Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže ještě užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje se státem

Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže ještě užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje se státem

23. 5. 2023

Předcházet nedostatku volných míst nejen na středních školách chtějí do budoucna Praha a Středočeský kraj ještě intenzivnějším sdílením dat a společným navrhováním kapacit školských zařízení. Obě samosprávy budou také společně postupovat v otázkách nastavení systému financování školských zařízení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) chce podpořit výstavbu nových škol podporou kvalitnějšího územního plánování.

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Praha a Středočeský kraj chtějí společně postupovat například při nastavování systému financování mateřských, základních, středních, ale i speciálních škol či dětských domovů. „Praha má hned několik připravených projektů, které by přispěly k navýšení kapacit ve školách, se schváleným územním rozhodnutím, ale kvůli nedostatku financí nemůže přistoupit k realizaci. Musíme do budoucna úzce spolupracovat mezi hlavním městem a Středočeským krajem nejen v oblasti sdílení dat a digitalizace, ale také financování,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu.

„Hasíme požár, který nemusel vzniknout, pokud by dobře fungovala systémová politika územního plánování. Je ambicí MMR oblast územního plánování otevřít, zkvalitnit a přinést plné využití nových nástrojů, jako je například institut plánovacích smluv, metropolitní spolupráce a zkvalitnění samotného způsobu pořizování územního plánu. Čím kvalitnější územní plánování bude, tím rychlejší bude povolovací i stavební řízení,“ uvádí náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

Do budoucna by podle něho měla být například výstavba nových developerských projektů podmíněna i vznikem související infrastruktury zajišťující odpovídající občanskou vybavenost, včetně škol. Inspirací může být v tomto ohledu například sousední Rakousko, kde jednotlivé spolkové země legislativně regulují územní plánování podle lokálních potřeb. Díky tomu v Rakousku aktuálně s výjimkou nejmladších dětí nemají problémy s kapacitami školských zařízení v okolí velkých měst.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha a Středočeský kraj kromě toho už více jak rok spolupracují na územních studiích metropolitního regionu, které mají být podkladem pro strategické plánování z hlediska demografického a stavebního vývoje, ať už jde o dopravu, školství a podobně.

„Chceme za Prahu a Středočeský kraj navrhnout nové kapacity škol a vycházet i ze společných dat, například ohledně poptávky po konkrétních školách, která budeme ještě intenzivněji sdílet. Vyjdeme z nich i při modernizaci oborové struktury středních škol,“ připojuje se Milan Vácha, radní pro oblast vzdělání a sportu Středočeského kraje.

V neposlední řadě se obě samosprávy a Národní pedagogický institut ČR chystají uzavřít memorandum, kterým podpoří už stávající spolupráci. Subjekty budou spolupracovat při sdílení dat, informací a nástrojů využitelných pro plánování sítě středních odborných škol ve střednědobém a dlouhodobém horizontu rozvoje vzdělávací soustavy. Inovace středního vzdělávání by měla zohledňovat aktuální potřeby trhu práce a společnosti, podporovat flexibilitu a individualizaci vzdělávání i praktickou výuku a spolupráci se zaměstnavateli.

 

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/index.html

Autor: Klára Neumannová