Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Mýtné v Praze, Muzeum paměti XX. století a Slovanská epopej - tento týden v pražském STANu.

Mýtné v Praze, Muzeum paměti XX. století a Slovanská epopej - tento týden v pražském STANu.

6. 9. 2019

Krásný první zářijový pátek milí členové, příznivci a milí čtenáři, přináším aktuality nejen z magistrátních zdí.

1000 a 1 cesta v boji proti suchu a erozím.

1000 a 1 cesta v boji proti suchu a erozím.

Rada HMP
 
Výbor pro kulturu zasedal ve středu 4.9. 
 Náš zástupce ve Výboru pro kulturu Jan Lacina ve čtvrtek na Krajském výboru informoval zejména o projednání dočasného přemístění Slovanské epopeje do Moravského Krumlova: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/vybor_pro_kulturu_prazskeho.html
 
Návštěvy Vítka Rakušana v našem kraji
Vítek Rakušan v rámci svého plánu cest napříč republikou a setkávání s různými lidmi využil tentokrát pozvání na operu v Šárce na Praze 6, kde jsme v neděli spolu s ním během prvního dějství opery Don Giovanni totálně promokli ve VIP zóně. Přesto se i po přerušení této krásné akce ještě Vítek zastavil na schůzce s místním klubem STAN, kde pobesedovali  s Honzou Lacinou a jeho týmem o aktuální situaci ve sněmovně i v městské části Praha 6 a představili nejbližší plány. 
 
Dále Vítek v úterý zajel do pražského sídla společnosti Brenntag - světové jedničky v distribuci s chemickými látkami, kde se potkal se zástupci managementu, vyslechl si prezentaci o českém zastoupení tohoto koncernu, stavu na trhu, strategii firmy a dotkl se i otázek bezpečnosti a fungování systému kontrol, plnění požadavků v souladu se zákonnými normami. Poté si stihl také prohlédnout areál, který se nachází v Horních Počernicích. Děkujeme za tuto příležitost a za pozvání našim zástupcům z Prahy 4, zejména prezidentovi českého zastoupení Brenntag a našemu příznivci Viktorovi Janouškovcovi.
 
Z gesce Petra Hlubučka
Všude se nyní prezentuje STAN jako vizionář v boji se suchem a je to dobře. Jsem moc ráda, že většina z našich MČ, kde máme starosty nebo radní se připojuje k výzvě 1000 a 1 cesta pod patronací Pavla Čížka, Jana Farského a Jany Krutákové na dělení lánů a zvyšování možnosti lepšího zadržování vody v krajině. Děkovala jsem před nedávnem našim starostům Michalovi Biskupovi a Petrovi Hejlovi, kteří za Prahu reprezentovali tuto iniciativu na tiskové konferenci ve sněmovně, kterou jsme pořádali v červenci. Ale pod vedením náměstka primátora Petra Hlubučka si v tomto ohledu připisuje Praha body i jako kraj, viz https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/2914298-mala-pole-remizky-zadna-chemie-praha-bude-hospodarit-ekologicky?fbclid=IwAR2FNN-wM8RVZLZr3FzBPXn7tZRo29bh35MJiWxffHiDT07eelT5vkBiv24.
"KONEC VELKÝCH LÁNŮ!

"Na podzim budou na pražských polích vybudovány další polní cesty, meze a remízky. Tohle je konkrétně nákres, který se týká pole U Svatého Prokopa v Jinonicích. Podobně budou rozsekány velké lány na menší pole třeba u Řeporyj, Sobína nebo Běchovic.

Praha, to nejsou jen Hradčany a Václavák, to jsou také tisíce hektarů zemědělské půdy. 1650 hektarů je přímo ve správě Hlavního města Prahy", říká Petr.

 
 Ujišťuji vás, že Petr dlouhodobě řeší tuto záležitost napříč koalicí, podniká logické kroky, k nimž ho a celou Radu zavazuje v červnu přijatý klimatický závazek a připravuje studii proveditelnosti tohoto nástroje, který je popsán dávno v Plánu udržitelné mobility a který dle tohoto platného strategického dokumentu má být zaveden v horizontu 3 - 5 let. Neblahá mediální zkratka láká k populistickým vyjádřením i vrcholné pražské politiky. Naproti tomu věříme, že naši voliči jsou odpovědní a přemýšliví a postup našeho náměstka budou hodnotit jako odvážné rozhodné a nezpochybnitelně rozumné regulační řešení a že to ve výsledku ocení všichni. Petr reagoval svým tiskovým vyjádřením: https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/aktuality/hlubucek-koalicni-partneri-zmenili-nazor-na-zavedeni-myta-a-zapomneli-nam-to-sdelit
 
Podporu Petrovi vyjádřila na pátečním klubu TOP 09 a STAN i Jana Plamínková, která narazila na internetu i na tento zajímavý argument: 
"Dobrý den, co se týče nálad veřejnosti, tak na webu je k dohledání jediný průzkum, zda lidé chtějí či nechtějí mýto. Je to na aktuálně.cz.  Z něj vyplývá, že 61 % je PRO mýto, 36 % je PROTI a 3 % NEVÍ."
 
Krajský výbor STAN Praha
Ve čtvrtek pospíchal Petr Hlubuček z jednání republikového předsednictva na náš KV. Probírali jsme pochopitelně aktuální téma zavedení mýtného v centru Prahy, Petr přítomným nastalou hysterii vysvětlil a všichni se shodli, že Petr hájí správný postup. Z dalších radničních témat rezonovalo na programu hlavně Hankou úspěšně dovršené jednání o zřízení Muzea paměti XX. století, které půjde na příští jednání RHMP a také již výše zmíněná Muchova Slovanská epopej. Hanka upozorňovala na možná budoucí právní úskalí a KV přijal usnesení, že požadujeme zahájení kroků pro splnění podmínky o výstavbě vhodného objektu pro instalaci Epopeje v návaznosti na již zpracované odborné analýzy o umístění a KV souhlasí s dočasným umístěním. Dále KV probíral kandidáty do nadcházejících senátních voleb, které se budou týkat obvodu Prahy 9, 1 a 5.

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové
Hanka zahájila nový pracovní týden již v neděli v ZOO, kde pokřtila malého lachtana Edu. Podívejte se na fotografie za Hančina FB: https://www.facebook.com/HanaMarvanovaSTAN/
 

Ve středu se na Magistrátu setkala s předsedou Českého zahrádkářského svazu panem Kozlíkem. Dohodli se spolu na nutnosti zachování zahrádkářských osad v Praze. Důležité je, aby osady byly definovány jasně v Metropolitním plánu a nemohly být zrušeny.

Zároveň tomu může pomoci zákon, který jsme v červnu za hl. m. Prahu poslali do Parlamentu a kterým chceme zavést předkupní právo pro obce v případě prodeje majetku státu. "Nejen v Praze jsou případy, že stát prodává pozemky, na nichž jsou zahrádkářské osady, soukromým osobám. Soukromí developeři potom logicky usilují o změnu pozemků na stavební, protože provozování zahrádek není nijak lukrativní záležitost. Získá-li tyto pozemky obec, může zajistit zachování zahrádkářských osad", věří Hanka a doufá, že podpora Českého zahrádkářského svazu může pomoci, aby náš návrh zákona Parlament schválil. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zahradkarskych-kolonii-ubyva-ac-je-o-ne-nebyvaly-zajem-svaz/r~919c01b2b52811e9970a0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR1KYR6whV9BJkjCwzfB-_is4m-2mYoyxBBPqceBbmBAY9bawRPuXMpgWIs 

Na Radu Hanka předloží také návrh na zastavení dětských exekucí v Dopravním podniku a.s. "Jako radní pro legislativu mám tuto věc na starosti a zjistila jsem, že všechny dětské exekuce jsou v rámci Dopravního podniku. Ten už nyní na základě naší žádosti nechal zastavit ze 164 exekucí 124, takže zbývá jen 40 exekucí, o jejichž zastavení se jedná", popisuje současný průběh Hanka na svém FB.

Spolupracuje na tom i s poslanci, například s Patrikem Nacherem a Janem Farským, kteří prosazují zastavení nehumánních a nezákonných exekucí. Hanka doufá, že Praha v tomto ohledu dá konkrétní dobrý příklad i  dalším městům a veřejným institucím a neblahá praxe zde již nebude pokračovat. 

Příznivý start nového školního roku všem, kterých se to týká, a budu se těšit na slyšenou s dalším přívalem informací z pražského STANU za týden!

 
 
S pozdravem
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha

Autor: Vlasta Urbánková