Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Omezení hazardu, zlepšení průvodcovských služeb, seniorská obálka. Co tento týden řešili naši zastupitelé?

Omezení hazardu, zlepšení průvodcovských služeb, seniorská obálka. Co tento týden řešili naši zastupitelé?

31. 1. 2020

Hezké páteční odpoledne, vítejte u pravidelného přehledu zpráv z pražského STANu.

Minulý týden bylo ve sbírce na pomoc postiženým zvířatům po požárech v Austrálii více jak 13 milionů Kč!

Minulý týden bylo ve sbírce na pomoc postiženým zvířatům po požárech v Austrálii více jak 13 milionů Kč!

Rada HMP
 
Staráme se!
Pod tímto odkazem naleznete aktuální agendu STAROSTŮ, abyste měli přehled, které zákony se snažíme prosadit, kde jsme uspěli, na čem jsme se podíleli, co nás spolu s vámi trápí: https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/starame-se
 
Z poslaneckého klubu
Podívat se můžete na tiskovou konferenci našeho klubu k vodnímu zákonu, hmotné odpovědnosti úředníků a státní maturitě, která proběhla tento týden ve sněmovně: https://www.facebook.com/starostove/videos/293326891625582/UzpfSTEwMDAwMTg5MTkzNjE5MTpWSzoyNTE4MDUxNzAxNjU2MzUz/?multi_permalinks=2524066711054852&notif_id=1580468383060512&notif_t=group_activity
 
Z gesce Petra Hlubučka
Přes 13 mil. Kč se již podařilo nasbírat pro postižená zvířata  zasažená rozsáhlými požáry v Austrálii: 
 
I Praha se připravuje na opatření v souvislosti s šířením koronaviru. V úterý se sešly složky IZS se zástupci HMP: 
 
Zasedala dozorčí rada DP, a.s., které je Petr členem: "Jsem rád, že dnes dozorčí rada Dopravní podnik hlavního města Prahy v klidu projednala uzavření smlouvy o Full Service vlaků metra typu 81-71M a konstatovala, že ze všech doposud dostupných analýz a posudků vyplývá, že představenstvo DPP jednalo v tomto případě v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Zároveň dozorčí rada DPP zadala představenstvu, aby bezodkladně zajistilo externí audit u renomované společnosti, který prověří hospodárnost smlouvy a soulad se stanovami společnosti", uvedl Petr k výsledkům středečního zasedání.
 
Petr byl také tento týden jedním z panelistů pražské konference o budoucnosti energetiky: "Pro Prahu a pro její obyvatele je přechod na energii z obnovitelných zdrojů především PŘÍLEŽITOST. Naše ambice do roku 2030 je přestat využívat fosilní teplo a snížit významně závislost na elektřině, která pochází ze spalování uhlí. Plánujeme maximálně využít potenciál energetických úspor. Snížit spotřebu energie u všech městských budov v průměru o 10-20 % a současně zbývající potřeby krýt postupně za pomoci obnovitelných zdrojů. To je podle nás uskutečnitelný cíl, který chceme do roku 2030 dosáhnout", představil ve svém vystoupení.
 
KV STAN Praha
Ve čtvrtek se sešel krajský výbor na svém pravidelném zasedání. Probírali jsme přípravy a náplň druhé programové konference, kterou chystáme na 5.3. od 17,00 hodin (poznamenejte termín, brzy pošlu samostatnou pozvánku). Vyhodnocovali jsme výsledky jednání pracovní skupiny pro oblastní strukturu STAN, což bude také jedním z témat, kterým se bude věnovat programová konference. Byli přijati 4 noví uchazeči o status registrovaného příznivce, tentokrát se rozroste klub Prahy 6, 4, 1 a 3. Petrovi Hejmovi se zatím daří stabilizovat úřad MČ Prahy 1, proběhlo řádné zastupitelstvo, byl přijat rozpočet a Petr obnovuje postupně jednání na společných tématech s HMP (parkování, NNF, Mariánský sloup).
 
Z gesce Hany Kordové Marvanové
 
Tento týden Hanka rozeslala městským částem k připomínkování dokument k regulaci hazardu, který obsahuje návrh zrušení herních automatů: 
 
Včera uspěla Hanka v Senátu s pražskou úpravou legislativy v průvodcovských službách: "Dnes jsem za Prahu předložila v Senátu pražský návrh zákona, jehož cílem je zvýšit úroveň průvodcovských služeb, a tím i úroveň cestovního ruchu. Senátoři náš návrh schválili jednomyslně s tím, že podpořili pozměňovací návrh, který lépe vyjadřuje náš záměr zkvalitnění průvodcovských služeb. Velmi děkuji senátorům nejen za podporu, ale také za věcnou a kultivovanou diskusi", píše Hanka na svém FB.
 
Ve čtvrtek také opětovně zasedala Komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/index.html?commissionId=34058). Aktuální informace o jednání komise přinesu v příštím zpravodaji.
 
Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí
pod vedením Jany Plamínkové zasedal minulé úterý 21.1., zde si můžete projít program a podklady k jednotlivým bodům: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=156194253005000217207194015005000217212204194012005000217207194009005000217212207&id=24883
 
Seniorská obálka
Aktivita Anety Ečekové Maršálové z Prahy 13, o které jsme již v minulosti informovali, má nyní i záštitu i ve vedení kraje, konkrétně od nám. Petra Hlubučka a radní Mileny Johnové: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-13/12211/praha-13-predstavila-lidem-seniorskou-obalku
Seniorskou obálku tvoří papírový formulář v průhledné obálce, kterou lze umístit na 2 předem domluvená místa s Integrovaným záchranným systémem a to vnitřní stranu dveří či na lednici. Uživatel si do formuláře vepíše léky, které užívá, onemocnění, alergie, kontakt na blízkou osobu atd.
"Vřele ji doporučuji nejen starším občanům. Je praktická pro všechny osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitele, cizince..." říká iniciátorka S. obálky pro Prahu Aneta Ečeková Maršálová, která Vám ráda pomůže ji snadno získat i pro Vaši městskou část, obec, město...
 
Pěkný víkend!
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pole pro přílohy
 
 
 

Autor: Vlasta Urbánková