Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha "Pěstouni či adoptivní rodiny potřebují materiální i expertní podporu" říká Radka Soukupová, ředitelka nově zprovozněného Střediska pro podporu náhradních rodičů

"Pěstouni či adoptivní rodiny potřebují materiální i expertní podporu" říká Radka Soukupová, ředitelka nově zprovozněného Střediska pro podporu náhradních rodičů

6. 4. 2023

Praha otevírá Středisko pro podporu náhradních rodičů na Výtoni: Na pražské Výtoni byl ve středu 5. dubna 2023 slavnostně zahájen provoz Střediska pro podporu náhradních rodičů. Pěstouni a adoptivní rodiče díky tomu získají zázemí pro vzdělávání a sdílení zkušeností, v objektu je také umístěno re-use centrum s vybavením pro děti. Náklady na zprovoznění objektu byly zhruba 400 tisíc Kč. Středisko bude provozovat příspěvková organizace hlavního města Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové v úzké spolupráci s organizacemi zabývajícími se podporou pěstounů a náhradních rodičů.

zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_otevira_stredisko_pro_podporu.html

zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_otevira_stredisko_pro_podporu.html

V jednopatrovém objektu je herna pro děti, dvě víceúčelové místnosti, v nichž se mohou konat vzdělávací akce či volnočasové aktivity pro děti. Tři místnosti slouží jako prostory pro vybavení dětí v pěstounské péči. Je zde k dispozici zejména oblečení, obuv, hračky, kočárky, knihy, kola nebo odrážedla. Všechny tyto věci získalo Centrum z darů. Vybavení bude sloužit nejen pěstounům, ale výhledově i nízkopříjmovým rodinám a dětem z dětských domovů. V objektu jsou i prostory pro setkávání pěstounů se zástupci oddělení pro sociálně-právní ochranu dětí či psychologů, konat se zde mohou jednání neziskových organizací, které podporují rodiny s dětmi.

Každému dítěti je nejlépe v milující rodině. V případech, ve kterých není možné, aby dítě vyrůstalo ve své původní rodině, což je ročně zhruba 200 dětí, je náhradní péče tou nejlepší alternativou. Jen pro představu se jedná o téměř 1500 pěstounů nebo poručníků, které dlouhodobě podporujeme, jak v Praze 2, tak na velké Praze a jsem nesmírně ráda, že budou mít nyní své centrum, kde mohou sdílet své zkušenosti, vzdělávat se a společně pořádat další charitativní akce pro potřebné jako například pro rodiče v nouzi nebo děti z dětských domovů,“ uvedla Alexandra Udženija, náměstkyně primátora.

Náhradní rodiny by měly být pilířem péče o děti, o které se jejich biologičtí rodiče nechtějí, nemohou nebo nedokážou starat. Málokdo si dokáže představit, jak náročná je péče náhradních rodičů. Pěstouni či adoptivní rodiny potřebují materiální i expertní podporu. Středisko pro podporu náhradních rodičů by jim takovou podporu mělo poskytnout. Věříme, že aktivity Střediska přispějí nejen k udržení stávajících pěstounů, ale vytvoří podmínky pro zajištění nových adoptivních rodičů či pěstounů,“ poznamenává Radka Soukupová, ředitelka Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové.

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_otevira_stredisko_pro_podporu.html

 

Autor: Klára Neumannová