Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pokyny pro pomoc seniorům.

Pokyny pro pomoc seniorům.

17. 3. 2020

Náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček(STAN) stojí za organizací pomoci pro seniory v době nouzové epidemiologické situace: 

Pokyny pro pomoc seniorům.

Pokyny pro pomoc seniorům.

Každý, kdo se stát dobrovolníkem, musí být registrován v systému, poskytnout své osobní údaje, podepsat čestné prohlášení, že:

 • nebyl v posledních 14 dnech v zahraničí

 • nebyl v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, která byla nakažena COVID – 19

 • nemají zdravotní potíže – kašel, teplotu, dušnost.
   

Cílová skupina jsou senioři, o kterých zatím „nevíme“, nejsou příjemci sociálních služeb, mohou se ocitnout v tíživé situace třeba proto, že jejich příbuzní jsou v karanténě. Budeme tuto službu samozřejmě realizovat v součinnosti s pracovníky sociálních služeb městských částí, kteří znají svůj terén a mohou nám pomoci a mají informace, pokud terénní sociální služby kolabují či jsou oslabené v důsledku karantény či dalších opatření.

V zásadě se jedná o kontakt se zdravými seniory, kontakt chceme omezit na kontakt „mezi dveřmi“, máme pro ně zatím jednorázové rukavice a ústní roušky.

Tento manuál přepracováváme na podmínky poskytování této služby lidem, kteří jsou v karanténě. Bude se jednat o manuál, který bude chránit dobrovolníka i příjemce služby. V současné chvíli konzultujeme znění s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Pro evidenci a kontakt s dobrovolníky používání aplikaci SLACK.

Dobrovolníci se registrují na POMÁHÁME PRAZE 2020, tady najdou také instruktážní videa, třeba jak správně používat rukavice.


Manuál pro dobrovolníky

 

 1. Budete pomáhat seniorům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou z hlediska nákazy koronavirem COVID -19 a které má Vaše služba ochránit před kontaktem s větším množstvím třetích osob např. při nákupu a tím před rizikem nákazy.

 2. Cílovou skupinu, které pomáháte, je třeba ochránit před rizikem nákazy.

 3. Tomuto je třeba přizpůsobit Vaše chování v průběhu pomoci – služby, kterou budete poskytovat.

 4. Opatrnost před nákazou začíná už v okamžiku, kdy se máte dostat do kontaktu s předměty (potravinami, oblečením apod), které jsou určeny osobě, které pomáháte.

 5. Všechny věci, které jsou určeny osobě, které pomáháte, musíte ochránit před kontaminací nákazou, proto:
   

 6. Použijte rukavice při prvním kontaktu s věcí, která je určena osobě, které pomáháte (při nákupu potravin, převzetí věcí od příbuzných či třetích osob),

 7. Ochraňte věci před kapénkovou nákazou,

 8. Nepokládejte je zbytečně na jakékoli povrchy či na zem,

 9. Přenášejte je, co nejvíce zakryté, v uzavřené tašce, potraviny v sáčku atd.
   

 10.  Při kontaktu s osobou, které pomáháte, dodržujte následující pravidla:
   

 11. Použijte nový pár rukavic než zazvoníte, abyste cílovou osobu neohrozili přenosem nákazy při kontaktu rukou,

 12. Držte se od osoby na vzdálenost alespoň jednoho metru, nenaklánějte se k ní,

 13. Nevstupujte do domu či bytu osoby, ani když Vás o to požádá,

 14. Předávejte „mezi dveřmi“, zůstaňte ve venkovním prostoru,

 15. Práh domu či bytu je HRANICE, KTEROU NESMÍTE PŘEKROČIT

 16. Věci předávejte na délku natažené ruky a ke stejnému postupu vyzvěte i cílovou osobu,

 17. Pokud byste měli kýchat či smrkat, odstupte od osoby, otočte se zády.
   

 18. Dodržujte hygienická pravidla, zejména důkladné a opakované mytí rukou, používejte hygienické gely na desinfekci rukou.

 19. Cílovou osobou je senior a proto tomu přizpůsobte komunikaci, zejména:
   

 20.  Mluvte pomalu a hlasitě,

 21. Vysvětlete, proč máte rukavice,

 22. Ujistěte se, že jste u správné osoby - zeptejte se, zda je to např. paní Eva Nováková,

 23. Jasně a nahlas se představte , uveďte, kdo Vás posílá,

 24. Pokud budete zváni do bytu či domu, omluvte se, že nemůžete,

 25. uveďte, co po Vás bylo žádáno a s jakým výsledkem (např. nákup, co jste koupili, co jste nekoupili, kolik to stálo….).
   

 26. Každá služba je specifická, stejně jako cílová osoba; dbejte doporučení a pokynů, které dostanete spolu se zadáním služby.
   


Manuál pro operátory infolinky SENIOR

Když zavolá osoba nikoli kvůli službě dobrovolníků, ale z jiného důvodu

 •  Když si nejsem jist odpovědí týkající se zdravotního stavu/cestovatelské anamnézy – vždy odkazuji na linky Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice hl. m. Prahy, případně na praktické lékaře

 • Otázky týkající se nákupu a distribuce osobních ochranných prostředků – odkazovat na Ministerstvo zdravotnictví

 • Obecné otázky na opatření v souvislosti s nákazou a technické dotazy odkazovat na linku MHMP 800 100 911
   

Když zavolá senior

 • Snažím se být empatický, naslouchat, uklidňovat, nespěchám, vyslechnu

 • Vysvětlím, co jsme schopni poskytnout a co ne:
   

NE - všechno, co znamená úzký kontakt s žadatelem, např. :


 • Doprovod k lékaři či jinam

 • Dopravu autem k lékaři či jinam

 • Jakékoli služby v bytě žadatele
   

ANO – např.

 • Nákup

 • Donášku věcí od nebo k žadateli

 • Vyzvednutí léků

 •  S volajícím trpělivě vyjasním obsah požadované služby, zjistím a zaznamenám:
   

 •  Jméno a příjmení , další informace – je mobilní, otevře sám dveře, špatně slyší, může převzít např. tašku s nákupem

 • Číslo telefonu, má mobil?

 • Přesnou adresu včetně informace o patře, umístění bytu, je jméno na zvonku, na dveřích, o poměrech v domě – zamyká se, domácí telefon apod.

 • Co potřebuje -přesně

 • Zda budeme v kontaktu i s jinou osobou – např. příbuzným, který předá věci, lékařem, který vystaví recept apod. a jména a kontakty na tyto osoby

 • Jak na službu spěchá

 • Další informace – citlivě upozornit, že bude potřebovat peníze za nákup, léky apod.

 • Ujistím, že se obratem ozveme zpět a dáme vědět, kdy ke službě dojde.
   

 

Vhodné stránky k využití

 http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html


https://www.gisaid.org/epiflu-applications/global-cases-covid-19/

Důležitá telefonní čísla


 • Hygienická stanice hl. m. Prahy:


  • 773 782 856

  • 773 782 850

  • provoz: Po-Ne 9:00 – 20:00

 • Státní zdravotní ústav:


  • 724 810 106

  • 725 191 367

  • provoz: Nonstop

 • Infolinka MHMP


  • 800 100 991

Autor: Vlasta Urbánková