Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha pozvánka na pražský krajský volební sněm

pozvánka na pražský krajský volební sněm

14. 2. 2014

P O Z V Á N K A
pozvánka na pražský krajský volební sněm

pozvánka na pražský krajský volební sněm

 

PRAŽSKÝ SNĚM STAN

 

konaný dne 11. března. 2014

od 17:00 hod.

KÚ Středočeského kraje

P R A H A 5, Zborovská 11

Zasedací místnost č. 1015 - 1. patro

 

Program

 

 1. Zahájení a schválení programu sněmu a jednacího, volebního a hlasovacího řádu sněmu

 2. Vystoupení Stanislava Polčáka k dalšímu směřování STANu

 3. Zpráva o činnosti Pražské krajské organizace

 4. Komunální volby 2014

 5. Interní otázky hnutí (fungování hnutí, parlamentní, krajská a interní agenda)

 6. Volba mandátové, návrhové a volební komise

 7. Stanovení počtu členů krajského výboru

 8. Volba předsedy krajského výboru

 9. Volba místopředsedů krajského výboru

 10. Volba členů krajského výboru

 11. Volba delegátů na celostátní sněm

 12. Diskuse a různé

 13. Usnesení

 14. Závěr

 

Jana Plamínková

předsedkyně Pražské organizace

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ