Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Praha chce své zemědělské pozemky pronajímat na ekologické zemědělské hospodaření

Praha chce své zemědělské pozemky pronajímat na ekologické zemědělské hospodaření

24. 1. 2019

Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP na svém zasedání 23. 1. 2019 jednohlasně přijal usnesení, kterým doporučuje Radě a Zastupitelstvu HMP, aby se pozemky, které hlavní město Praha pronajímá za účelem zemědělského hospodaření, pronajímaly přednostně pro ekologické hospodaření.

Předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP Jana Plamínková

Předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP Jana Plamínková

„Město vlastní velké množství zemědělských pozemků, kterým po dvaceti letech pronájmů skončily jinak nevypověditelné smlouvy. Domnívám se, že vzhledem k přijaté Adaptační strategii na změnu klimatu by se měly tyto pozemky nově pronajímat pouze k ekologickému hospodaření bez ohledu finanční zisk. Tím by se v Praze podpořila vyšší biologická rozmanitost, zachovala úrodnost půdy, snížilo používání pesticidů, podpořilo lepší zadržování vody v krajině a další ekologické benefity. Starostové okrajových městských částí Prahy, kde se zemědělské pozemky nacházejí především, tuto iniciativu města vítají.“ uvedla předsedkyně výboru RNDr. Jana Plamínková.

Autor: Vlasta Urbánková