Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže ještě užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje se státem

Nastavit adekvátně kapacitu škol pomůže ještě užší spolupráce Prahy a Středočeského kraje se státem

23. 5. 2023

Předcházet nedostatku volných míst nejen na středních školách chtějí do budoucna Praha a Středočeský kraj ještě intenzivnějším sdílením dat a společným navrhováním kapacit školských zařízení. Obě samosprávy budou také společně postupovat v otázkách nastavení systému financování školských zařízení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) chce podpořit výstavbu nových škol podporou kvalitnějšího územního plánování.

zleva: Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Antonín Klecanda, radní pro školství sport a volný čas HMP

zleva: Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Antonín Klecanda, radní pro školství sport a volný čas HMP

Praha a Středočeský kraj chtějí společně postupovat například při nastavování systému financování mateřských, základních, středních, ale i speciálních škol či dětských domovů. „Praha má hned několik připravených projektů, které by přispěly k navýšení kapacit ve školách, se schváleným územním rozhodnutím, ale kvůli nedostatku financí nemůže přistoupit k realizaci. Musíme do budoucna úzce spolupracovat mezi hlavním městem a Středočeským krajem nejen v oblasti sdílení dat a digitalizace, ale také financování,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu.

Hasíme požár, který nemusel vzniknout, pokud by dobře fungovala systémová politika územního plánování. Je ambicí MMR oblast územního plánování otevřít, zkvalitnit a přinést plné využití nových nástrojů, jako je například institut plánovacích smluv, metropolitní spolupráce a zkvalitnění samotného způsobu pořizování územního plánu. Čím kvalitnější územní plánování bude, tím rychlejší bude povolovací i stavební řízení,“ uvádí náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

Do budoucna by podle něho měla být například výstavba nových developerských projektů podmíněna i vznikem související infrastruktury zajišťující odpovídající občanskou vybavenost, včetně škol. Inspirací může být v tomto ohledu například sousední Rakousko, kde jednotlivé spolkové země legislativně regulují územní plánování podle lokálních potřeb. Díky tomu v Rakousku aktuálně s výjimkou nejmladších dětí nemají problémy s kapacitami školských zařízení v okolí velkých měst.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha a Středočeský kraj kromě toho už více jak rok spolupracují na územních studiích metropolitního regionu, které mají být podkladem pro strategické plánování z hlediska demografického a stavebního vývoje, ať už jde o dopravu, školství a podobně.

Chceme za Prahu a Středočeský kraj navrhnout nové kapacity škol a vycházet i ze společných dat, například ohledně poptávky po konkrétních školách, která budeme ještě intenzivněji sdílet. Vyjdeme z nich i při modernizaci oborové struktury středních škol,“ připojuje se Milan Vácha, radní pro oblast vzdělání a sportu Středočeského kraje.

V neposlední řadě se obě samosprávy a Národní pedagogický institut ČR chystají uzavřít memorandum, kterým podpoří už stávající spolupráci. Subjekty budou spolupracovat při sdílení dat, informací a nástrojů využitelných pro plánování sítě středních odborných škol ve střednědobém a dlouhodobém horizontu rozvoje vzdělávací soustavy. Inovace středního vzdělávání by měla zohledňovat aktuální potřeby trhu práce a společnosti, podporovat flexibilitu a individualizaci vzdělávání i praktickou výuku a spolupráci se zaměstnavateli.

 

Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/index.html

Autor: Klára Neumannová