Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Praha má návrh vlastních stavebních předpisů

Praha má návrh vlastních stavebních předpisů

13. 3. 2024

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila v pondělí 11. března podobu návrhu Městských stavebních předpisů (MSP). Během příštích 30 dní mohou jeho znění připomínkovat jednotlivé městské části. Účinnosti by předpisy měly nabýt souběžně s novelou stavebního zákona, tedy 1. července 2024.

zdroj: Portál hl. m. Prahy, www.praha.eu

zdroj: Portál hl. m. Prahy, www.praha.eu

„Novela stavebního zákona od 1. července mění podmínky, za kterých se česká města mohou rozvíjet. Zaměřena je ale primárně na malé obce, pro velká města je v mnohém nevyhovující. Jsem proto moc rád, že se nám podařilo pro Prahu vyjednat pravomoc Městských stavebních předpisů,” uvádí Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje. 

Městské stavební předpisy zaručují kontinuitu s dřívějším zněním Pražských stavebních předpisů (PSP) a zároveň se přizpůsobují novému znění stavebního zákona,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Na návrhu Městských stavebních předpisů pracovali společně odborníci z Prahy, Brna a Ostravy, tedy z měst, kterým novela stavebního zákona umožní odchýlit se od jednotné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj.

Pravomoc se podařilo vyjednat i díky úsilí iniciativy českých měst CityDeal. S kolegy z Brna a Ostravy jsme následně vypracovali společné znění návrhu městských stavebních předpisů, které by v budoucnu mohla převzít i další velká města,“ doplňuje Ondřej Boháč.

Zastupitelné jednotlivých městských částí budou mít nyní možnost návrh po dobu 30 dní připomínkovat, aby byly do předpisů zaneseny specifické potřeby jednotlivých městských částí. Finální podoba předpisů by měla být schválena tak, aby nabyla účinnosti společně s účinností novely stavebního zákona.

Naším cílem je, aby nové Městské stavební předpisy pro Prahu nabyly účinnosti zároveň s chystanou novelou, tak abychom předešli přechodné účinnosti celostátní vyhlášky, která nebere ohledy na potřeby hlavního města,” uzavírá náměstek primátora Petr Hlaváček.

 

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ma_navrh_vlastnich_stavebnich.html

Autor: Klára Neumannová