Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Národní třída 17.11.2019 tak, jak ji chystá STAN a další novinky z Prahy, třeba i zpravodaj senátora Davida Smoljaka.

Národní třída 17.11.2019 tak, jak ji chystá STAN a další novinky z Prahy, třeba i zpravodaj senátora Davida Smoljaka.

15. 11. 2019

Milí členové a příznivci pražské organizace STAN, zdravím vás při čtení pravidelných zpráv z Prahy. 

Dovolte mi srdečně vás všechny pozvat ke společné dopolední vzpomínkové procházce od Národního divadla k památníku boje za svobodu a demokracii na Národní třídě u Kaňkova paláce, kam položíme společně květiny a zapálíme svíčky. STAN se hlásí k demokratickým tradicím vybojovaným 17. listopadu 1989 a myslíme si, že v den 30. výročí se patří opravdu v hojné míře za STAN tyto hodnoty uctít.
 

Radní Kordová Marvanová na pražském Zastupitelstvu.

Radní Kordová Marvanová na pražském Zastupitelstvu.

Vrcholí naše kampaň Díky za to, na Národní bude spousta vystoupení, projevů, hudby, výstav, neziskovek, prezentací v rámci akcí skupiny Korzo Národní, pojďte vychutnat slavnost s námi! Vítek Rakušan nás tam chce mít co  nejvíce, abychom nezapadli v hledáčku kamer:-) 
Sraz je v 9,45 u Nové scény a v 9,50 vycházíme houfem, pokloníme se a vyfotíme, zapálíme svíčky, předsednictvo poskytne rozhovory. Děkuji, že se přidáte!!!
 
A znovu srdečně zvu na 16.11. odpoledne do café Kampus, kde si budeme moci u piva říkat, co chceme spolu s lídry STAN: https://www.facebook.com/events/2510465729274963/
 
Rada HMP
Seznam přijatých usnesení zatím není uveřejněn. 
 
Výbor pro Infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí
Výbor zasedal v pondělí 11.11. ještě před odjezdem naší zastupitelky Jany Plamínkové do Izraele, kde se seznamuje s místním hospodařením a ochranou vodních zdrojů. Program výboru si prohlédněte zde: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=008046105113108069059046123113108069064056046120113108069059046117113108069064059&id=24283
 
Listopadové informace od Davida Smoljaka ze Senátu

 

  

Novinky ze Senátu

Listopadové vydání

 

Na senátním zasedání z konce října jsme projednávali zdánlivě jen čistě neideologické věci: zákon o drahách, o lesích, o státním zastupitelství nebo novelu stavebního a vodního zákona…

 

Ve skutečnosti jsme ale hlasovali o pohledu na svět a nezaujatý pozorovatel mohl dva dny sledovat nepřetržitou polemiku mezi zastánci udržitelného způsobu života a pragmatiky, kteří tenhle pohled na svět nevyznávají.

 
 
 

Vlaky kontra stromy

 

Návrh zákona o lesích se zdál být čistě technickou normou, která měla zajistit soulad našeho a unijního práva. Jenže ďábel je ukryt v detailu. V tomhle případě

v jednom paragrafu, který říkal, že: „Stromoví, které ve svém pádu mohou zasáhnout do průjezdného řezu dráhy, jsou stromovím ohrožujícím bezpečnost.“ Zdánlivě obecné konstatování by však po svém uzákonění znamenalo jediné: Povinnost provozovatele vykácet všechny stromy v okolí dráhy, protože i čistě teoretické nebezpečí pokládá zákonodárce za reálnou hrozbu. Naše tratě by tak vedly širokou holinou a naše lesy by dostaly další, tentokrát navýsost zbytečný úder. Jsem rád, že se nakonec podařilo nejtoxičtější část paragrafu ze zákona vypustit.

 
 
 
 

Boj proti kůrovci, rezervacím i národním parkům

Na počátku byla petice za zákon pro zelené lesy na Šumavě. A spolu s ní požadavek, aby se přestaly zakládat a vyhlašovat přírodní rezervace, národní parky a bezzásahová území. Ty totiž pokládají petentni za hlavní viníky současné kůrovcové kalamity. Vzrušenou debatu jasně ovládl věčný spor příznivců

a odpůrců bezzásahových území, tedy spor o to, zda se mají lesy napadené kůrovcem kácet, anebo ponechat vlastnímu osudu s tím, že v nich dojde

k samovolné přirozené obnově. Senát v tom nakonec zůstal rozdělen a žádné usnesení k petici nepřijal. Viník tedy zůstal neodhalen, i když je zjevné, že za kůrovcovou kalamitou stojí jednoznačně souběh současného sucha a dřívější výsadby jednodruhových smrkových lesů.

 
 
 

Stopka pro stopku

Asi lze v programu stěží najít méně vzrušující bod než „Doporučení Komise EP

k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030“. Přesto se k němu strhla vášnivá debata, kterou odstartovala naše výzva, aby vláda předložila ambicióznější plán rozvoje obnovitelných zdrojů. A ještě větší rozruch způsobil pozměňovací návrh, aby vláda a další státní instituce neudělily výjimku z pravidel pro emise elektrárně Chvaletice, která je jedním z našich největších znečisťovatelů, a neprodávala, ale postupně odstavila z provozu elektrárnu Počerady, která je na tom možná ještě hůř. Ambicioznější plán vlády a větší podpora obnovitelných zdrojů nakonec prošla. Stopka pro Chvaletice a Počerady už nikoli.

 
 
Zobrazit znečišťovatele
 
 
 
 

Ústavní právo na zbraň

Zní to trochu neuvěřitelně, ale více než sto tisíc lidí podepsalo petici, která požaduje „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní“. To česká legislativa už dávno umožňuje, ale petice požaduje, aby se toto právo stalo součástí Listiny základních práv a svobod. Měnit ústavu kvůli „právu na zbraň“ mi připadá veskrze absurdní, ale většina senátorů i s ohledem na velký počet petentů pustila návrh do druhého čtení. Některé nápady, které působí už na první pohled nesmyslně, mají někdy překvapivě tuhý kořínek…

Uplynulý týden na senátní půdě

 

Kromě toho jsme schválili pozměňovací návrh nominačního zákona, který umožňuje nominovat do dozorčích orgánů také osoby s praxí v předmětném oboru, návrh změny zákona o elektronických komunikacích, jehož cílem je podpořit konkurenci na trhu, souhlasili jsme s ratifikací Dohody o převádění

a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí a na funkci zástupkyně ombudsmana jsme zvolili kandidátku Moniku Šimůnkovou.

 

Hezký den a jasnou mysl přeje Všem

David Smoljak, Váš senátor!

 
 
 
Nádražní budova v Bubenči
Jan Lacina, místostarosta Prahy 6 zasedal v komisi při výběru nového provozovatele  chátrající nádražní budovy v Bubenči: https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha/videos/1516085951890077/
 
ZHMP
Čtvrteční zastupitelstvo bylo opět velmi dlouhé, řešily se tři petice,mezi nimi opět i petice proti výstavbě na Petříně, kterou podepsalo přes 3000 lidí a i díky tomu Petr v kooperaci s Prahou 1 organizuje  18.11. v 17 hodin v Baráčnické Rychtě na Malé Straně veřejnou debatu o koncepci Petřínských zahrad s podrobným vysvětlením plánovaných úprav. Program celého ZHMP najdete zde:
Předsednictvo a celostátní výbor STAN
Ve čtvrtek zasedaly nejvyšší orgány hnutí STAN a věnovaly podstatnou část programu přípravám krajských a senátních voleb, které nás čekají v roce 2020. Jednotliví zástupci krajů představovali stav příprav svých kandidátek, kandidáty na hejtmany. 
 
Z gesce Petra Hlubučka
Hlavní město bude o víkendu čelit mimořádným dopravním a bezpečnostním opatřením v souvislosti s demonstrací na Letné a oslavami v centru města: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/dopravni_opatreni_v_souvislosti_se_1.html
 
Z gesce Hany Kordové Marvanové
Naši zástupci v RHMP si zavzpomínali na reálný život v totalitním režimu: "Celý týden se může na Karlově náměstí každý na 20 minut přenést do doby totality - působivý zážitek hlavně pro nejmladší generaci, která se už narodila do svobody", zapsala si Hanka poté na svůj FB profil: https://www.facebook.com/HanaMarvanovaSTAN/photos/pcb.1420858414735265/1420854521402321/?type=3&theater
 
Celý týden  vzpomínáme na sociálních sítích na naše prožívání Sametové revoluce a zde je krátké zastavení Hanky: "Vzpomínka na dobu před 30 lety:

Dnes uplynulo přesně třicet let od události, která byla velmi symbolická - svatořečení Anežky České 12. listopadu 1989. Jak souvisí se Sametovou revolucí, která nám otevřela brány svobody?

Jeden z momentů, který mi nejvíce utkvěl v paměti, byl rozhovor s Václavem Bendou, signatářem Charty 77, kterého jsme s mým kamarádem Tomášem Dvořákem navštívili po demonstraci 21. srpna 1988 v jeho bytě na Karlově náměstí. Chtěli jsme jeho i ostatní představitele Charty 77 přesvědčit, že proti komunistickému režimu už nestojí jen hrstka disidentů, ale že na Václavském náměstí bylo 10 tisíc lidí, kteří se už nebáli dát najevo protest proti okupaci. Václav Benda mírnil naše nadšení a výzvy k opakování demonstrací slovy, že dosud nenadešel čas na zásadní střet s režimem. Zeptala jsem se ho trochu ironicky, kdy tedy nastane. On věštecky řekl, že to bude až za rok, až bude svatořečení Anežky České. A tak se opravdu stalo.-) Dodnes nevím, jak to mohl vědět, ale splnilo se to téměř přesně", zavzpomínala Hanka Marvanová: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/anezka-ceska-svatoreceni-zajimavosti-vystava-datum-papez-jan-pavel-ii-listopad_1911121222_ako?fbclid=IwAR3gbdMwGygrxYoA93dRpJxj31pflyFAJXvY8O4hwQOftZuK0LR6sNlr0E4

Hanka se spolu se Stanislavem Polčákem účastnili včerejšího přímého přenosu pořadu Máte slovo na téma vzniku nového právního řádu ČR a zákonů po 30 letech ve svobodné zemi: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/219411030520035

Muzeum paměti XX. století má v Hance svou novou předsedkyni správní své rady a do funkce byl vybrán také nový ředitel, Zdeněk Šesták - senátor z klubu STAN: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/muzeum_pameti_xx_stoleti_zacne_svou.html

Prožijte šťastný a euforický víkend, s mnohými se těším na viděnou při oslavách:https://www.facebook.com/vitrakusancz/videos/1434028506754255/UzpfSTEwMjY4NDEwOTI6Vks6MjM1ODQ2MDQxNDI4MjE1MA/ a buďme rádi za to, jak dnes žijeme!
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková