Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Místo sněmu pomoc postiženým obcím. Pražská koordinovaná pomoc. Podrobně o klimaplánu v Praze.

Místo sněmu pomoc postiženým obcím. Pražská koordinovaná pomoc. Podrobně o klimaplánu v Praze.

25. 6. 2021

Velmi horké počasí vystřídalo ochlazení a ve středu se přehnaly bouře, kroupy, přívalové deště i ničivé tornádo. Vrcholem tohoto týdne měl být bezesporu náš sobotní XI. Celostátní sněm, slavnost, která určí náš další směr, avšak vzhledem k smutným událostem na Hodonínsku a Břeclavsku padlo na mimořádném předsednictvu rozhodnutí o přesunu sněmu na jiný termín a místo toho jsme věnovali, jako zkušení představitelé obcí a měst, obecní zastupitelé, energii na organizaci solidární pomoci postiženým obcím. Předseda Vítek Rakušan dokonce pomáhal od brzkých ranních hodin osobně při odklízení trosek v domě naší poslankyně Jany Krutákové v Moravské nové vsi. STAN vydal dnes tuto zprávu:

Oblasti zasažené tornádem likvidují škody.

Oblasti zasažené tornádem likvidují škody.

Předsednictvo hnutí STAN zrušilo sobotní sjezd

Hnutí STAN zrušilo svůj Celostátní sněm, který se měl konat v sobotu 26. 6. Za situace, kdy na jižní Moravě přišla řada lidí o střechu nad hlavou, je třeba jim pomoci a starostové se musí soustředit na koordinaci záchranných prací, nepovažujeme za vhodné pořádat reprezentativní stranický sněm.
Předseda STAN Vít Rakušan je na jižní Moravě, kde spolu s tamními starosty bude koordinovat pomoc.
Situaci sledujeme a připravujeme potřebnou pomoc pro postižené lidi a obce.
Zároveň STAN a koalice spolu s Piráty přerušuje kampaň.

Velký dík patří nemocnicím, které zvládly nápor, a celému záchrannému systému, který zareagoval profesionálně a velmi rychle.“

Petr Hlubuček koordinuje záchranné a pomocné práce jižní Moravě za HMP a zde je jeho shrnutí probíhající pomoci:

„Hlavní město Praha včera ve večerních hodinách vyslalo jako součást odřadu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy síly a prostředky Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a také jsme prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti
poslali do postižených oblastí zásoby balené pitné vody. Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy se spojil s ředitelem Krajského úřadu Jihomoravského kraje a jsou v nepřetržitém kontaktu.

V současné chvíli se připravuje pomoc pro Moravskou novou ves, která je oblastí, ve které pomáhá právě hl. m. Praha. V následujících dnech sem směřuje pomoc pro likvidaci následků humanitární katastrofy, zejména pro vyčištění oblasti od stavebních a jiných trosek. Na této pomoci se budou podílet jednotky Sboru dobrovolných hasičů. První odřad složený z příslušníků Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a příslušníků vybraných jednotek Sboru dobrovolných hasičů bude vyjíždět zítra v brzkých ranních hodinách a bude v oblasti Moravské nové vsi působit tři dny, poté bude vystřídán dalšími jednotkami Sboru dobrovolných hasičů vždy v počtu cca tří jednotek po dobu tří dnů až do splnění úkolu. Pokyny obdrží jednotky Sboru dobrovolných hasičů od Operačního
střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.


Od mnohých z Vás přicházejí nabídky na pomoc postiženým oblastem. Chci Vás požádat, abyste nabídky buď směřovali na linku pomoci Jihomoravského kraje na
https://www.jmk.cz/, s dobrovolnickou pomocí se můžete obracet také na mailové adresy
hp@grh.izscr.cz a stab@aak.izscr.cz.

Můžete se také spojit přímo se starostou Moravské nové vsi nebo, prosím, vyčkejte na informace, které obdržíme od jihomoravského krajského úřadu a které budou směřovat ke konkrétní potřebě pomoci. Kontaktním pracovištěm pro organizování pomoci je odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy. Jakmile bude mít další informace k potřebě pomoci, neprodleně Vám je předá.


Velmi Vám všem děkuji za solidaritu a pomoc.

Ing. Petr Hlubuček

Výzva hnutí STAN K finanční pomoci

Předsednictvo hnutí se také rozhodlo přispět na pomoc postiženým rodinám darem v hodnotě 200 000 Kč a vyzývá členskou základnu, aby se zapojila. Členové Starostů a nezávislých mohou přispět finanční pomocí skrze zvláštní účet pro dary: 2401286707/2010

se specifickým symbolem: 1234 

Příspěvky musí splňovat podmínky pro zaslání daru, tzn. 

 1. do 1000 Kč v poznámce platby: DAR, jméno a příjmení, datum narození, obec trvalého bydliště
 2. nad 1000 Kč je nutné uzavřít (mimo výše uvedené povinné údaje) také navíc ještě darovací smlouvu, jinak budeme nuceni dar dle zákona vrátit zpět. 

Peníze, které se vyberou, se předají organizaci poskytující pomoc na jižní Moravě. Pokud se rozhodnete nepřispět finančně, můžete jít darovat krev, která českým nemocnicím při takových katastrofách často schází. S nabídkou další nefinanční pomoci, např. jednotky dobrovolných hasičů, řemeslnou výpomoc (tesaři, pokrývači, atd…) a další, prosím kontaktujte krizovou linku na č.: 800 129 921.

Moc děkujeme za pochopení i za pomoc lidem, kteří jsou zasaženi životní katastrofou.

Zastupitelský klub STAN Praha

Rada HMP

Program rady: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/programy_a_zapisy_jednani/index.html

 

Týden Petra Hlubučka

 

 1. V pondělí se Petr zúčastnil setkání Svazu městských částí HMP se starosty a starostkami z městských částí při tradiční letní plavbě parníkem: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/photos/a.1981656458525696/4568950573129592/
 2. V úterý pozval předseda Petr Hlubuček všechny členy a příznivce do Botanické zahrady, kde jsme se po dlouhé době mohli sejít na tradičním Letním setkání členů a příznivců, seznámit se s novými kolegy a probrat novinky i plány do budoucna.  
 1. Podolská vodárna po rekonstrukci v novém provozu: „Vltavská voda opět proudí do našich vodovodů. 66 % Pražanů pije kohoutkovou vodu. Šetří tak životní prostředí. Naše voda z vodovodu splňuje ty nejpřísnější limity a je tak zcela bezpečná“: https://www.facebook.com/STANPetrHlubucek/videos/530403558144699
 2. O investicích v řádu stovek miliard do zlepšení životního prostředí v HMP a závazném klimatickém plánu hovořil v TNCZ v pořadu Naše Česko: https://tn.nova.cz/clanek/praha-bez-uhliku-za-230-miliard-co-prinese-klimaticky-plan.html

 

Z gesce Hany Kordové Marvanové

 

Hana Marvanová reagovala na dotazy Práva k otázce zastavění Formanova náměstí: https://www.facebook.com/photo?fbid=182455817222520&set=pb.100063743075362.-2207520000..

 

Z diáře Jany Plamínková

Minulý týden Jana vedla svůj Výbor pro životní prostředí, technickou vybavenost a infrastrukturu, tentokrát zcela netradičně v ZOO. Po běžné agendě si členové výboru spolu s panem ředitelem Bobkem prohlédli novinky, které v ZOO přibyly za poslední dva roky. A je toho hodně: nové expozice Darwinův kráter, věnované hlavně tasmánské fauně, Rákosův pavilon s unikátními papoušky a nově budovaný gorilinec s obřím výběhem uvnitř i venku… Petr Hlubuček jako gesční náměstek zkrátka nezahálí.  Prohlédli si i místo plánovaného pavilonu Arktida.

Jana také navštívila výstavu Praha udržitelná. Celý čtvrtek strávila na zasedání zastupitelstva HMP.

Tento týden byl ve znamení společenských akcí: Jana se v pondělí zúčastnila plavby parníkem, který pořádal Svaz městských částí HMP. Po dlouhé době se starostové mohli sejít neformálně tváří v tvář, a tak byla debata velmi družná a plodná. Neformální setkání jsou důležitá a často se na nich rodí nejlepší nápady. To se ukázalo i na úterním společném setkání členů a příznivců STAN v Botanické zahradě, kde Milada Voborská, starostka Satalic, dostala nápad podpořit Petra Hlubučka v jeho snaze získat více financí pro stavby technické vybavenosti zasláním dopisu primátoru Hřibovi a náměstku pro finance Vyhnánkovi. Milada dopis napsala, Jana pomohla sehnat podpisy starostů napříč politickým spektrem a již ve čtvrtek odpoledne podala do podatelny Magistrátu dopis podpořený podpisy starostů a razítky z 27 městských částí. Ve středu vedla Jana zasedání zastupitelstva ve Slivenci. Ve čtvrtek se zúčastnila představení „Klimaplánu“ pro představitele městských částí. A v pátek má celostátní výbor STAN, místo hotelu Clarion ovšem distančně.

Jana stihla i prozkoumat zblízka budoucí stanici metra D, kde se již dokončil geologický průzkum: https://www.facebook.com/photo?fbid=1879764835534725&set=a.405186002992623

 

Z agendy Miloše Růžičky

Starosta Ďáblic o víkendu zahájil výstavu Ďáblice archeologické, která představí fotografie nejhodnotnějších nálezů z katastru této městské části: https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#inbox/FMfcgzGkXwGgszWPGVCmVzpVRFqTQcxD?projector=1&messagePartId=0.2

Na Výboru pro zdravotnictví ZHMP byla projednána každoroční zpráva Lékařské pohotovostní služby (LPS).

V roce 2020 byla LPS poskytnuta téměř 94.000 osobám, toto číslo zahrnuje všechny čtyři oblasti, jichž se lékařská pohotovostní služba týká – tedy LPS pro dospělé, LPS pro děti, zubní pohotovost a pohotovostní lékárnu. Praha tyto služby celkově dotovala částkou 42,5 miliónů Kč. Pokud jde o skladbu pacientů – 59 % tvořili Pražané, 24 % obyvatelé Středočeského kraje, 11 % obyvatelé ostatních krajů a 6 % cizinci.

Miloš Růžička vítá zpřehlednění vykazovacího systému ze strany nemocnic a M. Ježek, ředitel zdravotnického odboru upřesňuje, že vykazovací povinnost se týká všech osmi poskytovatelů Lékařské pohotovostní služby včetně Městské polikliniky Praha, kde aktuálně funguje už jen zubní pohotovost. Tato povinnost existovala i v minulosti, u některých nemocnic byl ale problém v tom, že obdržené finanční prostředky používaly na vlastní rozvoj, nikoli na rozvoj LPS.

 

Přehled zdravotnických zařízení poskytujících LPS :

 

 • FN Motol                                                   + zubní pohotovost
 • FN Královské Vinohrady
 • Všeobecná FN
 • Nemocnice na Bulovce
 • Thomayerova nemocnice                       + zubní pohotovost
 • ÚVN – Vojenská FN Praha
 • Městská poliklinika Praha                       + zubní pohotovost

 

Jako předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP vystoupil se svým proslovem v rámci programu Hypersensibilita autistů na již 2. konferenci autismu, kde zároveň předal ocenění tzv. "sebeobhájcům".

Miloš Růžička dlouhodobě podporuje aktivity lidí s autismem a snaží se o jejich lepší integraci do společnosti: https://www.facebook.com/starostovenezavisli.praha/photos/pcb.5706164432791898/5706156326126042/

 

Ve čtvrtek ocenil pravidelné dobrovolné dárce krve v kostele sv. Šimona a Judy předáním zlatých křížů.

 

Autor: Vlasta Urbánková