Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Praha poskytne na rozšíření kapacit základních a mateřských škol téměř 800 milionů korun

Praha poskytne na rozšíření kapacit základních a mateřských škol téměř 800 milionů korun

19. 6. 2024

Hlavní město podpoří rozvoj školských zařízení na svém území. Městským částem, které je zřizují, poskytne částku v celkové výši 791,6 milionu korun. Dotace jsou určeny především na navýšení kapacit mateřských a základních škol. Jedná se o projekty, které jsou ve vysoké fázi přípravy nebo se již začaly realizovat. Záměr v pondělí odsouhlasili pražští rádní, schválit jej musí ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Z architektonické studie ZŠ V Cibulkách v Praze 5 Autor: web Prahy 5

Z architektonické studie ZŠ V Cibulkách v Praze 5 Autor: web Prahy 5

Na území hlavního města se staví nové kapacity základních a mateřských škol. Mezi 14 projektů, na které Praha poskytne finance, patří například výstavba nové mateřské školy v Dubči, výstavba mateřské školy Nad Volyňskou v Praze 22 či zkapacitnění a modernizace základní a mateřské školy ve Slivenci. Dále například nástavba a dostavba 2. stupně ZŠ Jarov, výstavba ZŠ V Cibulkách v Praze 5 a v Praze 8 výstavba nového pavilonu ZŠ Petra Strozziho.

Podpora vzdělanosti a pomoc s péčí o děti patří mezi priority současného vedení hlavního města, což se týká i základních a mateřských škol. Ze svých četných návštěv městských částí moc dobře vím, jakým problémem jsou kapacity těchto zařízení, často to souvisí s demografickým vývojem či novou výstavbou. Věřím tedy, že schválené prostředky pomohou tento stav zlepšit a přispěje to k naplnění již existujících plánů na rozšíření kapacit základních a mateřských škol,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Podařilo se nám alokovat 800 milionů korun na rozšiřování kapacit, což je jasný krok kupředu. Rád bych zmínil především komplexní spolupráci s Prahou 5, kde jednáme o využití prostoru v ulici Vltavská v rámci rozšíření kapacit velmi oblíbeného Gymnázia Na Zatlance, kterému jsme oficiálně schválili novou paní ředitelku. Jednání ohledně rozšiřování kapacit rozhodně nejsou u konce, aktivně vedeme dialog s investičním odborem a odborem školství, mládeže a sportu o dalších projektech, které se mohou podpořit v následujících měsících,“ říká Antonín Klecanda, radní pro oblast školství, sportu a volného času.

Praha usilovně rozšiřuje kapacity škol napřímo i skrze městské části a vkládá do toho velké finanční obnosy. Tyto investiční akce rozjíždíme v zájmu vzdělanosti nejmladší generace,“ dodává Zdeněk Kovářík radní pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

V Praze se v posledních několika letech zvyšuje počet žáků nastupujících do prvního stupně základního vzdělávání. Tento stav je vyvolán velkým počtem narozených dětí v důsledku populačního vývoje a stěhováním obyvatelstva v souvislosti s výstavbou bytových domů. A to zejména v oblastech, které donedávna sloužily průmyslu nebo jinému účelu než k usídlení obyvatel. Nyní se v těchto lokalitách staví bytové komplexy, avšak často bez zajištění potřebné infrastruktury. Počet žáků na základních školách se v Praze výrazně zvýšil po roce 2010.

Ačkoliv primárními zřizovateli základních škol jsou městské části, je nutné, aby jim hlavní město i nadále dopomohlo garantovat dostupnost primárního vzdělávání. Posilování kapacit předškolního a základního vzdělávání je v souladu se strategickým cílem 2.4 A „posilování kapacit“ Strategického plánu hlavního města Prahy.

Zdroj: Praha poskytne na rozšíření kapacit základních a mateřských škol téměř 800 milionů korun - Praha - MHMP

Autor: Klára Neumannová