Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Petr Hlaváček a Antonín Klecanda: Rok od ustavení pražské koalice

Petr Hlaváček a Antonín Klecanda: Rok od ustavení pražské koalice

12. 2. 2024

Čeho jste v uplynulém roce v rámci své gesce dosáhl? Čeho naopak ne, přestože je to podle Vás potřeba? Co je Váš cíl po zbytek volebního období? U příležitosti výročí ustavení pražské koalice odpovídá doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje, a Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA, radní pro oblast sportu, školství a volného času.

Antonín Klecanda, Petr Hlaváček

Antonín Klecanda, Petr Hlaváček

Čeho jste v uplynulém roce v rámci své gesce dosáhl?

Petr Hlaváček: Práce na rozvoji hlavního města je během na dlouhou trať. Velkým úspěchem je, že se v Praze staví, dokonce se dá říct, že nejvíce za uplynulá desetiletí. Není to ale výsledek pouze uplynulého roku, navazujeme na naši práci v předchozím volebním období a rozpracované projekty. Tato kontinuita se ukazuje jako stežejní.

Během února zahájíme výstavbu Terminálu Smíchov a na jaře přestavbu sídla Agentury Evropské unie pro kosmický program. Čeká nás i zahájení rekonstrukce horní části Václavského náměstí a na náměstí Jiřího z Poděbrad práce už probíhají. V uplynulém roce jsme otevřeli Štvanickou lávku, která zpřístupnila odlehlý konec ostrova i břehy. Máme také podrobnou studii Vltavské filharmonie a projekt přechází do další fáze. 

Od soukromých investorů, kteří jsou partnery pro město, navíc úspěšně získáváme prostředky na výstavbu veřejné infrastruktury. Nastává tak win-win situace - staví se byty, zastavují vhodná nevyužitá území a město získává významné prostředky na výstavbu škol a školek, které potřebuje. 
 

Antonín Klecanda: V oblasti školství aktivně komunikuji se zřizovateli mateřských a základních škol. Máme přehled o tom, kde je nutné stavět další kapacity a v jaké fázi rozpracovanosti jsou jednotlivé projekty škol.

U středních škol se snažím naslouchat jednotlivým ředitelům a hledat způsoby, jak navýšit kapacitu ve stávajících školách. Vzhledem k demografii Prahy a Středních Čech je nutné najít pozemky pro výstavbu nových středních škol, na tom spolupracuji s městskými částmi. Máme seznam pozemků, které můžeme vykoupit, a máme připravenou výstavbu nových škol a přístavby škol stávajících. V minulém roce jsme začali soutěžit zhotovitele několika budov.

Postupně měníme systém dotací ve sportu tak, aby byl co nejefektivnější. Zároveň připravujeme výstavbu nových sportovišť.  

 

Čeho naopak ne, přestože je to podle Vás potřeba?

Petr Hlaváček: Neřekl bych, že se něco vyloženě nepovedlo. Za připravovanými projekty ale častokrát zaostává komunikace směrem k veřejnosti. V oblasti územního rozvoje musíme lépe vysvětlovat, proč jsou jednotlivé projekty potřeba, a že jsme vysoutěžili jejich podobu správně, tedy v kvalitní formě a skrze odbornou porotu.

Antonín Klecanda: Vzhledem k velkému množství žáků z jiných krajů je nutné, aby stát zřídil fond pro školní infrastrukturu. Není možné chtít po Praze výstavbu nových středních škol, když více než 40 % žáků je z jiných krajů. Chceme-li, aby se města a obce rozvíjeli, je nutné, aby např. 50 % toho, co odvedou developeři na DPH, šlo do fondu pro školskou infrastrukturu. Prosadit tento záměr se mi stále nepovedlo, ale považuji ho za nutný. Stát potřebuje například aby byla vyšší kapacita střední školy letectví. Vím, jak tuto kapacitu navýšit, ale je nutné, aby to někdo zaplatil. Proč by to měla platit Praha, když většina žáků na této škole je z jiných krajů?

Dále se mi nedaří rozšířit školní poradenská pracoviště. Z důvodu pandemických opatření v době Covidu došlo k velkému nárůstu sociálně patologických jevů a psychických poruch. Z tohoto důvodu považuji za nutné rozšířit školní poradenská pracoviště a institucionalizovat psychologa do škol. Jelikož je psychologů málo, je nutné, aby na školách mohli pracovat i lidé z Mgr. vzděláním humanitního směru a absolvovaným akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.  

 

Co je Váš cíl po zbytek volebního období? 
Petr Hlaváček: Velkým cílem pro toto volební období je dopracovat Metropolitní plán do finální podoby, tak aby mohl být schválen.
Antonín Klecanda: Navýšení kapacity všech typů škol, ZUŠ, DDM a sportovišť. Rozšíření školních poradenských pracovišť. 

 

 

Autor: Klára Neumannová