud neskončí správní řízení. Navíc autovraky stojící na chodnících vůbec nelze řešit. Proto jsme navrhli změnu, o které by měl jednat Parlament.

"O tom, že je to velký problém, hovoří statistiky, kdy jen za první polovinu letošního roku bylo nahlášeno 1400 autovraků stojících v pražských ulicích. Pokud Parlament náš návrh schválí, bude to velmi důležitý krok k vyřešení tohoto letitého problému", dodává HM.

 

Na všechny se moc těšíme v pondělí 17.6. v 19,00 hodin na Střeleckém ostrově!! Přijďte se s námi pobavit a přivítat léto!

 

Vlasta Urbánková

Autor: Vlasta Urbánková