Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Piráti a Starostové odstartovali kampaň. Praha je městem lesa.

Piráti a Starostové odstartovali kampaň. Praha je městem lesa.

21. 5. 2021

Uplynulý jarní týden byl pro STAN velmi intenzivně věnován oficiálnímu zahájení kampaně, která vypukla v úterý 18.5. hned v ranních hodinách, kdy jste v pražské dopravě mohli zahlédnout naše hlídky s Koaličními listy. Řada z vás se také zapojila a byli jste skvělí.  Pohybovali jsme se na 70 místech po celé Praze, oblečeni v tričkách s nápisy Energie a Zkušenost. To jsou hlavní symboly spojenectví této koalice, toto spojenectví má naší zemi přinést nadějnou budoucnost, jak deklarovali při zahajovacím „happeningu na Alšově nábřeží lídři naší koalice.

Piráti a Starostové odstartovali kampaň. Praha je městem lesa.

Piráti a Starostové odstartovali kampaň. Praha je městem lesa.

 V pozadí Strakova akademie, před ní proplouval parník s naším transparentem: O parník lepší budoucnost“ (https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha/photos/a.1477845362290514/5556321874442822?type=3&notif_id=1621582831953614&notif_t=page_post_reaction&ref=notif)

a na pódiu se představovali lídři našich krajských kandidátek. V tento den jsme rozdali lidem přes 30 000 výtisků volebních novin a byly také spuštěny webové stánky: https://www.piratiastarostove.cz/ a na nich také velmi přehledně představený program, kde si rychle můžete vyhledat oblast, která vás nejvíce zajímá a prozkoumat ji do detailu: https://www.piratiastarostove.cz/program/. Na programu jsme společně pracovali půl roku v expertních týmech pro jednotlivé kapitoly, je to společná vize České republiky, kterou bychom tu chtěli mít, s plánem, jak toho chceme docílit a také časovým výhledem jeho implementace.

https://www.facebook.com/watch/?v=210285957374154

Zastupitelský klub STAN

Rada HMP

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

Týden Petra Hlubučka

1) Pondělní Rada rozdělila Granty v oblasti projektů na zlepšení životního prostředí. Projekty městských částí a ve výši nad 200.000 korun ještě musí potvrdit Zastupitelstvo:


Rada rozhodla o přidělení grantů v oblasti projektů pro zlepšení životního prostředí v celkové výši 40 milionů korun.
Celkový počet projektů žádajících o granty byl 295. Z těch uspělo 179 projektů od 110 žadatelských subjektů.
 

Granty se rozdělovaly v těchto 7 oblastech:


Adaptace na klimatickou změnu – 39 schválených projektů, 11,81 milionu Kč
Výukové a vzdělávací programy pro školy – 18 projektů, 6,7 milionu Kč
Specifické projekty – 16 projektů, 2,76 milionu Kč
Ekologická výchova – 48 projektů, 7,845 milionu Kč
Ochrana přírody – 26 projektů, 5,12 milionu Kč
Zelené učebny – 6 projektů, 1,22 milionu Kč
Veřejná zeleň – 26 projektů, 4,545 milionu Kč


Mezi projekty, které uspěly jsou různé vzdělávací programy pro žáky, studenty a veřejnost, podpora komunitních zahrad, botanické a přírodovědecké průzkumy vybraných pražských lokalit, obnova druhově pestrých lučních a stepních společenství, výsadba stromů, čištění Vltavy, podpora včelařů, Ekologická olympiáda, podpora Re-use centra, dosadba vinné révy a mnohé další.
Při hodnocení a výběrů jednotlivých projektů byl kladen důraz především na konkrétnost výsledků a kvalitu zpracování daného projektu, jeho realizovatelnost a zohledněny byly i dosavadní výsledky činnosti žadatelů.

2) V úterý vystoupil Petr na konferenci Smart projektů Prahy a Středočeského kraje. Hledáme synergie v přechodu na nové energetické zdroje. Praha i díky svému Klimaplánu chce být v tomto tahounem a příkladem.

3) Petr převzal také cenu od European Forest Institute

Praha je Město lesa 2021 Obdržela cenu od European Forest Institute (EFI). V Praze věnujeme lesům opravdu velkou péči. Do konce volebního období splníme náš slib a vysadíme tak v Praze 500.000 nových stromů: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_se_stala_evropskym_mestem_lesa.html

4) Byl se podívat na projekt VŠCHT v ÚČOV:

ROSTLINY V ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

„Z tohoto mám radost. Další spojení akademického a průmyslového světa. VŠCHT Praha ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi testuje v areálu Ústřední čistírny odpadních vod, jaký vliv na rostliny mají různé stupně čistoty vody - od běžné vody z Vltavy, přes odtokovou vodu z čistírny až po vodu čištěnou UV lampou nebo membránou. Smyslem je hledání co nejefektivnějšího využívání pro jednotlivé stupně čistoty vody jak z pohledu životního prostředí, tak z pohledu ekonomiky. Výsledky budou známy za rok. Na projektu spolupracují i vědecké týmy z Norska, Itálie či Ghany. Skvělá práce“, píše Petr na FB: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/pcb.4471375199553797/4471313616226622/

Z gesce Hany Kordové Marvanové

Včera na Magistrátu jednala Komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, kterou mám jako radní pro podporu bydlení na starosti. Probrali jsme zásadní novinky, o kterých bych ráda informovala:

[✔] V Poslanecké sněmovně už skoro rok leží návrh zákona, který jsme za Prahu navrhli a který by dal konečně pravomoc Praze i dalším městům regulovat vyžívání bytů pro krátkodobé ubytovací služby podobně, jako tomu je ve světových metropolích. Už to vypadalo, že v dubnu bude zákon na plénu projednán, ale pak dostaly opět přednost jiné zákony a aktuální politická témata. Bohužel to tedy vypadá, že do konce volebního období už se zákon neprojedná, ale náš návrh zákona tím nevzdáváme. Na Komisi jsme se dohodli, že předložíme zákon za Prahu do Parlamentu hned po volbách znovu. Doufám, že nově zvolení poslanci budou vnímat lépe problém, s kterým se potýkáme, a podle principu subsidiarity dají obcím pravomoc ho řešit.

[✔] Ve spolupráci s Kanceláří Veřejného ochránce práv jsme získali důležitou právní analýzu, z níž vyplývá, že přeměna bytu na de facto hotel pro turisty by měla podléhat povolení stavebního úřadu. Nejde o zbytečnou byrokracii, ale je to důležité pro ochranu bezpečnosti, zdraví a pokojného bydlení obyvatel. Pokud totiž má dům sloužit nikoli k bydlení, ale k provozování de facto hotelu či penzionu, musí být splněny určité přísné normy z hlediska bezpečnosti, statiky, protipožární ochrany, hygienických předpisů a podobně. Komise mě pověřila jednáním o této záležitosti s ministerstvem pro místní rozvoj, které může ovlivnit postup stavebních úřadů.

[✔] V Evropském parlamentu se připravuje vydání nařízení, které by podobně jako GDPR regulovalo dodržování pravidel celoevropsky. Narážíme totiž na problém, že platformy typu Airbnb mají sídlo v zahraničí a účelově se vyhýbají dodržování našich zákonů. Proto je důležité, aby existovala možnost vymáhat plnění zákonných povinností i přes hranice států. Na této věci spolupracujeme s dvaceti evropskými metropolemi a máme na to shodný názor.

Doufám, že se nám v tomto roce podaří naše plány prosadit a tím pomoci občanům, kteří bydlí zejména v centru.

STAN v městských částech - mediální střípky

Praha 5 znovu podpoří program Aktivní město (příspěvek rodičům, kteří chtějí poslat děti na tábor nebo soustředění): „Letos program rozšiřujeme pro poskytovatele vzdělávací formy táborů či příměstských táborů,“ vysvětluje radní David Dušek (STAN) – Právo Praha a Střední Čechy 21.5.2021

Praha 8 postaví novou hasičskou zbrojnici: Cesta ke změně územního plánu, která by výstavbu hasičské stanice umožňovala, nebyla vůbec lehká. Odpůrci argumentovali kolizí s budoucí stanicí lanovky mezi Podbabou a Bohnicemi. Bylo potřeba členy výboru přesvědčit, že v území lze bezkolizně zrealizovat jak hasičskou stanici, tak stanici lanovky včetně kapacitního parkoviště.  „Jsem velmi rád, že se nám konečně, až na několikátý pokus, podařilo prosadit podnět na změnu územního plánu, který umožní Praze 8 mít na svém území tolik potřebnou hasičskou zbrojnici, která bude sloužit nejen profesionálním hasičům, ale i naší jednotce dobrovolných hasičů,“ doplnil radní Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN). – Nová Večerní Praha 20.5. 2021

Umění ve veřejném prostoru – diskuze organizované Národní sítí zdravých měst na toto téma se zúčastnil místostarosta Prahy 10 David Kašpar (STAN) – přehrajte: https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/umeni-ve-verejnem-prostoru

 

 

Autor: Vlasta Urbánková