Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

17. 1. 2024

Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, která bude v hlavním městě platná pro následující školní rok. Důvodem pro tento krok je zejména vznik nových ulic v rámci aktuální bytové výstavby, změny v názvech ulic nebo například také požadavky městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na lednovém jednání.

Letos jsme si skutečně dali záležet na tom, abychom s městskými částmi včas domluvili školní obvody pro nadcházející školní rok. Je to opravdu klíčové, aby žáci, potažmo spíše rodiče, věděli, do kterého školního obvodu spadají, ať už v rámci MŠ či ZŠ. Proto jsme opravdu intenzivně jednali s městskými částmi již v předstihu, abychom alespoň takto dokázali částečně eliminovat spádovou turistiku,” říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství. „Tato vyhláška je dalším důkazem, že situace ve školách není současnému vedení radnice lhostejná – ať už jde o školy střední či základní, jako v tomto případě. Doufám, že to přispěje k průhlednějšímu přijímání nových žáků,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Do doby zahájení zápisů do prvních tříd základních škol v roce 2024 musí být provedena změna stávajícího obecně závazného předpisu. Magistrát hl. m. Prahy proto už nyní připravil nový návrh vyhlášky, kdy do ní zapracoval i doručené požadavky jednotlivých městských částí hlavního města. Projednávání tohoto předpisu bylo ukončeno ke dni 27. listopadu 2023 a ve stanoveném termínu zaslalo svá stanoviska celkem 19 městských částí. Z nich bylo následně vyhodnoceno jako připomínky 9 podání.

Mezi hlavní důvody, kvůli kterým byla navržena nová úprava vyhlášky, patří vznik nových ulic v důsledku další bytové výstavby v hlavním městě, dále změny v názvech ulic, úpravy v názvech některých škol a také požadavek několika městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Současný návrh vyhlášky je v souladu s právními předpisy České republiky a s mezinárodními smlouvami platnými pro Českou republiku. Příprava byla prováděna také v souladu s Pravidly pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy. Pražskými radními dnes odsouhlasený návrh tak nahradí předchozí vyhlášku o školských obvodech základních škol, která platila od 1. dubna 2023. Co se týká žádostí pěstounů o umístění žáků v pěstounské péči do škol i mimo jejich spádové oblasti, tak v těchto případech školy vyhovují a budou i nadále žádostem vyhovovat, přestože nebylo legislativně možné tuto výjimku do nové vyhlášky zahrnout.

 

Zdroj: Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí (Portál hlavního města Prahy)

Autor: Klára Neumannová