Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Muzeum paměti XX. století v Praze konečně může vzniknout!

Muzeum paměti XX. století v Praze konečně může vzniknout!

13. 9. 2019

Krásné páteční odpoledne při pravidelném čtení našeho newsletteru, milí členové a příznivci z Prahy a milí čtenáři! 

Tento týden byl pro naši radní Hanu Marvanovou velmi úspěšný, rada odsouhlasila její tisky ke zřízení Muzea paměti XX. století a prominutí dětských exekucí v Dopravním podniku a.s., což je obojí skvělá zpráva. Ale v tomto týdnu se zapotili také naši zastupitelé na Praze 6 v čele s místostarostou Janem Lacinou, díky vleklému sporu o umístění památníku maršálovi Koněvovi v Bubenči.

Zastupitelstvo Prahy 6 - starosta Ondřej Kolář/TOP09 a místostarosta Jan Lacina/STAN

Zastupitelstvo Prahy 6 - starosta Ondřej Kolář/TOP09 a místostarosta Jan Lacina/STAN

Rada HMP
 
Výbory
Tento týden se konaly hned 2 výbory zastupitelstva, které vedli naši zastupitelé:  Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a a životní prostředí Jany Plamínkové a byl ozvláštněn místem konání v příspěvkové organizaci ZOO Praha. Bylo to vítané, neboť si členové výboru mohli v reálu nové investiční projekty a nové záměry prohlédnout na vlastní oči. Zde je program, který byl projednáván: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=213251054062057018008251072062057018013005251069062057018008251066062057018013008&id=23483 a bezprostřední reakce na jeho průběh z FB Jany Plamínkové: https://www.facebook.com/jana.plaminkova.7
Ve čtvrtek zasedal také Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas Miloše Růžičky a na programu měl zejména grantová řízení v této oblasti pro rok 2020: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedprgjed.aspx?par=117155214222217178168155232222217178173165155229222217178168155226222217178173168&id=23283
 
Koněv na Praze 6
Již druhý týden hýbe nejen pražskou komunální politikou, ale rezonuje i v diplomatické mezinárodní rovině téma kontroverzního pomníku maršálu Koněvovi na Praze 6. Tento dar z 80. let vzbuzuje vášně, čelí poškozování a vše vyústilo v zakrytí pomníku, následné stažení plachty. Akt byl komentován silnými slovy na adresu starosty Ondřeje Koláře ze strany ruského ministra kultury. Náš místostarosta Jan Lacina vystoupil v 90´ na ČT24, kde popisuje detailně vývoj celé kauzy a plánovaný postoj městské části, který, doufejme, povede k uklidnění situace a který slavil úspěch na čtvrtečním zasedání zastupitelstva městské části Praha 6. Socha Koněva bude stažena a nahrazena pomníkem obsvoboditelům: 
 
Stanoviny 8/2019
Prohlédněte si STANoviny za srpen 2019, najdete tam celostátní STAN - příspěvky, a také článek našich zastupitelů - místostarosty Prahy 10 Davida Kašpara, starosty Nebušic Viktora Komárka a článek o aktivitě Anety Ečekové - Maršálové ve spolupráci s Českým červeným křížem.
 

Z gesce Petra Hlubučka

Roundup nebudeme v hlavním městě při údržbě zeleně používat. Usnesl se na tom Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí ZHMP, škodí přírodě a je karcinogenní: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/vybor_pro_zivotni_prostredi_doporucuje.html  

 
V úterý se Petr za HMP zúčastnil společného jednání Rady HMP a Středočeského kraje a zde uveřejňuji jeho zhodnocení, které sepsal na svém FB: 
 
"Pár postřehů ke společnému jednání rad Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Ten hlavní dojem, který si z celého setkání odnáším, je ten, že jsme v boji za lepší životní prostředí sami. Středočeský kraj pod vedením hnutí ANO a paní hejtmanky Jermanové "má jiné priority".

VAFO

Středočeský kraj nebude nijak bránit vydání integrovaného povolení na rozšíření výroby v továrně VAFO. Vzhledem k tomu, že se továrna nachází na území Středočeského kraje, možnosti Prahy jsou bohužel v této věci omezené.

Plavební komora na Smíchově

Středočeský kraj podporuje výstavbu další plavební komory a argumentuje tím, že bude sloužit malým soukromým plavidlům, která poplují dále po Vltavě. S tím nesouhlasíme. Nechceme stavět další komoru a navyšovat provoz lodí, který je z 90% tvořen turistickými parníky. Soukromá plavidla mohou využívat už stávající komoru.

MHD zdarma ve dnech smogu

Středočeský kraj se nepřipojí k Praze a nazavede, aby ve dnech smogové situace byla hromadná doprava zdarma. Přitom ze Středočeského kraje do Prahy dojíždí desítky tisíc lidí denně a Pražanům by zejména ve dnech smogové situace velice pomohlo, kdyby Středočeši místo aut využili vlaky a autobusy a dále tak nezhoršovali vzduch ve městě. V této souvislosti jsme se bavili i o výstavbě P+R parkovišť, kde je potřeba navázat užší spolupráci.

Vysokoemisní mýto v centru Prahy

Noviny psaly, že se primátor Hřib a hejtmanka Jermanová dohodli, že se zatím nebude zavádět mýto za vjezd do centra Prahy a zase to podmiňovali výstavbou okruhů. Tak ještě jednou: 75% automobilové dopravy buď začíná, nebo končí v centru. Přes centrum Prahy jezdí jen minimum tranzitní dopravy, čili existence nebo neexistence okruhů je v tomto případě úplně jiné téma. A navíc si myslím, že není záležitost středočeského hejtmanství určovat, co se bude dít v centru Prahy. Špinavý vzduch dýcháme především my, co tady žijeme."

Evidentně nelze být z jeho pohledu a z pohledu jím spravovaných gescí s vývojem společného jednání příliš spokojen:-(

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

V pondělí bylo úspěšně završeno několikaměsíční Hančino úsilí o zřízení pražského Muzea paměti XX. století, o nějž usilovala a sháněla širokou podporu v odborných kruzích. Rada v pondělí posvětila jeho založení. Jak důležitá je interpretace dějin, boj s dezinformacemi, poučení z historie, ukazuje i neustále živá debata o uctění památky maršála Koněva: https://www.facebook.com/HanaMarvanovaSTAN/photos/pcb.1362528643901576/1362512663903174/?type=3&theater

Muzeum paměti XX. století má podporu také v senátu!: https://www.facebook.com/smoljakdavid/photos/a.571166150064117/723373778176686/?type=3&theater

Když jsme u těch pomníků, naše radní nechala prověřit stav prostranství pod někdejším Stalinovým pomníkem na Letné, neboť již v minulém volebním období posudky poukázaly na bezpečnostní rizika. Místo je neudržované a hrozí zřícením: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/pomnik-stalina-na-letne-havarijni-stav-magistrat-necha-podeprit.A190911_154919_praha-zpravy_rsr?utm_source=facebook&utm_medium=sharecd&utm_campaign=desktop

"Je neuvěřitelné, že město má v majetku objekt, o který se desítky let řádně nestará. Přesně v důsledku takovéto nečinnosti došlo k pádu Trojské lávky a těžkému zranění čtyř lidí.

Proto jsme v létě nechali zpracovat aktuální posudek, který potvrdil havarijní stav tohoto objektu. Z něj vyplývá, že je nutné okamžitě situaci řešit a zabezpečit, aby nedošlo ke zranění osob uvnitř prostor či nad nimi. Tyto zabezpečovací práce budou zadány bezodkladně. Poté nás čeká rozhodnutí co se "Stalinem" dál. Jaký je Váš názor?," ptá se Hanka na sociálních sítích. Můžete se jí ozvat s nějakým vaším zajímavým námětem.

 

Pondělní rada schválila Hance zastavení dětských exekucí, které se týkaly v Praze zejména Dopravního podniku a.s.: 

https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha/photos/a.707458772662514/3064102406998127/?type=3&theater
 
 
Den bez aut 21.9. v Újezdu u Průhonic
Naše místostarostka z Újezdu u Průhonic, Jana Draštíková, zve a zároveň nabízí inspiraci, na prožití pohodového rodinného a sousedského Dne bez aut v její městské části, přikládám program s pozvánkou: https://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/den-bez-aut-v-ujezdu-u-pruhonic
 
Zpráva z Prahy 13

Radní Prahy 13 pro sociálně zdravotní oblast, a jak sama říká "odpovědný politik místní Agendy MA 21 v jedné osobě", Aneta Ečeková Maršálová se stále snaží přicházet s nápady, které budou ku prospěchu obyvatel i návštěvníků Prahy 13. Velký důraz klade na osvětu, zdravý životní styl, proto se aktivně účastní organizace Dne zdraví, testování paměti nebo akcí ve spolupráci s Českým červeným křížem pro širokou veřejnost.

 Na Praze 13 funguje symbolických 13 klubů seniorů.

Každý máme jinou představu o trávení svého volného času, proto i každý z klubů má odlišnou náplň činnosti. Oblíbené jsou jak turistické, petanque, tak i tzv. Retrokavárna.

Obyvatel v seniorském věku přibývá, stále častěji dostávala Aneta dotazy od seniorů a jejich rodin, jak by se mohli stát členy klubu, zda se bude otevírat další apod.

Velice ji těší, že se senioři v klubech cítí dobře, mají radost ze života, nicméně z dlouhodobého hlediska není udržitelné otevírat další kluby seniorů, jsou s tím spojené nemalé náklady.

Přání Anety je nenásilnou formou propojit generace na neformálních setkáních či akcích, které s chutí organizuje, např. mezigenerační turnaje v deskových hrách, prohlídky Poslanecké sněmovny, návštěvy divadelních představení, zajímavé přednášky o bezpečnosti nebo zdravotních pomůckách.

Proto nyní Aneta vdechla život Virtuálnímu klubu seniorů Prahy 13, kam se může nechat zapsat každý zájemce o informace, benefity, které MČ Praha 13 poskytuje svým obyvatelům.

Nejedná se o jednostrannou komunikaci, Aneta má v plánu se s obyvateli často setkávat, naslouchat jim, blahopřát k narozeninám.

Jak sama říká:"Společně strávený čas, je to nejcennější, co můžeme druhému dát."

Oficiální zahájení činnosti klubu proběhlo 9.9.201919.

 

Přeji příjemný víkendový odpočinek a na slyšenou za týden!

 
 
Vlasta Urbánková
krajská tajemnice Praha
 

Autor: Vlasta Urbánková