Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Pavel Dobeš: Budoucnost Nákladového nádraží Žižkov

Pavel Dobeš: Budoucnost Nákladového nádraží Žižkov

10. 7. 2023

Nákladové nádraží Žižkov je dnes klíčovým tématem územního rozvoje v Praze. Jde o území o velikosti 71 hektarů, které může nabídnout kapacitu až 10 tisíc nových bytů pro 21 tisíc nových obyvatel. Proto jsem se rozhodl uspořádat na konci května společné setkání zástupců hlavního města a Prahy 3, kde se jeden z největších brownfieldů v metropoli nachází.

Pavel Dobeš, místostarosta MČ Praha 3

Pavel Dobeš, místostarosta MČ Praha 3

Pro mě, jakožto místostarostu s gescí územního rozvoje Prahy 3, je téma Nákladového nádraží Žižkov nesmírně důležité. I tato mince má ale dvě strany. Je to příležitost ovlivnit budoucí podobu území o rozloze takřka 11 % třetí městské části, zároveň je to ale také obrovská výzva. A to zejména s ohledem na skutečnost, že území je ve vlastnictví šesti různých developerů. I to byl důvod, proč se u nás na radnici konalo setkání pro všechny zastupitele hlavního města a městské části Praha 3, kteří se tomu v  současnosti věnují. Mezi pozvanými hosty byl rovněž náš náměstek primátora Petr Hlaváček. Někdejší nákladové nádraží na Žižkově je dnes jedním z  největších pražských brownfieldů, nad jehož podobou se dlouhodobě diskutuje, avšak k zásadním posunům došlo teprve v posledních letech. Naším cílem je, aby na tomto místě vznikla fungující městská čtvrť s dostatečným veřejným vybavením a infrastrukturou. Daná plocha by se totiž potenciálně mohla stát domovem až pro 21 tisíc lidí. Pro porovnání – na Praze 3 jich v současnosti žije přibližně 80 tisíc. Do budoucna to tedy logicky bude obnášet potřebu sociálních a zdravotních služeb, nových míst ve školách, parků a tak dále. Část těchto cílů hodláme naplnit skrze nefinanční plnění investorů. V současnosti jednáme o realizaci pěti mateřských, dvou základních a jedné střední školy. Chybět nebude série vzájemně propojených parků a jiných veřejných prostranství. Opravdovým kulturním centrem celé čtvrti se však stane dochovaná funkcionalistická budova nákladového nádraží. Ta bude vzhledem ke své kapacitě a velikosti nabízet mimo kulturně společenského centra rovněž řadu dalších funkcí, například střední školu, zdravotnické zařízení, komerční a administrativní prostory, případně obecní bydlení. To vše následně spojí dopravní páteř v podobě nově navržené tramvajové linky, která propojí Olšanské náměstí a klíčové úseky nové městské čtvrti, včetně budovy nákladového nádraží.

Pavel Dobeš, místostarosta MČ Praha 3

Autor: Klára Neumannová